چهارشنبه, 22 آذر 1396

آخرین بروز رسانی: 08:58:34 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: خانه

پاسخی کوتاه به کفتار وامانده خوار رجوی -احمد تاجگردون

. ..اول اینکه سایرین را بریده مزدور وتواب خطاب کرده،سئوال این است شما زتده مانده اید چگونه زنده مانده...

پيام به زالويي به نام احمد تاج گردون از مسئولین امنیت فرقه رجوی

... همه ما ها چند نفر پول گذاشته تا خانه كرايه كنيم چون از لحاظ مالي در مضیقه هستيم. چطورمی شود شما س...

اشرف 3 اذعان به شکست ایدئولوژیک ازطرف خانم رجوی

اشرف 3 اذعان به شکست ایدئولوژیک ازطرف خانم رجوی

... . کسی که این همه به انقلابش مینازید ومعتقد بود که حل تاریخی جامعه راپیدا وعملا ان را اجرا وبه نتیج...

مریم رجوی گردن درد نگیری

...

از بس توی کارش که وطن فروشی و خیانت به وطن و نوکری واسه اجنبی هست استاد شدن خیال میکنه همه مثل خو...

افشای طرح توطئه تازه فرقه بی مصرف بدون خلق!

افشای طرح توطئه تازه فرقه بی مصرف بدون خلق!

فرقه در نظر دارد اعلام کند که دو دیپلومات سفارت های ایران در فرانسه و هلند فرار کرده اند و به فرقه ب...

امدن خاتمی ومواضع مجاهدین

امدن خاتمی ومواضع مجاهدین

وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر ا...

موضوع خانواده وترفندهاي فرقه در اين زمينه

موضوع خانواده وترفندهاي فرقه در اين زمينه

..... هرروز صبح دائما يك بريف خود ساخته براي ما به اسم پيروزي مياوردند ودر اين ارتباط ميخواندند اما ه...

شوراي مركزي يا خمیه شب بازي فرقه رجوی

. ... را كه همين شوراي به اصطلاح رهبري وبعد مركزي حتي اجازه ديدار با فرزند پسر خود را نداشت وبايستي تح...