یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات دایناسوری که از قبر برخواسته !

دایناسوری که از قبر برخواسته !

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

...طبق روایتی که درسايت فرقه رجویسم خواندم كه مسعود ملعون پيام داده براي تظاهرات مردم در ايران جالب بود برايم كه اين مرد كه تا ديروز در قبر بود چطور يكهو بلند شده وپيام داده شايد هم اين مرد قدرتي دارد كه ده سال ميميرد باز به روزش زنده ميشود در مجموع كه اين دايناسور حتي اگر زنده باشد براي همه مرده محسوب ميشود آخر كسي كه اين همه بين مردم وحتي بين نفرات خودش درداخل تشكيلات متنفر است زنده بودنش چه فايده ای دارد ...

 

دایناسوری که از قبر برخواسته !

ما نميدانيم قسم حضرت عباس را باور كنيم يا دم خروس را ، طبق روایتی که درسايت فرقه رجویسم خواندم كه مسعود ملعون پيام داده براي تظاهرات مردم در ايران جالب بود برايم كه اين مرد كه تا ديروز در قبر بود چطور يكهو بلند شده وپيام داده شايد هم اين مرد قدرتي دارد كه ده سال ميميرد باز به روزش زنده ميشود در مجموع كه اين دايناسور حتي اگر زنده باشد براي همه مرده محسوب ميشود آخر كسي كه اين همه بين مردم وحتي بين نفرات خودش درداخل تشكيلات متنفر است زنده بودنش چه فايده ای دارد . آخر چه كسي در ايران حرف او راگوش ميدهد وحرف وی مگر خريدار دارد كه بخواهند بخاطر تو شهوت طلب قيامي كنند يا كشته شوند چرا يك تعداد مزد بگيري هستند كه در تظاهرات از پشت مردم را به كشتند ميدهند هستند ولي اين هم بگويم كه درپيا م تكراري تو كه نزديك به چهل سال است اين حرفها رابلغور ميكني يك مقدار تغيرات بده اولا فرقه تو كه الان در يك مكان دور افتاده دربند است حتي اگر بخواهد در ايران هم تغييري بشود تو در اينجا جا خوش كرده اي واگر هم قصدي براي آمدن به ايران را داشتي كه سروكارت با مردم است مردمي كه منتظر هستند تا تو را ببينند وحلقوم كثيفت را بجونند بخاطر خيانتهايي كه به اين مملكت كردي بخاطر ستون پنجم بودنت بخاطر كشتن تمام جوانان ايراني آيا تو نبودي كه تمام نقشه ها ومكانهاي حساس را به صدام ميدادي که بمب باران کنند . ايا تو نبودي كه بخاطر پول براي اربابت همه كار ميكردي همين الان هم كه در آلباني نفرات خودت وحتي جداشده هاي خودت را داري زجر ميدهي اي ملعون همان بهتر است كه مرده باشي ولي از نظر مردم كه از خيلي ها در ايران وچه در خارج شنيدم كه ميگفتند كه خدا نكند اين جرثومه مرده باشد چون جنازه اش كه بدرد نميخورد بايد  زنده باشد تا تاوان اين همه بدبختيها ووكشتن ها و جنایت و خیانت را بدهد . اين است جواب مردم ايران به تو بعد آدم خنده اش ميگيرد كه به چه دريدگي ودريوزگي پيام هم ميدهي خودت هم ميداني كه اين پيامها خريدار ندارد بيشتر جنبه داخلي در درون خودت داردكه از اين طريق به نفرات بريده خودت نفسي  بدهي من ساليان در فرقه تو بودم خودم ميدانم كه چقدر منفور هستي به ارباب جديد خودت تركي فيصل بگو كه در سخنرانيهايش جوانب عمر را در نظر بگيرد پس اگر راست باشد كه تو زنده اي كه تركي فيصل يك آدم احمق است كه هست اگر مرده باشي كه پس در قبرت بمان وخفه خوان بگير يك ضرب المثل فارسی است كه ميگويد كه بزك نمير بهار مياد كمبوزه با خيار مياد پس به قول خودت وامرگ بتمرگ اي ابليس پير واعجوزه .

نفر جدا شده در البانی سعید زمانی 04/01/2018