یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات فرقه رجوی یتیم شده است!

فرقه رجوی یتیم شده است!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

.....واي دلم پر است از نبود اين پدر تا زماني كه بود قدرش را نميدانستيم الان كه نيست تازه ميفهميم چه آشغالي را از دست داديم لعنت بر تركي فيصل اي كاش كه اصلا در آن نشست دعوت نميشد كه اون كلمه را بگويد منظور كلمه مرحوم كه باعث شود كه همه بفهمنند كه پدر رفت....

( طنری است که عین واقعیت درون فرقه است )
فرقه رجوی یتیم شده است!
بله از زماني كه پدر اصلي فرقه كه مسعودبود که به دیار  جهنم پيوست اين فرقه بي پدر شد وديگر كسي نيست كه براي فرقه تعيين تكليف كند و كسي نيست كه پيام هاي انگيزاننده سرنگوني بدهد اي  مادر مريم بي شوهر ماند مادر هم كه به اندازه پدر تجربه ندارد واگر هم به بچه هايش بگويد يتيم شده اي مگر ميشود جلوي اينها را گرفت مادر مريم قجر الان به نوكرهاي دربارش توسل پيدا كرده كه هر زمان وهر چند وقتي يك پيام جعلي بدهد ولي تا كي الان هم كه نفرات شنيده اند پدر نيست ولي هنوز شك دارنند اخه با نبود پدر هرج ومرجي بر پا ميشود اين همه ثروت همه به اسم پدر است وهمه اين فرقه را با اسم پدر ميشناسند نه مادر . مادر بيشتر جور اين شوهر وآن شوهر راكشيده واز دنياي سياست چيزي نميداند ونميخواهد هم بداند مادر بيشتر دوست دارد كه به خودش برسد و در سيما خودي نشان دهد حقم دارد مگر چه ايرادي دارد عمل زيبايي وپوشيدن لباسهاي گران قيمت به مردم ايران مربوط نميشود همه اين پولها را خودمان از طريق قاچاق نفت بدست آورديم نه از جيب مردم پس مادر حق دارد كه خودي نشان دهد واگر اين كار را نكند مادر بيشتر شبيه زنهاي جادوگر ميشود اي كاش كه پدر زنده بود وبار اصلي را او بر دوش ميگرفت لعنت بر اين پدر كه ما را گذاشت ورفت ولعنت بر اين مادر كه دوباره شوهر نميكند كه ما دوباره پدر دار شويم
نفر جدا شده از فرقه تيرانا الباني سعید زمانی