سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات کتاب (فرقه) مجاهدين خلق از درون

(فرقه) مجاهدين خلق از درون

 

وادث سال ۱۳۴۹ ، طالقاني و سخنراني درباره فلسطين ، ماجراي هواپيما ربايي ، حادثه سياهكل و موضع سازمان ، ضربه بزرگ شهريور ۱۳۵۰ ، اولين عمليات سازمان مجاهدين ، متون اوليه مجاهدين خلق ،نيك بين كيست ؟

(فرقه) مجاهدين خلق از درون ( خاطرات دكتر محمد مهدي جعفري)

نسخه چاپي

موضوع كتاب بر اساس فهرست مطالب: آزادي از زندان ، اولين تماس رسمي با سازمان مجاهدين ، فعاليت هاي فرهنگي در سازمان ، مجاهدين خلق و جلال الدين فارسي ، سازمان مجاهدين و الفتح ، رابطه مجاهدين خلق با آيت الله طالقاني و مهندس بازرگان ، كار مخفي و نهج البلاغه پژوهي ، دوران سربازي و ارتباط با سازمان ، همكاري نزديك با سازمان ، مجاهدين خلق و جمال عبدالناصر .

حوادث سال ۱۳۴۹ ، طالقاني و سخنراني درباره فلسطين ، ماجراي هواپيما ربايي ، حادثه سياهكل و موضع سازمان ، ضربه بزرگ شهريور ۱۳۵۰ ، اولين عمليات سازمان مجاهدين ، متون اوليه مجاهدين خلق ،نيك بين كيست ؟ ، از فرار به برازجان تا دستگيري ، خريد اسلحه ، دستگيري توسط ساواك ، طرح اعزام به ليبي ، تعطيلي شركت انتشار ، خانواده رضايي ها ، زن در جنبش هاي معاصر ايران ، حضور ماركسيست ها در سازمان مجاهدين ، رضا رئيسي طوسي ، حسن و محبوبه ؛

سيد مجتبي طالقاني و سازمان مجاهدين ، طالقاني و تفاسير خانوادگي قرآن ، پرتوي از قرآن ، فرهنگ قرآن ، تحريم سازمان در زندان ، شهيد مطهري و سازمان مجاهدين ، كارهاي فرهنگي با شهيد مطهري ، ابوذر ورداسبي ، جدايي از سازمان مجاهدين خلق ، من و مسعود رجوي ، جبهه نيروهاي مبارز اسلامي ، طالقاني و مجاهدين پس از انقلاب .