سه شنبه, 24 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات کتاب تحقيقي بر مجاهدين خلق ايران

تحقيقي بر مجاهدين خلق ايران

 

بيش از يك سال آقاي آلن شو الرياس درباره مجاهدين تحقيق كرده است ، وي طي اين مدت جهت جمع آوري شواهد تاريخي مجاهدين به ايران ، عراق ، آلمان و انگلستان سفر كرد .نويسنده در اين سازمان دنياي غريب يافت كه در آن اسلام و ماركسيسم به هم آميخته مي شوند .

 
 
ناشر  :  ويرايش مركز تحقيقات تروريسم
نويسنده  :  آلن شو الرياس

او شباهت هاي اين گروه را با فرقه حسن صباح به نام حشاشيون كه در قرن يازدهم مي زيستند ، آشكار كرد ، نكته جالب تر اين است كه او با نفوذ به باطن اين سازمان از حمايت آمريكا كه اين گروه از آن بهره مي برد ، پرده بر مي دارد .

به علاوه در فرانسه نيز آلن شو الرياس كشف مي كند كه برخي از چپ هاي افراطي با mekروابط و مذاكراتي دارند ، به ويژه اين نويسنده با تعمق در انديشه ضد تروريسم و شيوه مبارزه با عوامل مخفي آن ، ماهيت مجاهدين خلق را زير سؤال مي برد .

فهرست مطالب :

مقدمه
فصل اول : سوختن در آتش
فصل سوم : ظهور مجاهدين خلق ، ازدواج غير ممكن رجوي و بني صدر
فصل دوازدهم : انقلاب دروني
فصل نوزدهم : خيانت در امانت
فصل بيستم : كاخ سفيد در ميان دو صندلي
فصل بيست و پنجم : تروريست ها يا مقاومين .