یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات تهديد نفرات جداشده به مرگ از سوي فرقه رجوی در البانی

تهديد نفرات جداشده به مرگ از سوي فرقه رجوی در البانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

الان مشخص شده كه افشاگريها چه بلايي به سر فرقه در آورده كه داروغه هاي مريم قجر نفرات جداشده را تهديد به مرگ ميكنند اين نشان دهنده اين است كه فرقه به آخر خط رسيده است به بهمن وسعدالله وديگر دوستان كه با افشاگري مريم قجر را به اين روز رسانده ولي از اين گذشته ميخواستم از طرف جداشده ها به فرقه بگويم كه اينجا عراق نيست....

تهديد نفرات جداشده به مرگ از سوي فرقه رجوی در البانی

اين را كه مينويسم شايد باور نكنيد بگوييد كه ديگر چه تهديدي در دنياي آزاد ودر كشور اروپايي كه نميشود در عراق بوديد فرقه يكجوري در اشرف درنشت اين كار را ميكرد كه زياد هم كرده ولي در اينجا خنده دار است .جديدا به دو نفر از دوستان جدا شده ما به نامهاي سعدالله سيفي وبهمن اعظمي تلفن زده شده كه اگر يكبار ديگر مصاحبه علني داشته باشيد ميكشيمتان كه ردي هم از خودشان نگذاشته اند سه شنبه هم بهمن اعظمي كه در خيابانهاي تيرانا قدم ميزده دو نفر به نامهاي شهريار كيا منش ومحسن حاجيان به او گفته اند كه اين كارها را ميكني برايت در آينده خوب نيست عجيب است كه اين اتفاقات تنها در دو روز اتفاق ميفتد قبلا ا ز اين تهديدات نداشتيم الان مشخص شده كه افشاگريها چه بلايي به سر فرقه در آورده كه داروغه هاي مريم قجر نفرات جداشده را تهديد به مرگ ميكنند اين نشان دهنده اين است كه فرقه به آخر خط رسيده است به بهمن وسعدالله وديگر دوستان كه با افشاگري مريم قجر را به اين روز رسانده ولي از اين گذشته ميخواستم از طرف جداشده ها به فرقه بگويم كه اينجا عراق نيست كه هر غلطي بخواهي بكني اينجا كشور آلباني است كه تو در آن گير كرده اي وهروز در منجلاب فرو ميروي تو فكر ميكني كه با اين تهديدات وفشارها نفرات را از افشاگري باز ميداري اشتباه كرده اي تازه شروع شده است ما كم افشا كرده ايم كه زياد نكرده ايم بايد بداني كه اول راه است تازه نفرات منتظر اين هستندكه كميساريا پولشان را بدهند تا دماري از روزگارت مريم قجر در بياورنند كه بجاي تهديد به كشتن نفرات خودت را حلق آويز كني كودن فكر كردي كه دنيا قانون ندارد كه تو بيشعور منظورم تو است مريم قجر بخواهي ما وديگران را تهديد كني اين را ميگويم كه هر اتفاقي براي هر كسي در آلباني بيفتد تو محكوم هستي وبايد در تمام دادگاهها جواب بدهي بجاي اينكه سگهاي خودت را درخيابان جمع كني كه اينطور پاچه جدا شده هاي را ميگيرنند به اينها ياد بدهي كه اينجا عراق نيستي كه بخواهي نفر را كه زياد كرده ايد سر به نيست كنيد بله من به اين نتيجه رسيدم كه فرقه بر عكس اينكه خودم فكر ميكردم از مصاحبه ها ومقالات بسيار سوخته است واگر من در نوشتن بعضي مواقع تعلل ميكردم الان انگيزه گرفتم كه بيشتر بنويسم وافشاگري كنم اينجا است كه ميگويند كه عدو سبب خير شد به ما نشان دادي كه بيشتر بنويسيم مريم قجر بايد دنبال يك سوراخ موش بگردي كه مثل آن ملئؤن فرار را بر قرار ترجيح بدهي نوبت تو هم ميشود كه جوابگوي اعمال خودت باشي درود بر همه شماخوانندگان گرامي اين قضاوت را بر عهده شما ميگذارم .

سیعد زمانی 2018 / 03 / 03