یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات وضعيت دختران آزاد شده از فرقه رجوی

وضعيت دختران آزاد شده از فرقه رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....دختراني كه به دختران ميليشيا معروف بودند يعني فرزندان فرمانده هان بالا. تمام اين دختران با عزت وافتخار برده شدند به آلمان، فرانسه، سوئد وووو خيلي ها تازه در آنجا جدا شده اند ولي حقوق بالايي به آنها ميدهند چونكه اينها دختران خودشان بوده اند واينها از حقوق و مزايا يي برخودار هستند حتي رفتن به دانشگاه ولي دختراني كه از ايران آمده بودند بايد در لجن زار تيرانا اول شكم خود راسير نگه دارند وبعد اسير تمايلات افراد هوس باز نشوند.....

 

وضعيت دختران آزاد شده از فرقه رجوی

شايد تصور كنيد كه فرقه با دختراني كه از آنها جداميشوند تفاوتي قائل هستند با مردان من خودم در آلباني هستم وهمين فكر را ميكردم كه دختراني كه بعد از 20الي30 سال از فرقه جدا ميشوند اگر كمكي از بيرون نباشد در كشوري كه مافيا حرف اول را ميزند چه به روز آنها ميفتد اكثر دختران نفرات جوان بين 28الي 35 سال هستند وهنوز در جامعه بيرون اين دختران سن بالايي ندارند واين ذهن ما را ميگيرد كه نكند كه اين دختران طعمه افراد ناباب بيرون شود ببينيد حالا فرقه با اينها چگونه رفتار كرده وميكند كه من ميگويم صد رحمت به آن مافيا اگر اين دختران طعمه مافيا شوند انقدر عذاب نخواهند كشيد خيلي از اين دختران فرار كرده اند چون نميتوانند درخواست رفتن بدهند چون درقرنطينه رفتار خوبي با آنها نميشود و تنها راه براي آنها فرار است چندنفر را كه در خيابان ول كرده اند وگفته اند برويد خودتان كارهاي خودتان را انجام دهيد حال تصور كنيد دختراني كه 15 سال از جامعه عادي بيرون بوده اند چگونه بتوانند كارهاي خود را انجام دهند يا اينكه پول تعدادي از آنها را قطع كرده وبه آنها پول نميدهد ولي خدا راشكر كه نفراتي از دختران هستند كه ميفهمنند دختري بيرون آمده به داد او ميرسد چون فرقه به آنها ميگيد خسره الدنيا والاخره شده ايد وبرويد دنبال كارتان ببخشيد كه اين حرف را ميزنم ولي ميخواهم بگويم تفاوتها را باور كنيد كه در دنياي بي ناموسي با زنا ن ودختران اين رفتار را نميكنند كه اين بي ناموسی ها فرقه را ميگويم كه اين رفتار را با آنها ميكند و اين دختران بيرون هم كه ميايند بايد ازصبح تا شب دنبال كارهاي خود باشند ولي حقيقت اين است كه الان اصلا خبر ندارم وخيليها نداريم كه اين دختران الان چه مشكلاتي دارنند آيا اذيتي ميشوند يا نه وموارد ديگر حال چرا اين برخورد با اين دخترا ن ميشود علت آن مشخص است اين وضعيت اسفبار به گوش دختران ديگر برسد كه آنها هم جرات فرار را نداشته باشند ويك تفاوت ديگر كه كساني كه در فرقه بوده اند ديده اند دختراني كه به دختران ميليشيا معروف بودند يعني فرزندان فرمانده هان بالا. تمام اين دختران با عزت وافتخار برده شدند به آلمان، فرانسه، سوئد وووو خيلي ها تازه در آنجا جدا شده اند ولي حقوق بالايي به آنها ميدهند چونكه اينها دختران خودشان بوده اند واينها از حقوق و مزايا يي برخودار هستند حتي رفتن به دانشگاه ولي دختراني كه از ايران آمده بودند بايد در لجن زار تيرانا اول شكم خود راسير نگه دارند وبعد اسير تمايلات افراد هوس باز نشوند من كه يك ايراني هستم ودرفرقه بوده ام موقعي كه به اين موضوع فكرميكنم كه دختري تنها در يك كشور غريب ديگر مغزم كار نميكند وخودم هم نميتوانم كاري انجام دهم فقط لعنت ميفرستم به باني اين موضوعات كه مريم كثيف قجر است كه حتي دختران هم بايد فرق داشته باشند دختران خودشان با افتخار به كشورهاي بهتربروند ودختراني كه كسي را ندارند بايد در اينجا باشند ولي باز ميگويم كه اي دختراني كه فرار كرده ايد ويا ميخواهيد اين كار را كنيد قسم ميخورم ارزش كاري كه شما ميكنيد ده ها برابر ما مردان است وبه شما افتخار ميكنيم كه خدا چقدر به شما دل وجرات داده كه اين كار را ميكنيد افتخار بر شما ولعنت به باعث وباني اين اتفاقات ببخشيد اگر بخواهم سر اين موضوع صحبت كنم كتابي بايد بنويسم ولي خواستم فقط ازصدها اتفاقي كه براي دختران تنها وغريب ميفتد را به شما گوشه اي را بگويم .

نفر جدا شده از فرقه تيرانا آلباني . کیومرث بار فروش