دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات برده داری نوین در انقلابی نوین با سس مریم قجر عضدانلو

برده داری نوین در انقلابی نوین با سس مریم قجر عضدانلو

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

این لایه اما الان در دوران غار نشینی سیر میکنند و نه عصر ارتباطات . وقتی میگویند عصر ارتباطات یعنی انسان در ارتباط با انسانهای دیگر و حتی با جوامع دیگر هویت انسانی خودش را پیدا میکند و میتواند شخصیت خودش را به شکل درست بنا کند اما در سازمان مجاهدین جدا از اینکه کل سازمان از کار با اینترنت به صورت آزاد محروم هستند اما این نفرات ام جدید محروم ترینند و حداقل ها را بلد نیستند .

برده داری نوین در انقلابی نوین با سس مریم قجر عضدانلو

بخشی دیگر از تجربیاتم از داخل تشکیلات سازمان مجاهدین .

امروز میخواهم از یک قشر خاص در سازمان مجاهدین نام ببرم که از هر طرف زیر ضرب و مظلوم واقع شدند . در واقع این قشر یا لایه درون فرقه که وجود دارد اکثر اشکالات سر این افراد خورد می شود .

هم چنان که همگان میدانند سازمان مجاهدین تشکیلاتی دارد که تشکیل شده است از چند لایه که یکی از این لایه ها ، لایه ام جدید هستند و از نظر من مظلوم ترین لایه در سازمان مجاهدین هستند . در تشکیلاتی که رایحه جامعه بی طبقه توحیدی در آن است و ادعای پرچم داری آن از سوی آقایان و خانم های مثلا محترم گوش فلک را کر کرده لایه ای وجودد دارد که مثل برده با آنها برخورد میکنند

همین الان در سازمان مجاهدین همین لایه ام جدید ( نمیشود گفت همه نفرات ) ولی اکثریت آنها کار با کامپیوتر را بلد نیستند. آن هم در قرن 21 که به قول خودشان عصر ارتباطات است . با عرض معذرت از تمامی نفرات این لایه اما الان در دوران غار نشینی سیر میکنند و نه عصر ارتباطات . وقتی میگویند عصر ارتباطات یعنی انسان در ارتباط با انسانهای دیگر و حتی با جوامع دیگر هویت انسانی خودش را پیدا میکند و میتواند شخصیت خودش را به شکل درست بنا کند اما در سازمان مجاهدین جدا از اینکه کل سازمان از کار با اینترنت به صورت آزاد محروم هستند اما این نفرات ام جدید محروم ترینند و حداقل ها را بلد نیستند .

حالا چرا ؟

چون قشری از این نفرات کسانی بودند که در اسارت نیروهای عراقی بودند و بین بد و بدتر یکی را انتخاب کردند و مجبور شدند که این سالیان را به صورت مرامی با سازمان بمانند . درست است که خیلی با مرام و معرفت هستند . اما سازمان در جواب معرفت آنها فقط بی معرفتی را نصیب آنها کرد . هر وقت هم به این موضوع اعتراض میکردیم نتیجه اش و جوابش این بود که این لایه مظهر ارزشهای انقلابی است چون نیروی کار سازمان است .

اگر کار مشخصه انقلابی بودن است چرا بچه های مسولین که از خارج پیش ما می آمدند دست به این عمل انقلابی نمیزدند و همیشه پای کامپیوتر و با بهترین امکانات کارشان را میکردند ؟

نکند که این عمل انقلابی فقط و فقط مربوط به اسرای جنگی است ؟

یادم آمد مسعود رجوی میگفت که مجاهدین بهترین برخورد را با اسرای خودشان میکنند و در تئوری جناب حتما که این همه کار کشیدن و عمل انقلابی خواستن از این لایه خاص به خاطر بزرگواری سازمانشان بوده و خودشان که این نفرات هر چه انقلابی تر و پاک تر باشند و به اصطلاح غرق در انقلاب مریم رهایی بشوند و بتوانند ارزشهای انسانی را ساطع کنند ...

 

شاید این حرفها داخل تشکیلات مخوف شما جواب داشته باشد و این نیروهای کار را تا کشیدن شیره جان آنها آزار بدهید و کاری  کنید که در عصر ارتباطات از هر گونه ارتباطی محروم باشند و اسم انقلابی بودن را به آن بچسبانید اما فکر میکنم دیگر این حنا نزد دیگران و حتی ما که از آنجا رها شدیم رنگی ندارد

حرفهایتان فقط کاربرد فرقه ای و تشکیلاتی دارد .

ایکاش که شبیه حرفهایتان بودید....

سیعد زمانی . تیرانا البانی

2018 /02 / 21