یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات وحشت مریم قجر عضدانلو از حرکت جمعی جدا شده ها

وحشت مریم قجر عضدانلو از حرکت جمعی جدا شده ها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

..با توجه به شرایطی که مریم قجر برای ما رقم زده است ، ما اينجا مجبور هستيم ان تعدادي که الان کمک هزینه دریافت نمی کنیم طوماری رابر علیه این زدو بند امضا کنیم و تلاش خواهیم کرد که این اعتراض خود را رسانه ای کنیم . شاید در مجامع حقوق بشری فریادرسی یا ارگانی که دم از حقوق بشر می زنند به مشگلات اولیه ما رسیدگی کنند. .... در حال حاضر فرقه رجوی به نفراتی پول داده که به نوعی در این حرکت ما یعنی جمع اوری امضا برای طومار جدید سنگ اندازی کنند و طورما را امضا نکنند .تلاش می کننداین حرکت اعتراضی ما به شکست کشیده شود و مابین نفرات دو دستگی بیندازد ...

وحشت مریم قجر عضدانلو از حرکت جمعی جدا شده ها

بعد از حکمی که مريم قجرعضدانلو صادر کرد كه پول نفرات را كم كنند . حتي به تعدادی از نفرات هم این مقدار کم کمک هزینه را ندادند . كه اين قانون وضد انساني است كه در دنياي مدرن امروز و حقوق بشري اين كار را با يك پناهنده نميكنند. انهم با افرادی که سالیان سال عمر و زندگی شان را دراین سازمان یا فرقه سپری کردند و سرمایه زندگی خود را از دست دادند . ولي قجر با دادن پول به كشور فقير آلباني وخريدن بعضي از مقامات البانی که دست اندر کار مربوط به این سیستم هستند . دست همه ما ها رابسته اند ، هر جا كه مراجعه ميكنيم ما را بازي ميدهند . نمونه هم اين است : وقتی که کمک هزینه پناهدگی ما را نمی دهند به كميساريا شكايت ميكنيم ميگويند بايد به وزارت كشور برويم .وقتی به مسئولین وزارت کشور مراجعه می کنیم در وزارت کشور ما را بازي ميدهند وميگويند ما كاري نميتوانيم بكنيم . در صورتي كه اين پیمان یا قرار دادی است که امضا شده بين فرقه رجوی و دولت آلباني است . كه به همه موظف است که کمک هزینه پناهندگی را بدهد . ولي با خريدن همين مقامات مربوطه توسط فرقه تمامی درب ها را به روی ما بسته اند . و این است که کسی به فریاد ما نمی رسد . و فقط ما را بین خودشان پاس کاری می کنند .

با توجه به شرایطی که مریم قجر برای ما رقم زده است ، ما اينجا مجبور هستيم ان تعدادي که الان کمک هزینه دریافت نمی کنیم طوماری رابر علیه این زدو بند امضا کنیم و تلاش خواهیم کرد که این اعتراض خود را رسانه ای کنیم . شاید در مجامع حقوق بشری فریادرسی یا ارگانی که دم از حقوق بشر می زنند به مشگلات اولیه ما رسیدگی کنند. مريم قجر هم از اين موضوع بيم دارند كه اين باعث نشوداین مسله انتنی بشود وآبرويش برود. در حال حاضر هم فرقه رجوی به نفراتی پول داده که به نوعی در این حرکت ما یعنی جمع اوری امضا برای طومار جدید سنگ اندازی کنند و طورما را امضا نکنند .تشکیلات فرقه رجوی تمام تلاش خود را می کند که این حرکت اعتراضی ما به شکست کشیده شود و مابین نفرات دو دستگی بیندازد .

درست است كه فرقه در ميان ما آدمهاي خود فروخته اي هم دارد که خبر چینی و گزارش لاپرت می کنند ، ما اسم اينها را تماما ميدانيم . ولي بخاطر اينكه ما كساني نيستيم كه كسي را از نان شب خود بدور كنيم از اين ميگذريم در مجموع با شنيدن اينكه ما قرار است تجمع  بگذاريم وشكايت كنيم عليه اين فرقه شنيدم كه فرقه به نفراتي پول قبلي را داده وگفته كه شما هوادارهاي ما هستيد و براي ما عزيزهستید . يك مشكلاتي سازمان داشت كه الان حل است وقرار است كه پول همه را سازمان بدهد واين استيصال مريم قجر است كه آمد مانوري بدهد ولي اين مانور با پاتك همين نفرات جواب داده شد حال باز معلوم نيست كه بعد از اين باز اين پتیاره چه نقشه هايي در سر دارد چون فرقه از تك تك ما ميترسد وميداند كه ما منبع چه خبرهايي هستيم كه روز روزش جبران ميكنيم

در هیمنجا از تمامی هموطنان و مدافعین حقوق بشری و مجامع حقوق بشر درخواست کمک داریم . ما نفراتی که از این فرقه جدا شده ایم از انجائی که به هیچ وجه حاضر نشدیم ثنا گو سران فرقه باشیم کمک هزینه ما را قطع کرده اند هر کسی می تواند در این راه ما را یاری کند

نفر جدا شده از فرق رجوی البانی : کیومرث بار فروش 2018 / 01 / 10