سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات موج جديد جدايي افراد به جان امده وخيانت فرقه رجوی

موج جديد جدايي افراد به جان امده وخيانت فرقه رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

...يك طرف اين داستان اين است یک تعدادی را این طور بدون سرپناه و هزینه و بلاپوش در خیابان رها می کنند ان هم در ایام تعطیل؟ اما طرف ديگر ان از انجا كه برخي از افراد با سابقه ونورچشميهاي اين فرقه بوده اند، قبل از اینکه جدا شوند و پایگاههای فرقه بیرون بیایند . براي انها خانه كرايه ميكند وبه انجا ميفرستد وبعد افراد پايين تر را به انها ميسپارند واو نيز با گرفتن يك خودرو ودادن ادرس محلي كه خود نيز نميداند كجاست افراد را در شب تاريك وسرما وزير باران به ناكجا اباد ميفرستد .....

 

موج جديد جدايي افراد به جان امده وخيانت فرقه رجوی

بعد از اعلام اینکه مقرها و پایگاه های فرقه جمع می شود و باید افرادبه تبعید گاه جدید بروند . جابجايي خارج از شهر است و در روستاکه معنزا که خارج روستا باید مسقر شوند . جائی است که متروکه برخلاف تعریف های رویائی که سران فرقه از این محل جدید می کنند .تعدادي كه حاضر به فروش خود وامضاي اين سند كثيف كه فرقه از طرف رجوي معلون اورده بود نشدند. با نگه داشتن اين افراد درمحل قبلي واخراج انها درست در روز تعطيل ! كه نه كميساريايي وجود دارد ونه اداریه دولتی كه به انها بتواند كمك كند . در جايي كه پول تاكسي تنها نصف مبلغي است كه به اين افراد داده ميشود به اين راننده هاي استيجاري فرقه بپردازند. افراد را درخيابان رها ميكنند، افرادي كه نه اسامي خيابانها را ميدانند ونه بدليل فشارهاي فرقه امكان تردد در شهر را داشته اند . انها را درزير باران در خيابان رها ميكنندبدون هیچ سرپناه یا بلاپوش درست حسابی در این سرما بنگريد ميزان انسا ن دوستي اين فرقه را باكساني كه تمامي هستي وعمر خود را به پاي انها هديه كرده اند .در این روز ها با کسانی که تا چند روز قبل از گوهران بی بدیع زمان بودند ، ملعون رجوی می گفت من شما ها را از میان اتش وخون با چنگ و ناخن دندان کشیدم اوردم . الان دارند این طور بی رحمانه رفتار میکنند . واي به روزيكه دستشان به جايي بند شود ، به خود خدا هم رحم نمی كنند ، از قديم هم بي دليل نگفته اند كه خدا خر راشناخت وبهش شاخ نداد وگرنه چه ميشد .

يك طرف اين داستان اين است یک تعدادی را این طور بدون سرپناه و هزینه و بلاپوش در خیابان رها می کنند ان هم در ایام تعطیل؟ اما طرف ديگر ان از انجا كه برخي از افراد با سابقه ونورچشميهاي اين فرقه بوده اند، قبل از اینکه جدا شوند و پایگاههای فرقه بیرون بیایند . براي انها خانه كرايه ميكند وبه انجا ميفرستد وبعد افراد پايين تر را به انها ميسپارند واو نيز با گرفتن يك خودرو ودادن ادرس محلي كه خود نيز نميداند كجاست افراد را در شب تاريك وسرما وزير باران به ناكجا اباد ميفرستد .

جالب اينجاست كه كميساريا پناهندگی كه مسئؤليت اين ساختمان را دارد در جريان این اتفاقات نيست. وقتي متوجه ميشود كه اين نفرات به انجا رفته اند . یعنی از طرف دوستانشان بدليل انسان دوستانه پذيرفته شده اندکه با زندگی کنند تا شرایط انها مشخص شود و در خیابان اواره نباشند . اين كميساريا تحت هيچ شرايطي به تشکیلات فرقه سر اين موضوع اعتراض نميكند . از سوئی دیگر هم دولت البانی به سران فرقه نيز تذكر داده نميشود وانگار نه انگار كه قانوني براين كشور حاكم است . و دولت مسئولیت پذیرفته است .

خوب تعجب نكنيد از انجا كه اين فرقه خيلي انسان دوست است نميخواهد كه افراد جدا شده زياد عذاب بودن در حضور انها را بكشد وبراي همين انها را نگه ميدارد تا اخر هفته بشود ودرروز تعطيل به بيرون بفرستد كه بتوانند از اخر هفته خود بخوبي لذت ببرند بخصوص كه نه كميساريا ونه دولت اينجا درجريان خروج انهاست واز طرف دیگر خوب اين حق رانندگان البانيايي نيز هست كه براي زن وبچه خود نان شب ببرند ودر اين بين با يك تير دونشان ميزنند هم افراد را زياد نگه نميدارند كه عذاب بشكند وهم عده اي را از گرسنگي نجات داده اند ونان شب انها را فراهم كرده اند .حال منكران اين فرقه هي بگويند اين فرقه انسان دوست نيست بر منكرش. پس اينكارها چيست تماما انسان دوستانه انهم در شهري غريب وخوشبختانه كه كميساريا نيز در ارامش وسكوت است .دست اندرکاران دولت البانی هم از انجائی که سبیل شان خوب چرب می شود . پس وميتوانند به اينكار ادامه دهند . حقوق بشر کیلوئی چند است .وقتی که این فرقه این قدر دست باز دارد که در مقابل پارلمان اروپا نفرات جدا شده را بقصد کشتن می زنند البانی که جای خود دارد

اسیر ازاد شده از بند فرقه رجوی سعید زمانی

25 / 12 /2017