سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات چرا دستگاه پوسیده مریم قجر نیاز به این همه فرافکنی و دروغ دارد

چرا دستگاه پوسیده مریم قجر نیاز به این همه فرافکنی و دروغ دارد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

.... یک بار به این بهانه که کمیساریا گفته گنجایش و ظرفیت این همه نفرات را نداریم که مکان دهیم. یک بار به این دروغ که اگر بیرون بروید باید بعد از مدتی به گدایی بیفتید که بیشتر نفرات دارند در خیابانها این کار را میکنند . یک بار دیگر به این بهانه که بروید روبه اعتیاد می اورید. یا این که باید با باندهای مافیایی کار کنید...... اینها حرفهای مریم قجر است که توسط فرماندهان به نفرات انتقال داده میشود ...حالا با تمام این دروغ ها و حرف های کاذب تمام بافته هایشان برای جلوگیری از ریزش نیرو به سنگ خورده و حالا که نفرات پا به فرار میگذارند .......

 

چرا دستگاه پوسیده مریم قجر نیاز به این همه فرافکنی و دروغ دارد

دراین روزها در البانی هر کسی که نمی خواهد درون این فرقه تروریستی باشد مریم قجر با هر ترفندی به دنبال این است که حتی یک نفر را هم نگذارد که پایش به بیرون برسد . به هر بهانه ای او را میخواهد نگه دارد چون نیاز دارد . چرا جواب در این است که با ان همه هارت پورتش در بین سران امریکایی و اروپای که میگفت اینها حتی در دنیای بورژوازی هم که باشند تا سرنگونی میمانند و اینها هستند که راه سرنگونی را هم وار میکنند ولی چه شد تا کنون در البانی فقط نفرات سری اول خیلی راحت بیرون امدند . بعد از ان دید که دیگر نمی تواند جلوی نفرات را بگیرد به دست پا افتاد و با هر توطعه و دروغی جلوی نفرات را گرفت یک بار به این بهانه که کمیساریا گفته گنجایش و ظرفیت این همه نفرات را نداریم که مکان دهیم. یک بار به این دروغ که اگر بیرون بروید باید بعد از مدتی به گدایی بیفتید که بیشتر نفرات دارند در خیابانها این کار را میکنند . یک بار دیگر به این بهانه که بروید روبه اعتیاد می اورید. یا این که باید با باندهای مافیایی کار کنید...... اینها حرفهای مریم قجر است که توسط فرماندهان به نفرات انتقال داده میشود ولی نفرات خودشان روزانه ما را در خیابانهای البانی میبینند که چگونه لباس میپوشیم و چگونه ازادانه میگردیم بدون این که مشکلی داشته باشیم و یا رو به اعتیاد اورده باشیم .حالا با تمام این دروغ ها و حرف های کاذب تمام بافته هایشان برای جلوگیری از ریزش نیرو به سنگ خورده و حالا که نفرات پا به فرار میگذارند به انها پول داده نمیشه و سریع دستگاه تبلیغات تروریستی این فرقه شروع به کار کرده و مارک وزارت زده می شود و این که تو با فلانی گشته ای و یا چون خودت رفته ای ....... هیچ پولی به تو تعلق نمیگیرد ان هم بعد از سی سال عمر را هدر دادن این است کثافت خانه مریم قجرعضدانلو.

به تازگی هم با برای دل خوش کردن نفرات انها را برای تفریحات مختلف میبرند که مبادا کسی هوای بیرون رفتن به سرش بزند و هر کسی را به بهانه ای سر گرم میکند یکی را با دادن ماشین و راننده کردن ان و یکی را با دادن پول و هر کسی با یک چیزی و پشت سر هم وعده سر خرمن سر نگونی میدهد زهی خیال باطل

در این روزها هم به یک سری از نفرات گیر داده که چرا با خانواده در تماسی نباید این کار را بکنی باید گوشی خودت را بیاری تحویل بدهی و خانواده مرز سرخ است.وقتی با جواب قاطع نفر مقابل مواجه شده اند او را بیرون انداخته بدون هیچ گونه مزایا و پولی این است مریم قجر که اینگونه دنبال رای مردم ایران است!!!!

باید گفت انچه نکوست از بهارش پیداست من هم میگویم اگر در عراق مسیر سرنگونی برایت باز بود ، با پدر معنویت این کار را می تونستی انجام داده بودی . از این البانی اخه تو چگونه میخواهی سر نگون بکنی با دروغ و ملیجک بازی کنار امریکاییها یا در کنار فیصل ،چگونه با او رابطه داری و برای همه مشخص است و حتی در داخل خود مناسبات شما هم زمزمه های به گوش میرسد و رسیده اگه میشد با اسم میگفتم که از کدام فرمانده سوال بکن که چی به گوش او رسیده پس فقط با یک جمله میتوانی بخشش خودت را بجا بیاوری در مقابل مردم ایران ان هم در یک جمله بگویی من اشتباه کردم که با نفرات چنین رفتاری داشتم و ما میدانیم هر چه خوردید از ندانم کاری های ان ملعون خوردید که یک روزی غلط کردن ان را بجا میاورید

البانی نفر جدا شده سعید زمانی