دروغ های مرحوم رجوی در رابطه گرفتن پناهندگی ایرانیان
دسته: مقالات

دروغ های مرحوم رجوی در رابطه گرفتن پناهندگی ایرانیان

رجوی همیشه میگفت ایرانی ها وقتی از ایران خارج و به کشوری میروند ، میگویند ما هوادارمجاهدین هستیم . بلافاصله پناهندگی را میگیرند …. درکشور سوم که رفته ام الان سه سال است که درحال جواب دادنم که چرا زن نگرفتم چراطلاق دادم چرا با رجوی رفتم والی اخر اینجا بودکه فهمیدم حرف های رجوی دروغ ودغل وفریبی بیش نیست…..

  • Harry

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled

  • Oliver

    There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use

  • William

    Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source.

دروغ های مرحوم رجوی در رابطه گرفتن پناهندگی ایرانیان

رجوی همیشه میگفت ایرانی ها وقتی از ایران خارج و به کشوری میروند ، میگویند ما هوادارمجاهدین هستیم . بلافاصله پناهندگی را میگیرند …. درکشور سوم که رفته ام الان سه سال است که درحال جواب دادنم که چرا زن نگرفتم چراطلاق دادم چرا با رجوی رفتم والی اخر اینجا بودکه فهمیدم حرف های رجوی دروغ ودغل وفریبی بیش نیست…..

 

علی شیرزاد - 11 دسامبر2018

Ali shirzad دروغ های مرحوم رجوی در رابطه گرفتن پناهندگی ایرانیان

 یکی دیگر از دروغهای رجوی بحث شیرین پناهندگی است رجوی همیشه میگفت ایرانی ها وقتی از ایران خارج وبه کشوری میروند ، میگویند ما هوادارمجاهدین هستیم وبلافاصله پناهندگی را میگیرند وبعد میروند ایران ومی ایند خون مجاهدین رامی خورند و باسفارت هم رابطه دارند یعنی همه پناهندگان ایرانی را خونخوار خون مجاهدین قلمداد می کرد . هم مارک رابطه باسفارت به انها می چسباند .  این ریل و روال همیشگی اودرباره ایرانی های پناهنده بود ماهم که درغار زندگی میکردیم و ازهمه جا بی خبر و حرفهای او را درست میدانستیم ازطرف دیگر نمی دانستیم ریل پناهندگی چیست و چطوری پناهنده میپذیرند فکر میکردیم امروز گفتی هوادارمجاهدین هستم فردا کشورمربوطه صدا کرده ومیگوید حال که هوادار رجوی هستی بفرما این کارت شهروندی وسیتیزن اینهم کلید خونه و ماشین و این هم پاسپورت که همه جای دنیا می توانی بروی و اینهم دفترچه بانکی که علی الحساب 100هزاردلارناقابل به حسابت ریختیم وماهیانه هم پنج هزاردلار بحسابت واریز میکنیم ونیاز به کارکردن نیست برو زندگی خوشی را داشته باش و برات سلامتی وخوشی روزافزون و موفقیت ارزو میکنیم و ایرانی پناهنده هم درحال خوشگذرانی از جیب رجوی و خون مجاهدین هستند ! با این تفاصیل و خوش خیالی بنده بخودم گفتم هیچ چیزی نمیخواهم فقط پناهندگی بدهند و امنیت و ازادی داشته باشم برایم کافیست ما هم که اهل سفارت رفتن نیستیم اینهم بنفع کشورمربوطه وارد اروپا شدم البته برگه این که پناهنده سازمان ملل هستم را درعراق ازکمیساریا در هتل مهاجر گرفتم چرا فریب دروغهای رجوی را خوردم که میگفت من هم کنوانسیون چهارم ژنو و هم تحت حمایت امریکا و هم پناهندگی سازمان ملل را برای شما گرفته ودرحیبتون گذاشتم بخودم گفتم کنوانسیون ژنو و حمایت امریکا را نمیخواهم همین برگه سازمان ملل راداشته باشم کافیست گرفتم و رفتم اروپا وقتی درکشوری دستگیرشدم و اجبارا برگه سازمان ملل رانشان دادم بلافاصله برگه را نگاه و مرا بازداشت وفرستادند بازداشتگاه بعد از مدتی گفتند برو خیابون ماهیچ حمایتی نمیکنیم چون رجوی و نفراتش تروریست هستند و تو هم یکی ازانهایی گفتیم درست شد مارک تروریسم هم خوردیم خلاصه از ان کشور باداستان های به کشور دیگر رفتم در انجا هم یقه ام رابعنوان تروریست گرفتند بعد چندماه مرا صداکرده گفتند ما با امریکا وعراق وسازمان ملل تماس گرفتیم ودرباره تو صحبت کردیم منهم خوشحال شده گفتم پس پناهندگی را میدهند گفتند تو تروریست نیستی حرفات درسته ولی چون جز مجاهدین هستی و از زن وزندگی گذشتی ادم نرمال نیستی هیچ کدام از شما که با رجوی بودید نرمال نیستید و ما نمیتونیم افرادی مثل تو را بپذیریم خلاصه ازا نجاهم بیرونمون کردند رفتیم جای دیگه الان سه سال است که درحال جواب دادنم که چرا زن نگرفتم چراطلاق دادم چرا با رجوی رفتم والی اخر اینجا بودکه فهمیدم حرفهای رجوی دروغ ودغل وفریبی بیش نیست کما اینکه نیروهای پنجاه ساله و پیرو پاتال مثل بنده را هیچ کشوری نمی پذیرد تا میفهمند با رجوی بودیم اردنگی نصیب ما میکنند ان وقت رجوی میگفت به همه ایرانی های خارجه بخاطر ما پناهندگی دادند وگرنه خمینی کاری کرده که درهیچ کجای جهان ایرانی را ادم حساب نمیکنند حالا خودش  د ر توهم  کجا قرار میداد بماند درحقیقت رجوی بادجالیت وشارلاتانی  و دروغ و دغل خودش را با این حرفها به بالای ابرها برده و می نشاند ولی واقعیت اینه درهیچ جا برای او تره که خوردنمیکنند هیچ ، بلکه کسی ادم حسابش نمیکنه ما هم ساده فکرمیکردیم جهان درید قدرت رجویست تا اسمش میاید تمام سران کشورها جلو هواداران و هرکه اسم اورا میاورد تعظیم میکنند و کفشهای اورا هم می لیس می زنند  غافل از اینکه اسم رجوی را اوردی اردنگی نصیبت میشود رجوی ما را درغار نگه داشته از تمام جهان بی خبر و هرچیزی را بخورد ما می داد  وماهم باد در غبغب انداخته فکرمیکردیم اشرف مخلوقات شدیم با این شارلاتانی ها سرماهم کلاه میگذاشت حال حساب کنید کسی که روزی هزار بار سرنفراتی که سی ، چهل ، پنجاه سال همه چیزشون رافدای او کردند کلاه میگذارد وهرچیزی رو وارونه بخورد نیروها میدهد بامردم چکارخواهد کرد خودبخوانید این حدیث را…..

علی شیرزاد 2015 / 12 / 11