دوشنبه, 29 مرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 08:05:53 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات يك پرسش بسيار ساده از سران فرقه مسعود رجوى

يك پرسش بسيار ساده از سران فرقه مسعود رجوى

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
جمشید تفریشی
رجوی کجاست

....بيش از ٢٥ سال متوالي هست كه با دهها فاكت مشخص اثبات كرده ام كه فرقه رجوى بنا بر خواست و اراده استعمار بين الملل بطور دربست در خدمت جمهورى اسلامى هست. ....اگر مسعود رجوى زنده هست اين روش پيغام تصويرى كه بسيار كارسازتر و بسيار تأثير گذارتر هست ، چرا كه شما با عقل نداشته خود را عقل كل مى ناميد ، چنين نكرديد. ميفرماييد مشكل امنيتى دارد ! كه اين هم يك دروغ هست. اولا شما سوپاپ اطمينان رژيم هستيد و رژيم براى بقاء به شما نياز دارد ....

لینک به منبع

يك پرسش بسيار ساده از سران فرقه مسعود رجوى
اين نوشته همانند يك نامه سرگشاده هست، بنابراين سران فرقه بايستى جوابگو باشند.
خيزش خودجوش دلاوران زجر كشيده سرزمين مان در حال گسترش و فراگير شدن بود كه اين بار نيز فرقه رجوى بيدرنگ به داد اخوندهاى جنايتكار رسيد. بيش از ٢٥ سال متوالي هست كه با دهها فاكت مشخص اثبات كرده ام كه فرقه رجوى بنا بر خواست و اراده استعمار بين الملل بطور دربست در خدمت جمهورى اسلامى هست. بدون كوچكترين ابهام و ترديدى همگان يكدل و يك نظر بر اين باور استوار هستيم كه ملت ايران از فرقه رجوى و بقول هموطنان ( منافقين ) بيزار بوده و عميقا از انان نفرت دارند.
فرقه نيز بدين رأى و نظر ملت ايران كاملا واقف هست و اشراف كامل دارند. براى همين بود كه اعلاميه پشت اعلاميه و اطلاعيه ... صادر ميكردند. با اين اقدام فرقه ميخواست با يك تير دو نشان بزند. اول از منظر خودشان ( با عقل و شعور نداشته شان ) بگويند مسعود زنده هست و توان صادر كردن اطلاعيه دارد ! دوم بعنوان سوپاپ امنيت جمهورى اسلامى ايفاى نقش كرده و از فشار وارده بر رژيم بكاهند. چه بسا شاهد هستيم كه قيام مردم ( ولو بطور موقت و كوتاه مدت ) بعد از شيطنت هاى فرقه فروكش نمود.
البته اين بحث نياز به شكافتن فراوان دارد ولى چون از حوصله يك نوشتار كوتاه خارج هست ، مىپردازم به اصل مطلب و پرسش از فرقه.
اين روزه همگان قبول ميكنند كه تأثير يك پيام تلوزيونى انهم پيام رهبرى مثل مسعود خان كه در زمان حيات هفته اى سه بار مو رنگ ميكرد ، دو بار مانيكور پديكور .... بسيار بيشتر از خواندن متن يك اطلاعيه با صداى دوبلور هست.
حال پاسخ اين پرسش را بدور از هرگونه كينه و دشمنى بدهيد كه نه تنها من بلكه ميليونها ايرانى هم اطلاع رسانى بشوند كه مسعود جان كجا هست. مگر فيلم گريه زارى هاى مسعود جان از سرداب معروف به سرداب امام زمان كم تأثير گذار بود كه صدها خواهر و برادر زار زده گريه ميكردند بر سر قبرى كه أصلا مرده در ان نبود ( منظور روشنتر حيله و خدعه مشترك اخوندى - مجاهدى مبنى بر ظهور امام زمان )
پس اگر مسعود رجوى زنده هست اين روش پيغام تصويرى كه بسيار كارسازتر و بسيار تأثير گذارتر هست ، چرا كه شما با عقل نداشته خود را عقل كل مى ناميد ، چنين نكرديد. ميفرماييد مشكل امنيتى دارد ! كه اين هم يك دروغ هست. اولا شما سوپاپ اطمينان رژيم هستيد و رژيم براى بقاء به شما نياز دارد . دوم ضريب امنيتى حسن نصرالله ( جيره خوار و ادمكش جمهورى اسلامى ) بسيار بالاتر از مسعود جان هست كه در تير رس اسرائيل هست ولى چون زنده هست ، هر تزد گاهى در تلويزيون ظاهر ميشود.
يكبار ديگر مى گويم بياييد بدون غرض ورزى بگوييد مسعود جان كجاست ؟