سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: مجاهدین ویدئوها مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند (قسمتهای اول و دوم)

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند (قسمتهای اول و دوم)

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند
مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند


… سی مهر سالگرد انتخاب شدن خانم رجوی است به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال.اما این که  چه کسی این خانم رجوی را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کرد و چطور انتخاب کرد که  ده پانزده سالی است هنوز رئیس جمهور است و عوض هم نشده و انتخابات دیگری هم انجام نشده به  کنار، ببینید چه عملیات محیر العقولی مجاهدین انجام …

لینک به کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی

مجاهدین چه می گویند و چه مینویسند؟ (قسمت اول، هفته سوم اکتبر ۲۰۱۳)


http://youtu.be/kDcc9Sipa4g

مجاهدین چه می گویند و چه مینویسند؟ (قسمت دوم، هفته آخر اکتبر ۲۰۱۳)


http://youtu.be/T74efUO0qnw

همچنین: