کال کنفرانس بهزاد نظیری و مریم رجوی، روضه بر سر قبری که مرده ای در آن نیست

کال کنفرانس بهزاد نظیری و مریم رجوی، روضه بر سر قبری که مرده ای در آن نیست

 

… فرقه رجوی در حمایت از تحریم و گرسنگی و شکنجه تدریجی و دائمی مردم ایران لذت میبرد. با صدای بلند از تحریم ها بعنوان پیروزی یاد می کند بر همگان معلوم است بیش از نود درصد مشکلات معیشتی مردم ایران بدلیل تحریمهای ظالمانه اروپا و آمریکا علیه مردم ایران است. چرا فرقه رجوی که خودش را تنها آلترناتیو میدانند مشوق و مروج این تحریمها شدند…

لینک به منبع

کال کنفرانس بهزاد نظیری به جانب داری از رجوی و روضه های بی محتوا مثال روضه بر سر قبری بود که مرده ای در آن نبود


بنی آدام اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدامی

بهمن ماه از راه رسید و فرقه رجوی در تکاپوی سرنگون کردن آخوندها وعده‌های پوچ و توخالی که چهل سال است سران رجوی بر طبل توخالی آن کوبیده وهمچنان به آن میکوبن.

چهل سال سرکوب ،جنایت و خیانت، زندان و شکنجه، یادم هست در یکی از نشستها که در قرارگاه اشرف در عراق داشتیم مسعود رجوی می‌گفت تا زمانیکه ما هستیم نمیگداریم که منطقه روی خوش داشته باشه و هیچ وقت نباید صلح با دولت و رژیم ایران صورت بگیره و همیشه راهی هست که ما بتوانیم توافقها را برهم بزنیم و تمام دولتها باید ما را به رسمیت بشناسند.

اما از هرچه که بگذریم فرقه رجوی در حمایت از تحریم و گرسنگی و شکنجه تدریجی و دائمی مردم ایران لذت میبرد با صدای بلند از تحریم ها بعنوان پیروزی یاد می کند بر همگان معلوم است بیش از نود درصد مشکلات معیشتی مردم ایران بدلیل تحریمهای ظالمانه اروپا و آمریکا علیه مردم ایران است چرا فرقه رجوی که خودش را تنها آلترناتیو میدانند مشوق و مروج این تحریمها شدند.

اخباری که این روزها از درون فرقه ای رجوی به دست ما رسیده و با شروع بهمن ماه فرقه رجوی دوباره دست به کار شدند چهل سال وعده‌ای سرنگونی دولت آخوندی وعده‌های توخالی برای فریب افکار وسرپوش گذاشتن بر روی جنایتها و خیانتها یشان.

طبق اخبارهای که این روزها از داخل فرقه ای رجوی توسط دوستان اسیر در فرقه بدست ما رسید ه حاکی از درماندگی و خفت و خاری سران رجوی است از جمله کال کنفرانس آقای بهزاد نظیری است کال کنفرانسی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی با موضوع مسائل سیاسی روزو چرا تظاهرات بزرگ هشت فوریه وعده سرنگونی برادر مسعوددر ۲۲ بهمن سال ۹۷ با کانونهای شورشی برگزار کرد.  ایشان خوب فهمیده است که وعده سرنگونی در بهمن ماه امکان سرنگونی رژیم وجود نداره و برای سرگرم کردن افراد اسیردر فرقه رجوی که خواهان رهایی هستند.

حاکمیت دینی به چهل سالگی نمیرسد جان بولتون مشاور امنیت دولت آمریکا در کنفرانس مریم رجوی شرکت میکنه و همین حرفها را تکرارکرد همگان بخوبی میدانند بولتون پول گرفته که حرفها و نوشته‌های رجوی را تکرارمیکند.

در جای از این کال کنفرانس آقای نظیری گفته یکی از سرفصل ها , نیمه فوریه همین سالگرد سرنگونی شاه است که خوب فعالیت های ما در این مقطع با مقاطع دیگر سال که داریم فرق میکند.

 آقای نظیری شما و رهبران تروریستی بهتره گوش‌هایتان را باز کنید مردم ایران مرز سرخ را رد کردند و در تجمعات خودشون بارها گفتند رضا شاه روحت شاد و در همان تجمعات حتی برای یکبار اسمی از رجویها و یا شورای ملی مقاومت شنیده نشد و وقتی سران تروریستی دیدند هیچ جایگاهی در میان مردم ایران و درداخل ایران و در خارج ایران ندارند و کانون شورشی را راه انداختید که چند صبای بخواهند به کانون شورشی افتخار کنند.

 همانند زمانیکه ارتش ازادیبخش تاسیس شد وبرای اینکه نشان بدهند که چقدر قدرتمند هستند یک رژه ترتیب دادند که در آن هر نفر میبایست چند نقش بازی میکردیم و برای اینکه وانمود کنند که در ایران جایگاهی دارند و مردم از ما میخواهند که مبارزه کنیم و برای اینکه دورغهای فرقه آشکار نشود تعدادی از افراد را که به آن‌ها اعتماد کامل داشتند را در یک اتاق میگذاشتند تا با شورای ملی مقاومت ویا با صدای مجاهد تماس بگیرند و به افراد اسیر دلگرمی بدهند و ما را به مبارزه تشویق کنند …

و حالا در سال ۲۰۱۸  کانون شورشی تشکیل دادند که گویا این افراد که عکس میفرستند گویا از ایران اون عکسها را میفرستند اگر واقعاً اینطور بود که جمعیت فرقه ای رجوی میبایست از مرز یک میلون گذاشته باشه میبایست نسل جوان در میان آن‌ها باشند نه افرادیکه میانگین سن آن‌ها پنجاه به بالا هستند و با فن آوری اینترنتی هم آشنایی ندارند و همین افراد که در فرقه اسیر هستند هم هر روز پا به فرار میگذارند چونکه فهمیدند تا به حال فرقه تروریستی رجوی به آن‌ها دورغ گفتند در هر زمان فرقه ای رجوی دورغها ش را به مختضای زمان تعییر میدهند و اما اینبار فرقه ای رجوی کور خوانده تماس گرفتند و حمایت مردمی دارند.

هیاهوی دستگاه تبلیغاتی فرقه ای رجوی برای موضوعات بی ارزشی همچون کنفرانس لهستان و هزینه های میلیون دلاری برای جلب حمایت یک شخصیت سیاسی و یا یک حزب از این گروه تنها میتواندباشد برای رهبران بی تاج و تخت فرقه ای رجوی فرقه ای رجوی طی چهل سال گذشته پرونده سنگینی در زمینه، ترور، خودسوزی، خیانت، مزدوری، جاسوسی، وطن فروشی، تجاوز به زنان دربند تشکیلات و . . .را دارد

و در آخر باید به مریم رجوی و سران پلیدش یادآوری کنم بر سر قبری که گریه می کنید مرده وجود ندارد!!

زهرا معینی، آلمان

۲۷٫۰۱٫۲۰۱۹

*