سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات پاسخی کوتاه به کفتار وامانده خوار رجوی -احمد تاجگردون

پاسخی کوتاه به کفتار وامانده خوار رجوی -احمد تاجگردون

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

...اول اینکه سایرین را بریده مزدور وتواب خطاب کرده،سئوال این است شما زتده مانده اید چگونه زنده مانده اید؟ ایا خوب ساز میزدید یا خوب میرقصیدید که جان بدر بردید؟
سئوال بعدی این است که شما اینقدر سرسختانه زیر علم رجوی یقه می درانید وسینه یا مظلوم میزنید وداد از ازادیخواهی ومبارزه حق طلبانه انها دارید چه شدکه جدا شدید ایا همانجا بهتر نبود برایتان میمانید واین سینه را میزدید شمایی که طی این سالیان برای رسیدن به این جاه ومقام خون وگوشت دیگران را پله های ترقی خودتان کرده بودید؟واگر واقعا بر حق ونایب واقعی امام حسین هستند چرا جدا شدیدسی وپنج سال با انها بودیدچه شد که الان به این نقطه رسیدید؟اری دوست گرامی،شب دراز است وقلندر بیدار ،باشید تا پرونده جنایتهایتان را یک به یک رو کنیم واز انچه کردید سخن به میان بیاوریم...


پاسخی کوتاه به کفتار وامانده خوار رجوی -احمد تاجگردون
قبل از هر چیز خواننده گرامی بایستی به این وامانده خوار درگاه رجوی حق بدهد که این چنین سنگ مبارزه برحق وازادی خواهانه این فرقه را بر سینه نداشته خود بکوبد,به دو دلیل خیلی واضح،اول اینکه این گروهک با در دست گرفتن امکان تامین معاش افراد بند یوغ واسارت را هنوز برگردن انها بلطف قوه اینترنتی ووسایل الکترونیکی ،ودر همدستی با دولت فاسد البانی محکم ودودستی نگه داشته است.
اما نکته مهمتر واصلی که این کفتار بران با کوبیدن به سنگ ازادیخواهی ومبارزه حق طلبانه این فرقه تلاش در پوشاندن ان دارد این است که خود بخشی از این دستگاه جهنمی بوده به عنوان یکی از اصلیترین عناصر سرکوب وشکنجه در تمامی این دوران نقش داشته است.دفاع از این فرقه یعنی دفاع از خود و جنایاتی که دست داشته است .اگر کسی توان این را داشت که به سرعت به نقد خود بپردازد میشد از او انتظار داشت اما نه از چنین فردی.
بگذارید کمی به سوابق امر واشنایی با این کفتار بپردازیم
برای مدتهای مدید به عنوان یکی از بهترین نفرات در دستگاه رجوی خدمت کرده.فرمانده تیم عملیاتی بر علیه مردم ایران،در جایی که خون جوانان با شخص رجوی بود ونفس انها نیز به ملکه تعلق داشت، میماند گوشت واستخوان که گوشت را نیز کسانی بنام اف ام واف قرارگاه بین خود تقسیم میکردند،که درنهایت استخوان این افراد به سطح این جناب وهم رده هایش می افتاد که وظیفه خطیر خرد کردن ان را بر عهده داشتند وانتخاب این نام نیز بر ایشان بی  دلیل نیست چون انچه این حضرات کردند در جایی نمی گنجد.
اری حال چند سئوال باقی میماند که این جناب خواسته یا ناخواسته از ان گذشته وبه ان نپرداخته است،
اول اینکه سایرین را بریده مزدور وتواب خطاب کرده،سئوال این است شما زتده مانده اید چگونه زنده مانده اید؟ ایا خوب ساز میزدید یا خوب میرقصیدید که جان بدر بردید؟
سئوال بعدی این است که شما اینقدر سرسختانه زیر علم رجوی یقه می درانید وسینه یا مظلوم میزنید وداد از ازادیخواهی ومبارزه حق طلبانه انها دارید چه شدکه جدا شدید ایا همانجا بهتر نبود برایتان میمانید واین سینه را میزدید شمایی که طی این سالیان برای رسیدن به این جاه ومقام خون وگوشت دیگران را پله های ترقی خودتان کرده بودید؟
واگر واقعا بر حق ونایب واقعی امام حسین هستند چرا جدا شدیدسی وپنج سال با انها بودیدچه شد که الان به این نقطه رسیدید؟
اری دوست گرامی،شب دراز است وقلندر بیدار ،باشید تا پرونده جنایتهایتان را یک به یک رو کنیم واز انچه کردید سخن به میان بیاوریم وبعد.
به کجا این چنین شتابان ،این ره که میروی به ترکستان است.
همانگونه که رهبر فقیدتان میگفتند صابون مجاهدین به تن هر کس بخورد اوضاع دستش میاید وشما خود دلاک این دستگاه بودید وصابون مال این مردک.
البته با عذر تقصیر وشرمندگی از بکار بردن این اسم شریف که برخی برای امرار معاش ولقمه نان حلال به ان دست میزدند و مانند این جلاد بچگان نبودندواین طایفه فرهنگ وکلمات و واژه گان را نیز الوده کثافت خود نمودند.
به این شخص باید گفت لااقل با خانواده خودتان تماس بگیرید تا میزان محبوبیت خود وسازمان عزیزتان دستتان بیاید وبعد صاحب پیروزی در انتخابات ازاد واتی ایران باشید.

نفر جدا شده از فرقه رجوی البانی . سعید زمانی 13/12/2017