دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات برگ زرینی از مناسبات انقلابی ترین وپیشرو ترین سازمان قرن

برگ زرینی از مناسبات انقلابی ترین وپیشرو ترین سازمان قرن

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

جوابی که به من داد تقریبا برق از سرم پراند! به من گفت که سعید به او گفته به این دلیل که تو سن و سالت از بقیه پایین تر است (22سال) و امکان دارد نفرات با دیدن چهره تو و به این دلیل که تو کمی هم بر و رو داری ( چهره زیبا داری ) تحریک بشوند و این تبعات بدی در انقلاب و بعد در خودت دارد !!

برگ زرینی از مناسبات انقلابی ترین وپیشرو ترین سازمان قرن

در مطالب قبلی اشاره کردم که در سازمان مجاهدین یک تفکیک جنسیتی بسیار عمیقی وجود دارد که نمیشود آنرا در پستوهای خانه های ارتجاع هم پیدا کرد چون در هیچ دین و آئینی صحبت زن و مرد با هم جرم تلقی نمیشود.

اما از زنان که بگذریم یا از مناسبات مخفی زنان با مردان که فاجعه وحشناک است از این هم بگدزیم میخواهیم اشاره کوچکی به مناسبات مردان با مردان بیندازم . فکر نمیکنم در هیچ کجای این دنیا ضوابطی مشابه سازمان مجاهدین در مناسبات بین مردان وضع شده باشد .

من شاهد این موضوع بودم که به یکی از نفراتی که سن و سال کمی داشت، گفتند که حق نداری سبیل های خودت را بزنی ! من در کمال تعجب کنار ایستاده بودم و شاهد این موضوع بودم . من دیدم که سعید نقاش با او سر این موضوع صحبت و بجث میکرد و آن جوان بسیار غمگین و ناراحت به حرفهای او گوش میکرد .بعد از رفتن سعید نقاش ، نزد او رفتم و سوال کردم که چرا ناراحتی ؟

جوابی که به من داد تقریبا برق از سرم پراند! به من گفت که سعید به او گفته به این دلیل که تو سن و سالت از بقیه پایین تر است (22سال) و امکان دارد نفرات با دیدن چهره تو و به این دلیل که تو کمی هم بر و رو داری ( چهره زیبا داری ) تحریک بشوند و این تبعات بدی در انقلاب و بعد در خودت دارد !!

بعد از شنیدن این موضوع خیلی در فکر فرو رفتم. از سوئی هم به نوعی مسله رامیخواستم بیان کنم که آن نفر لو نرود . مطرح  کردم که چرا چنین چیزهایی در تشکیلات وجود دارد ؟ گفتم مگر سبیل شاخص مجاهدت بیشتر است ؟ اگر کسی این قدر مشکل دارد اصلا چرا در سازمان شما که به اصطلاح خیلی پاک است و لکه ننگی بر آن نخواهد نشست مانده است ؟

اما جوابی که گرفتم ناامید کنند تر از جمله سعید به آن پسر بود ! آن هم اینکه همه نفرات مثل هم نیستند و شاید تو لحظه ای در رابطه با این موضوع نداشته باشی اما همه مثل تو نیستند و لحظه دارند( یعنی از دید و بعد جنسیتی و ... به نفر نگاه می کنند )

من به سادگی میتوانستم بوی تعفن را از ذهن آن کسی که به اصطلاح فرمانده قرارگاه بود احساس کنم

البته که این بوی تعفن فقط و فقط مربوط به آن فرد خاص نبود و مربوط به کل تشکیلات این سازمان است . از بالاترین مسولینش تا پایین ترین اعضایش . البته نمیشود به اعضا ایراد گرفت چون آنها دست پرورده مریم پاک رهایی هستند و  معلوم است که با وارد شدن اعضا در این انقلاب رهایی بخش نفرات هویت اصلی خودشان را از دست میدهند و با دیدن یک جوان خوش رو تحریک میشوند

آقایان در آلبانی ضابطه جدیدی  وضع کرده اند و آن هم اینکه هر گونه رد مرز سرخ در رابطه با برادران مجاهد جرم محسوب میشود !!!! این تلخ ترین طنز تاریخ است که خودتان نفرات را تشنه به ساده ترین نیاز غریزی خودش کرده اید اما وقتی به آب هم نگاه می انداز او را مجرم مینامید

چرا به جای وضع این ضوابط و نگاه داشتن اعضایتان در بند و زنجیر تفکراتتان یک بار با صراحت اعلام نمیکنید که انقلاب اشتباه بود و ما غلط کردیم که شما را از این نیاز خودتان محروم کردیم ؟

اگر میخواهید حتی تشکیلات شما در این آلبانی حفظ شود باید همین کار را بکنید چون نفرات بیشتری با شما میمانند اما مشکل اینجاست که شما توان یک انتقاد از خود را ندارید چه برسد به اینکه سر این موضوع از خودتان انتقاد کنید

حالم از سالهایی که آنگونه در سازمانتان گذراندم بهم میخورد و نمیدانم چطور ماندم اما بزرگترین اشتباهم همین بود که ماندم

تاریخ بهترین گواه است

سعید زمانی 24 / 02 2018