سه شنبه, 24 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات کتاب حبابي بر روي سراب

حبابي بر روي سراب

موضوع اين كتاب حاصل گفتگوي طولاني حسين مهري روزنامه نگار قديمي با سعيد شاهسوندي در راديو صداي ايران است .

نسخه چاپي

« حبابي بر روي سراب »( سازمان مجاهدين خلق از منظر سعيد شاهسوندي )

فهرست : فصل اول : چشم انداز ، از وصل ۱۳۴۸ تا جدايي ۱۳۶۷ ، فصل دوم : درباره ارتش آزاديبخش ، صدام حسين و مريم قجر . فصل سوم : روابط پنهاني شاهسوندي با خليل رضايي ، فصل چهارم : مجاهدين و شيوه هاي گوبلزي در جنگ رواني،

فصل پنجم : جاسوسي براي عراق ، انشعاب ايدئولوژيك سال ۱۳۵۴ و تسويه هاي درون تشكيلاتي ، فصل ششم : مجاهدين و شريعتي ، بازرگان ، رجوي و آدم نيمه خدايي و استراتژي قهر،

فصل هفتم : تسليحات نظامي عراق ، نقش سازمان آزاديبخش فلسطين ، ديپلماسي انقلابي و مهدي سامع ، فصل هشتم : منابع مالي سازمان ، الله مراد دلفاني و پاسخ به اتهامات شنوندگان ، فصل نهم : موازنه قدرت ميان اپوزيسيون و غرب و تماس تلفني شاهسوندي از اوين با همسرش،

فصل دهم : منابع مالي سازمان، در مفهوم خيانت و خدمت ، احساس به گذشته ، فصل يازدهم : شكل گيري سازمان مجاهدين تا ربودن هواپيماي تاكسي اير دبي ، فصل دوازدهم : تدوين ايدئولوژي سازمان مجاهدين ،

فصل سيزدهم : تشكيل گروه هاي سه گانه ايدئولوژي ، سياسي و اقتصادي ، آثار آموزشي سازمان و زمينه هاي تسريع فاز نظامي از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ ، فصل چهاردهم : ضربه شهريور ۵۰ ، از مراد دلفاني تا آدم ربايي شهرام و انفجار دكل هاي سولقان تا محاكمه مركزيت و اعضا ، فصل پانزدهم : ملاقات حسين روحاني با آيت الله خميني ، مواضع آيت الله درباره مشي مسلحانه.