پنجشنبه, 06 اردیبهشت 1397

آخرین بروز رسانی: 08:37:49 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: خانه
   ایجاد بی اعتمادی بین نیروها نسبت به هم

ایجاد بی اعتمادی بین نیروها نسبت به هم

برای تحقیروسرشکسته کردن نفرات ازغسل هفتگی استفاده میکرد چون ادمی وقتی ازنشست غسل بیرون میاومد احساس ...

در گذر زمان خیلی موضوعات روشن میشود

باید دید حربه رژیمی شدن و وزارت اطلاعاتی شدن را به هر کسی میزند ولی سر این یکی که میرسد حرف دیگر میز...

شعار نويسي کانون های شورشی در ايران

خانواده ها گفتند كه سازمان به ما زنگ ميزد ميگفت دوربين داريد ميگفتند نه بعد ميگفتند بريد دوربين بخري...

دزدی وکلاه برداری مجاهدین ازجداشده ها

دزدی وکلاه برداری مجاهدین ازجداشده ها

ما جداشده ها چیزی برای ازدست دادن نداریم چونکه همه چیزخود رادراین راه داده ایم وچیزی برایمون نمانده ...

باشعار سرنگونی رژیم ، تلاش برای نجات فرقه

هدف اصلی مریم قجر یا همان مریم رجوی این است که از فروپاشی تشیکلات فرقه جلوگیری کند . خیلی پرواضح است...

حقه دیگر مریم رجوی برای اسیر سازی

 

مریم رجوی نشستهایش از لایه پایین شروع کرده و مغزشویی را مجددا شروع کرده ،مریم خوب میداند که نی...

شکست سنگین بچه شاه ومریم رجوی

شکست سنگین بچه شاه ومریم رجوی

همان کلاه سفیدهایی که مجاهدین درسایتهاشون انها را خدایان روی زمین مینامیدند که برای نجات بشریت امده ...

     به پوچی رسیدن نیروی رزمنده

به پوچی رسیدن نیروی رزمنده

که رجوی ابتدا نیرورا تهی وتحقیر میکند چرا برای اینکه نیروچیزی برای گفتن نداشته باشدوخود راضعیف ودرما...