سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات بهای ولخرجی های مریم قجرعضدانلو را نفرات جداشده باید بپردازند !

بهای ولخرجی های مریم قجرعضدانلو را نفرات جداشده باید بپردازند !

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

.....فرقه به نفراتی که از جانب کمیساریا پول میداد را به دفتر صدا کرده ، از ابلاغ کرده از این ماه پول شما از 320 دلار به 200 دلار میرسد . یعنی یک سوم هزینه این نفرات را مجددا کم کرده است .که این جدا شدگان را تحت فشارشدید قرار داده اند . ان هم با گرفتن تعهد نامه که نباید از سازمان طلب کاری بکنید و هر وقت وضعیت شما خوب شد پول را به سازمان بر میگردانید ! آن هم هزینه است که فرقه از کمیساریا 500 دلار دریافت میکند.....

 

بهای ولخرجی های مریم قجرعضدانلو را نفرات جداشده باید بپردازند !

در حالی که نفرات در این کشور غریب گیر افتاده اند و نه کاری می توانند بکنند، نه کمیساریا پولی به نفرات بابت کمک هزینه پناهندگی میدهد . در این ایام فرقه به نفراتی که از جانب کمیساریا پول میداد را به دفتر صدا کرده ، از ابلاغ کرده از این ماه پول شما از 320 دلار به 200 دلار میرسد . یعنی یک سوم هزینه این نفرات را مجددا کم کرده است .که این جدا شدگان را تحت فشارشدید قرار داده اند . ان هم با گرفتن تعهد نامه که نباید از سازمان طلب کاری بکنید و هر وقت وضعیت شما خوب شد پول را به سازمان بر میگردانید ! آن هم هزینه است که فرقه از کمیساریا 500 دلار دریافت میکند.

این است وضعیت این فرقه تروریستی رجوی که با این کار خط کار خود یعنی اعمال فشار هرچه بیشتر را به این صورت ا بر نفرات جدا شده تحمیل میکند. در حالی که به نور چشمی های خود که تحت پوش جدا بیرون امده اند بیش از 500 دلار می دهد . این نقض تعهد مریم قجر عضدانلو است که به سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان داده بود. حالا یک حرف دیگر میزند این فشارها ازبابت این است که نفرات را هرچه زودتر از این کشور بیرون کند که دست باز داشته باشد برای نفرات دیگر که میخواهمد بیرون بیایند و بگوید این وضعیت نفرات بیرون است و بقیه نفراتی که میخواهند بیرون بکشند را بترساند . طبعا با این حرکت چند هدف را فرقه رجوی در صدرش مریم قجر دارند دنبال می کنند . اول اینکه با فشار اوردن باعث شوند که نفرات جدا شده البانی را ترک کنند. هدف بعدی این است که تاجائی که امکان دار شرایط زندگی جدا شده ها را خراب کنند نتواند درست زندگی کنند و کارهای خلاف روی بیاورند . نکته بعدی این هست که میخواهد درون فرقه به دیگر نفرات نشان بدهند که ببینید انهائی که جدا شدند رفتند به چه روز بدی افتاده اند شما هم بخواهید بروید به این روز می افتید تماما در راستای ترساندن نفرات جدید ی است که میخواهند جدا شوند.

وانگهی میخواهی با این کار نفرات را بترسانی که چه بشه از حالا تا عید نزدیک به دوماه نیم مانده است . یعنی به عید ایران این گونه میخواهی در بین نفرات کار خودت را پیش ببری هرگز نمیتوانی و این کم کردن پول نفرات برای چه است ما که خوب میدانیم خرج کردن برای اقایان امریکایی و اروپایی و البانیایی و عربستانی و شاید هم برای خرج کردن چهره مریم قجر باشد اما تا بوده و بوده در مناسبات دیده ایم که چگونه برای هر کاری که به سود خودتان بوده خط کار را حتی به زور هم شده پیش برده اید . ولی دیگر وقت ان کارها به پایان رسیده و دست شما برای همه رو است حتی مردم البانی در مدت کوتاه خوب شما را شناختن وبا فشار به دولت خواستار این بودند که از ان مناظق بیرون بروید. حتی ان پیمان کاری که با شما برای ساختمان سازی کار میکند . ببینید چقدر پست هستید که به این صورت با کسانی که نصف بیشتر عمرشان را برای شما گزاشته اند تنظیم میکنید پس بدانید چه کسانی خصره دنیا ولاخره میشوند و باید بدانید که شما هیچ جایی در بین مردم ایران ندارید بخصوص در این ایام شما نمیتوانید دیگر حتی اسمی از ان ملعون بیاورید که در بین سوراخ امریکا و عربستان گیر کرده است . بدانید که حق گرفتنی است و ما حق تلف شده عمرمان را از شما خواهیم گرفت دور نیست این را بدانید

جدا شده از فرقه رجوی البانی کیومرث بار فروش