یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات فرقه رجوی وارزوهایش در رابطه آمريكا وايران

فرقه رجوی وارزوهایش در رابطه آمريكا وايران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
سعدالله سیفی

 

... سوال کردم گفتم : چطور است شما ميگوئيد حمله آمريكا به عراق را محكوم ميكنيد . ميگوييد كه اين حمله عراق را صد سال به عقب برده ، مردم عراق را بدبخت كرده اند کشور را داغون کردند ! ولي  سر ايران همچين حرفي نميزنيد ؟ ولي متاسفانه باز هم جواب نميگرفتم باز هم يكسري حرفهاي چرت كه حكومت ايران فرق ميكند؟ هر چه بشود بهتر از الان است در حالي كه براي من وديگران روشن بود كه اينها براي رسيدن به قدرت حاظر به نابودي كل ايران هم هستند....

فرقه رجوی وارزوهایش در رابطه آمريكا وايران

درون فرقه رجوی تقریبا اکثر نفرات ذهنشان مسله رابطه فرقه با امریکا ، عمل کرد امریکا با ایران در صورت بروز مشگلی که بخواهد داستان عراق یا سوریه برای ایران پیش بیاید را گرفته است. ولی میترسند که این مسله ذهنی یا تناقض رابیان کنند .بارها وبارها جهت كنجكاوي خودم از مسئولين فرقه كه موضع فرقه در رابطه با سياست آمريكا در قبال ايران وحمله نظامي امريكا به ايران را سوال کردم چي است و چه موضعی دارند ؟هيچگاه  جواب قانع كننده اي نشنيدم وهميشه با يكسري حرفهاي تئوري ودو پهلو مواجه بودم . كه آره ما از سرنگوني بدمان نمي آيد ولي با حمله نظامي مخالفيم ! اما اگر نياز شد كه اخوند ها سرنگون شود صد در صد از حمله نظامي استقبال ميكنيم ! اين در صورتي بود كه تمام تبليغ وسرمايه گذاري آنها روي اين بود كه آمريكا به ايران حمله كند واصلا هم براي مريم رجوي وآن خائن وطن فروش مهم نبود كه در اين حمله چه بلايي سر مردم ميايد. فقط به يك چيز فكر ميكرد آن هم شهوت قدرت است به هر بهائی هر طور شده از هر طریقی، كه در اين به اصطلاح رهبری خائن بود . يك بار هم يادم هست كه سوال کردم گفتم : چطور است شما ميگوئيد حمله آمريكا به عراق را محكوم ميكنيد . ميگوييد كه اين حمله عراق را صد سال به عقب برده ، مردم عراق را بدبخت كرده اند کشور را داغون کردند ! ولي  سر ايران همچين حرفي نميزنيد ؟ ولي متاسفانه باز هم جواب نميگرفتم باز هم يكسري حرفهاي چرت كه حكومت ايران فرق ميكند؟ هر چه بشود بهتر از الان است در حالي كه براي من وديگران روشن بود كه اينها براي رسيدن به قدرت حاظر به نابودي كل ايران هم هستند مردم كشته بشوند تمام سرمايه مردم وايران به غارت برود. اما این وحوش به قدرت برسند به هر قیمتی شده .سران این فرقه در اروپا لنگر انداخته اند با مزدوری و وطن فروشی و چالوسی بریا سرویس های جاسوسی خرجی ها میخواهند به اين شكل ايران را نابود كنند با تبليغات كثيفشان هيچ هدفي جز خوابهاي پنبه دانه اي كه برای قدرت در سر ميپروراند مريم قجر ندارد . از زلزله به يك شكل بهره برداري ميكند از تظاهرات به يك شكل. دم از حقوق بشر سر تظاهرات ميزند ولي مردم خبر ندارند كه چه بلايي سر نفرات خودشان ونفرات  جداشده در آورده اند واي به حال اينكه يك روز به قدرت برسند   اين فرقه يك فرقه فرصت طلب وبي هويت  سياسي است كه الان براي همه روشن شده كه هيچ جايگاهي در بين مردم ايران ندارد . فرقه اي كه يك زماني در جنگ هشت ساله ارتش خصوصی صدام بود كه با نقشه هايي كه از اماكن ايران به دولت عراق ميداد ايران را نابود كرد وفرزندان اين خاك وبوم را شهيد كه در مقابلش بتوانند در عراق بمانند وهمينطور پولهاي كلان از صدام بگيرند كه فيلمهايش بعد از سقوط صدام پيدا شد بخاطر اين است كه خفه خوان ميگيرنند چون اسناد وفيلمها خودش گوياي همه چيز است اي فرقه فرصت طلب وجوان كش ايران ديگر بايد فكر اين باشي كه در اين مكان جديد آمده اي قبري براي خودت بكني وخودت را در ان دفن كني لعنت بر تو وبر ان ملئون وطن فروش .

سعدالله سيفي

عضو جدا شده تيرانا . آلباني .09 /01 / 2018