پنجشنبه, 28 تیر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:46:41 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: خانه

جدا شده ها عاملی شده اند که ستونهای تشکیلات را بلرزه دراورده اند .

طبعا هر نفري كه بيرون مي آيد و چشمش به دنياي آزاد باز ميشود تازه به خود مي آيد كه چه عمري را بيهوده ...

تشکیلات شکننده یا نیروی سازمان یافته ؟!

نیروی تشکیلات که رجوی از آن بعنوان تشکیلات پولادین صحبت میکند و مدعی است که با همین نیرو حکومتی را م...

کثیف ترین بازی رجوی در دنیای سیاست

پینوکیو چهار دست و پاش رفت توی پوست گردو یک دفعه راه حلی به ذهنش زد البته طبق معمول کپی برداری از اس...

مواردی از جامعه بی طبقه توحیدی

شما میگویید مریم رجوی رئیس جمهور شماست خب هست که هست چرا باید لباسهای چندهزار یورویی بپوشد اعضا لباس...

مرز سرخ شلیک‌ ‌

سازمان چون به آمریکا آویخته بود با لاس زدن در ملاقاتها با فرمانده هان   آمریکایی ،می خواست...

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت دوم)

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت دوم)

یکباررجوی گفت که خرج امسال ویلپنت چهل میلیون دلارشده درصورتی که ما توسط هواداران خودمون پیش میبریم ح...

مریم رجوی و ویلپنت

بعد از این شو و در طمطراق گذاشتن آن فقط رسوایی بجای گذاشت و چندروز نگذشته که دو نفر از نفرات بالای ا...

   ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت اول)

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت اول)

انواع بیماریها مبتلا هستم که میبایست ازهمین پول مسائل درمانی خود راحل میکردم که بیشترپول دریافتی خرج...