سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات اطلاعیه ها برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین

شرکت کنندگان در برنامه این هفته

 
جمعه 15 ماه مارچ 2013 برابر با 25 اسفندماه  1391 ساعت 17 بوقت آلمان بمدت دوساعت آقایان
 

علی قشقاوی .قربانعلی حسین نژاد


 

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین

 
سازمان مجاهدین درتلویزیونMardomTV.com
 
 شرکت کنندگان در برنامه این هفته
 
جمعه 15 ماه مارچ 2013 برابر با 25 اسفندماه  1391 ساعت 17 بوقت آلمان بمدت دوساعت آقایان
 

علی قشقاوی از فعالان حقوق بشردرآلمان در مورد مسائل روز و شرایط فعلی و آینده سازمان مجاهدین و

قربانعلی حسین نژاد عضو جداشده که مترجم رجوی و عضو بخش روابط خارجی مجاهدین در عراق بوده است، در مورد علت اصرار رهبری سازمان به نگهداشتن افراد در عراق، منابع اصلی مالی دلارهای نفتی صدام و سرکوب و خفقان و کنترل شدید در لیبرتی برای جلوگیری از فرار و ایجاد فضای ماندن در عراق