جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سوال از مريم قجردر نشست های اخیر وجواب های که مرغ پخته راهم به خنده درمی آورد.

سوال از مريم قجردر نشست های اخیر وجواب های که مرغ پخته راهم به خنده درمی آورد.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....سوالاتي نفرات از مريم قجر ميپرسيدند از قبيل اينكه ديگر چرا ما ميگويم ارتش آزادي بخش ديگر در كنار مرزنيستيم كه بخواهيم حمله اي كنيم جواب بس سخت بود ولي رهبر فرقه با توضيحاتش خنده نفرات را در آورده بود جواب اين بود كه هر وقت لازم شد با هواپيما ميرويم واقعا بايد گفت كه با هواپيما بزور آوردنت ميخواهي با هواپيما برگردي وايران را آزاد كني احسنت به تو كه سر نفرات را خوب شيره ميمالي سوالي هم بود كه چرا ميگويم هزار اشرف ميسازيم كل ما دو سه هزار نفريم بعد چطور هزار اشرف ميسازيم جواب قجر هر كدام از شما ميتوانيد يك اشرف بسازيد...

 

سوال از مريم قجردر نشست های اخیر وجواب های که مرغ پخته راهم به خنده درمی آورد.

سري قبل سوال نفرات از مريم قجر در مورد سوالات اجتماهي از قبيل پوشش در جامعه آلباني وخجالت كشيدنها صحبت كرديم در ادامه سوالاتي نفرات از مريم قجر ميپرسيدند از قبيل اينكه ديگر چرا ما ميگويم ارتش آزادي بخش ديگر در كنار مرزنيستيم كه بخواهيم حمله اي كنيم جواب بس سخت بود ولي رهبر فرقه با توضيحاتش خنده نفرات را در آورده بود جواب اين بود كه هر وقت لازم شد با هواپيما ميرويم واقعا بايد گفت كه با هواپيما بزور آوردنت ميخواهي با هواپيما برگردي وايران را آزاد كني احسنت به تو كه سر نفرات را خوب شيره ميمالي سوالي هم بود كه چرا ميگويم هزار اشرف ميسازيم كل ما دو سه هزار نفريم بعد چطور هزار اشرف ميسازيم جواب قجر هر كدام از شما ميتوانيد يك اشرف بسازيد جواب بنده به مريم قجر همان يكي را هم نتوانستي نگه داري ميخواهي با اين نفرات كه هر كدام دايه رفتن دارند هزار تا اشرف بسازي احسنت به تو ولي اين بار جواب مورد تمسخر خيلي ها قرار گرفت به صورتي كه در بيرون بچه ها به هم ميگفتند مسعود رجوي است كه ميخواهد با جوابهاي كشكي دل آدمها را به سمت خودش بكشاند او كه ميگفت من دنبال رستگاري شما هستم اين هم ميخواهد هزار اشرف بسازد بعد با هواپيما برود داخل وكشور را نجات دهد سوال بعدي نفرات ما در اين كشور چكار ميتوانيم بكنيم تا كي بنشينيم به دنياي بيرون نگاه كنيم تا اينكه عمرمان بگذرد جواب خودتان بايد براي خودتان برنامه ريزي كنيد تا از اين مواقع استفاده لازم را بكنيد جواب بنده به مريم قجر كدام برنامه ريزي تمام وقت نفرات را با برنامه هاي پوشالي ونشست ها و وكلاسهاي بيخود پر كرده اي بعد ميگويي نفرات برنامه ريزي كنند اصلا اجازه نفس كشيدن به نفرات را نميدهند بعد كدام نفر ميتواند برنامه ريزي كند تمام سوالاتي كه بچه ها به حق ميپرسيدند كه درست هم بود بدون هيچ جواب قانع كننده اي از آن ميپريدند يا اينكه مورد تمسخر افراد قرارميگرفت اين را بگويم زماني بود كه اسم مريم ومسعود ميامد همه سكوت واحترام ويا اينكه قسم ميخوردند سر اين دو دجال ولي الان طوري شده كه نفرات عادي به تمسخر مريم قجر ميپردازند وميگويند اگر هم بفهمند دنياي آزاد است ميزنم بيرون بله اين نشست هاي انقلاب مريم بود كه خودش هم نميدانست چي ميگويد بله چون نفرات دنياي بيرون را ديدند وآگاه شدند نمونه اش خود من ميخواستم نمونه سوالاتي كه نفرات در نشست از مريم قجر ميكردند را براي شما خلاصه اي بگويم با تشكر .

نفرجدا شده تيرانا آلباني به سعید زمانی