بیست و دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

بیست و دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

یاران ایران، پاریس، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۹:… بیست و دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران»  شمارۀ ماه ژانویه ۲۰۱۹ – به زبان فرانسه به نام  Qui se RessembleS’assemble (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در ۸ صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه …

لینک به منبع

بیست و دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

بیست و دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق– شمارۀ ماه ژانویه ۲۰۱۹ – به زبان فرانسه به نام  Qui se RessembleS’assemble (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در ۸ صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز فرانسه» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ بیست و دوم این مجله (شمارۀ ماه ژانویه ۲۰۱۹) شامل دو مطلب زیر می باشد:

گزارش جنجالی روزنامه های ال دیاریو و ال پایس اسپانیا مبنی بر دادن ۸۰۰ یورو توسط فرقۀ رجوی به حزب دست راستی اسپانیا که آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس سابق پارلمان اروپا و حامی فرقۀ رجوی از مسئولان آن می باشد برای مصرف در تبلیغات انتخاباتی این حزب در مقابل حمایت آن از این فرقه در پارلمان اروپا.
در گزارشی که روزنامه ال دیاریو*  انتشار داده آمده است که حزب راست گرائی افراطی اسپانیا در انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۴، ۸۰ درصد از هزینه های کمپین انتخاباتی خودش را از فرقه رجوی دریافت کرده است. روزنامه ال دیاریو می نویسد: حزب راست گرای افراطی ۱۴۶ مرتبه کمک های مالی به ارزش  ۸۰۰٫۰۰۰ یورو برای تامین مالی انتخاباتی خود از سازمان مجاهدین خلق دریافت کرده است.

مقالۀ یک نمایندۀ پارلمان آلمان در روزنامۀ آلمانی زبان بین المللی چاپ سویس به نام «نویه تسورشر تسایتونگ»  در شماره روز دوشنبه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) این روزنامه با عنوان “دوستان پرسش‌برانگیز واشنگتن” در مورد فرقۀ رجوی که در آن از “مجاهدین خلق” به عنوان گروهی بحث‌برانگیز با یک ایدئولوژی ضد و نقیض یاد شده بعد از شرحی از گذشتۀ این فرقه و همکاریهایش با صدام حسین و از دست دادن پایگاهش در داخل ایران و اوضاع آن در عراق و بعد از انتقال به آلبانی، می نویسد: «این گروه بیش از هر گروه اپوزیسیون دیگر ایران، منتقد دارد. منتقدان “مجاهدین خلق” معتقدند که این گروه در انزوا، رفته‌رفته به یک فرقه سیاسی تبدیل شده است. کسانی که موفق شده‌اند از این گروه خارج شوند، گفته‌اند که در جلسات عمومی مجبور به اعتراف در مورد رویاها و افکار جنسی خود بوده‌اند. یرواند آبراهامیان‌، پژوهشگر تاریخ و منتقد “مجاهدین خلق”، معتقد است که این گروه پس از “انقلاب ایدئولوژیک” خود بیشتر و بیشتر به یک فرقه‌ تبدیل شده، و آن‌طور که در فیلم‌های تبلیغاتی مجاهدین خلق که خودشان تهیه کرده‌اند دیده می‌شود، زنان روسری‌های یک‌رنگ بر سر دارند، شعار می‌دهند، پا می‌کوبند و تغییری در افکار آنها دیده نمی‌شود». این روزنامه سپس در مورد وضعیت داخل تشکیلات فرقۀ رجوی نوشته است: «در اردوگاه‌ “مجاهدین خلق” تفکیک جنسیتی شدید حاکم است. رابطه دوستانه یا مکالمات شخصی، استفاده از رادیو، روزنامه یا تلویزیون برای ساکنان اردوگاه ممنوع است. دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ میلادی گزارشی از وضعیت کسانی تهیه کرده بود که به دلیل ترک “مجاهدین خلق” به شدت تحت فشار بوده و گاه زندانی و شکنجه شده بودند».

دانلود شمارۀ جدید مجلۀ فرانسوی زبان انجمن «یاران ایران» شمارۀ بیست و دوم (ماه ژانویه ۲۰۱۹)‏

***