یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: فریادآزادی آیندگان پول یکساعت برنامه مردم تی وی را با کارگری پرداختم. رجوی چطور؟

پول یکساعت برنامه مردم تی وی را با کارگری پرداختم. رجوی چطور؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 Nader Naderi 2

  … قبل از تهدید شما بیش از ۱۵ نفر از سگ های هار مریم قجر تهدید شما را علنی کردن  در ضمن مطلب شما هم ثبت شده و به سیستم های امنیتی ارائه شده دوم اینکه شما بنده را تهدید کردید که آقای بولتون از شما شکایت کرده  وباید جوابگوی توهین ها و اتهاماتی که به ایشان زدید باید باشید. خانم نامحترم . اگه گنجشک از مترسک بترسه از گرسنگی خواهد مرد بعد هم ناشیانه از گامهای …

لینک به منبع

گنجشک اگر از مترسک بترسد از گرسنگی خواهد مرد

در ثانی. یا ما سر خصم کوبیم به سنگ یا او سر ما بدار سازد آونگ

خانم شفاعی یا شفیعی قبل از هرچیز در تمام زندگیم فقط دو تا خانم لمپن دیدم یکی مریم عضدانلو پیر و مراد شما دیگری دژخیمی از دژخیمان مریم به نام نسرین یا همان مهوش سپهری سومی هم که جدید کشف کردم شما راستی از زنانگی خودتان شرم نکردید با بکار بردن این الفاظ

اما با این جیغ های بنفش به حقانیت راهم بیشتر ایمان آوردم

قبل از همه سوالات شما گفتید که هزینه گزاف این تلویزیون را چه کسی پرداخت میکنه خانم عزیز هزینه گزاف که شما مطرح می کنید تلویزیون مردم یا همان مردم تی وی یک تلویزیون آزاد است که قبل از ما همین مجاهدین شما همشه برنامه داشتند می توانید به آرشیو مراجعه کنید آن موقع که مجاهدین برنامه داشتند مزدور رژیم نبود همینکه منتقدین سازمان در آن برنامه دارند وابسته به رژیم شد هزینه ای که شما می گوید می توانید از همان دوستان خودتان سوال کنید که کل هزینه یک ساعت حدود ۶۰ دلار است که این هزینه هم نه از اسرائیل تامین شده نه مزد وطن فروشی

هزینه این یک ساعت را بنده از مزد کار گری تامین میکنم شما هم می توانید با تماس با این کانال درخواست برنامه کنید و قیمت آن را هم بدانید .

موضوع دوم تهدید بنده که هواداران با غیرتی هستند که حقتان را کف دستاتان بگذارند جهت اطلاع قبل از تهدید شما بیش از ۱۵ نفر از سگ های هار مریم قجر تهدید شما را علنی کردن در ضمن مطلب شما هم ثبت شده و به سیستم های امنیتی ارائه شده

دوم اینکه شما بنده را تهدید کردید که آقای بولتون از شما شکایت کرده وباید جوابگوی توهین ها و اتهاماتی که به ایشان زدید باید باشید

خانم نامحترم . اگه گنجشک از مترسک بترسه از گرسنگی خواهد مرد بعد هم ناشیانه از گامهای استوار سربازان امریکائی به وجد آمدی عین جمله خودت .روزی که صدای پای سربازهای امریکائی به گوشتان برسد قالب تهی خواهید کرد و اولین نفراتی هستیند شما بریده مزدورها که فرار می کنید .در جواب شما هم این را می گم که ایران نه عراق است نه افغانستان است ایران بیشه رستم هاست ایران بیشه سردارانی همچون دکتر شهرام عباسی است که ساعتها برای یک تخته سنگ که روز قبل در خاک ایران بود و روز بعد آنرا در خاک عراق دید تا آنرا نیآورد دست نکشید وقتی به او گفتیم یک تخته سنگ است ول کن در جواب گفت قطعه ای از خاک کشورم است بدون آن یعنی یک قطعه از خاک ایران کم است پس هم خودت بدان هم به رهبر بی لیاقتت بگو ما را از گام های سربازان امریکائی نترسان و اگر روزی آرزوی شما و مریم قجر برآورده شد و کسی به خاک ایران خواست پا بگذارد مطمئن باش جدا از اینکه هر کسی میخواهد در حاکمیت باشد جز اولین نفراتی خواهم بود که به ایران خواهم رفت و دردفاع از آب خاکم جان فدا خواهم کرد و مطمئنم که من جزی از نفرات خواهم بود حال حتی حکم اعدامم صادر شود باز هم میگم هم تو هم رهبران عقیده تت مریم قجر و مسعود زنباره و هم بولتون و هر کس دیگری خفه خانم نا محترم کسی که از تجاوز به کشورش این طور استقبال میکند نمی دانم چی بگم حال بنده به شخصه منتظرم که دوباره سگ های هار مریم قجر حقم را کف دستم بگذارند و هم منتظر شکایت بولتون هستم البته فحش فضیحت های شما عزم من را جزم تر کرده که بیشتر کار کنم که بتوانم ساعات بیشتری برنامه تلویزیونی داشته باشم

نادر نادری .فرانسه


http://youtu.be/ZvjPOoGT3qI