شنبه, 27 مرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 08:05:53 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سیاست یک بام دو هوا

سیاست یک بام دو هوا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....سایت کثیف رجوی دیدم که از پناهندگان در کشورهای دیگر حمایت کرده ولی در کشور البانی دارد توی سر انها میزند تا هر چه زود تر از شر انها خلاص شود و دست به هر فریب و نیرنگری میزند از یکطرف اشک تمسا میریزد و از طرف دیگر با دولت البانی توافقی را امضا میکند که حتی نفرات کمیساریا البانی نیز خبر از ان ندارند که این چه کثافت کاری است ...

سیاست یک بام دو هوا

به تازگی در سایت کثیف رجوی دیدم که از پناهندگان در کشورهای دیگر حمایت کرده ولی در کشور البانی دارد توی سر انها میزند تا هر چه زود تر از شر انها خلاص شود و دست به هر فریب و نیرنگری میزند از یکطرف اشک تمسا میریزد و از طرف دیگر با دولت البانی توافقی را امضا میکند که حتی نفرات کمیساریا البانی نیز خبر از ان ندارند که این چه کثافت کاری است که این فرقه انجام داده بعد هم در سازمان ملل از کشورهای دیگر سر برخورد با پناهندها شکایت میکند که چرا چنین بر خوردی دارید به این میگویند نشان دادن چهره شیطانی فرقه مریم قجر در این دنیابراستی چرا برای کوچکترین خبر به این صورت دست پا میزند که از کاه کوه بسازد چون نیاز مند جنجال به پا کردن و ان را به یک صورتی توافق بین کشورها ربط بدهد و بگوید من پایبند حقوق بشر هستم ببین چه حقوق بشری که نمی اید بگوید برسر نفرات جدا شده دارم چکار میکنم و از دست انها به وزارت کشور البانی شکایت میکنم که انها تحت فشار قرار بگیرند و پلیس انها را زیر نظر بگیرد که هر چه زودتر این کشور را ول بکنند و برمند تا فرقه به کارش برسد و دیگر دردسری سر نفراتی که میخواهند جدا بشوند نداشته باشد و تا میتواند سر همه انها شیره بمالد که دیدید چگونه نفرات در البانی هم به مواد مخدر و هم تحت تعقیب هستند که این هم از ان دروغهای گبلزی است که این فرقه همیشه دراد با این موارد نفرات را میترساند که دیگر همه نفرات با دیدن ما فهمیده اند که دروغاهای انها تاثیری ندارد که واقعیت بیرون را دیدند و بخاطر این است که در نشستهای زهرا مریخی بیرون را بیشتر ترجیه مدهند تا این که به دروغها گوش بکنند

البانی تیرانا .نفر جدا شده از فرقه  سیعد زمانی