جعل خبر به اسم نایب رئیس پارلمان اروپا توسط فرقه رجوی

جعل خبر به اسم نایب رئیس پارلمان اروپا توسط فرقه رجوی

آقای ریجارچارنسکی در سال ۲۰۱۷  به دلیل صحبت نژاد پرستانه در جلسه عمومی پارلمان اروپا به دیگر هموطن خود  که نماینده پارلمان اروپا می باشد . از نایب رئیسی پارلمان اروپا کنار گذشته شد.اما فرقه رجوی جهت خرج کردن و انتشار دادن خبر های دروغ خود به دروغ های دیگر متوصل می شود …

لینک به منبع

جعل خبر به اسم نایب رئیس پارلمان اروپا توسط فرقه رجوی

 همان طور که در عکس زیر می بینید ،امروز یک شنبه هفت بهمن ماه فرقه رجوی خبری را با تیترریچار چارنسکی نایب رئیس لهستانی پارلمان اروپا انتشار داده بود .

جعل خبر به اسم نایب رئیس پارلمان اروپا توسط فرقه رجویhttp://iran-interlink.org/wordpressfa/wp-content/uploads/2019/01/Fake_News_By_Maryam_Rajavi_MEK_MKO_NCRI_In_Europe_1-276x350.jpg 276w" sizes="(max-width: 699px) 100vw, 699px" width="699" height="883">

در حالی که اقای ریجارچارنسکی در سال ۲۰۱۷  به دلیل صحبت نژاد پرستانه در جلسه عمومی پارلمان اروپا به دیگر هموطن خود  که نماینده پارلمان اروپا می باشد . از نایب رئیسی پارلمان اروپا کنار گذشته شد.اما فرقه رجوی جهت خرج کردن و انتشار دادن خبر های دروغ خود به دروغ های دیگر متوصل می شود .

جعل خبر به اسم نایب رئیس پارلمان اروپا توسط فرقه رجوی

جعل خبر به اسم نایب رئیس پارلمان اروپا توسط فرقه رجویhttp://iran-interlink.org/wordpressfa/wp-content/uploads/2019/01/Fake_News_By_Maryam_Rajavi_MEK_MKO_NCRI_In_Europe_3-392x350.jpg 392w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="625">

لیست اسامی نایب رئیس های پارلمان اروپا می باشد که در لیست اول اسم ریچارچارنسکی وجود دارد که در سال ۲۰۱۷ می باشد و در لیست دوم ک در سال ۲۰۱۸ می باشد اسمی از وی دیده نمیشود !

این برای اولین بار نیست که فرقه رجوی که فرقه رجوی از این شیوه ها استفاده می کند .

بعد از افشاگری روزنامه اسپانیائی که فرقه رجوی به حزب راست گرائی اسپانیا کمک مالی کرده است و از سوئی هم این اقا به دلیل صحبت های نژاد پرستانه از معاونت پارلمان اروپا کنار نهاده شده است . چه رابطه ای بین فرقه رجوی و راسیست ها وجود دارد ؟

بیشترین شرح در عکس ها دیده می شود .

نفوذ مجاهدین خلق فرقه تروریستی رجوی در انتخابات اسپانیا

چه رابطه ای ما بین این راسیست ها و نژاد پرست ها وجود دارد ؟؟ الخو ویدال کوادراس ؛ ریچارچارنسکی ، مریم قجر عضدانلو

محمد کرمی