یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات دندان امریکا را بکشید !؟

دندان امریکا را بکشید !؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

سرفصل شده رياست جمهوري ترامپ وهمه بايد تا اين سرفصل وبدست گرفتن دولت توسط دونالد ترامپ تعهد ماندن بدهند وطبق نتايج ونظر سنجيهاي اين فرقه در سال اول يا دوم اين دولت ايران سرنگون خواهد شد واين فرقه در ايران حكومت را بدست خواهد گرفت وهر كس بعد از امدن ترامپ برود خائن است....

دندان امریکا را بکشید !؟

اين را بايد همه انهايي كه يك زماني اعضاي اين فرقه بودند خوب بياد داشته باشند مسعو رجوی با کلت اهدائی صدام حسین فیگور می گرفت میگفت :دندان امريكا رابكشيد

حال بايد پرسيد اين دندان را چه كسي بايد بكشد كسي كه هرشب به بهانه اي در اشرف انها رامهمان ميكرد ويا سناتورهاي امريكايي را دعوت ميكند وبه انها پولهاي كلان ميدهد

بايد از هر چيزي براي فشار اوردن به نيروهها استفاده كرد واين هم يكي از همين شيوه ها بود كه به عنوان يك بحث ايدئولوژيك وسرفصلي شده بود وهر كس بايد ميرفت فاكتهاي خودش را در اين رابطه ميخواند وخودش را نقد وتحليل ميكرد كه از امريكا انتظار كمك داشته است ودر طرف ديگر سكه سناتورهاي امريكايي را ميديد كه اصلي ترين عناصر كمپينهاي اين فرقه بودند وبا پولهاي كلاني كه دريافت ميكردند همانطور كه خود حضرت والا در نشست عمومي شان به اعضاي فرقه اعلام كرد سناتور توريسلي كه براي يك سفر سه روزه به عراق امد فقط 200000 هزار دلار دريافت كرد اين تناقض يا پارادوكس را چگونه وبه چه شكلي بايد حلاجي كرد خودش داستاني است اما مهم اين بود كه شما با ان بتوانيد به اعضاي خود فشار بياوريد وانها را با موضوعي سرگرم كنيد.

اينها تا زماني بود كه درعراق بودند حال كه به الباني امده اند داستان طور ديگري شده است سرفصل شده رياست جمهوري ترامپ وهمه بايد تا اين سرفصل وبدست گرفتن دولت توسط دونالد ترامپ تعهد ماندن بدهند وطبق نتايج ونظر سنجيهاي اين فرقه در سال اول يا دوم اين دولت ايران سرنگون خواهد شد واين فرقه در ايران حكومت را بدست خواهد گرفت وهر كس بعد از امدن ترامپ برود خائن است

خوب اين هم بخشي ديگر اما از همه اينها جالبتر اين است كه هنوز اقاي ترامپ بر مسند قدرت تكيه نداده بود توسط مشاور عرب زبان خود اقاي وليد فارس كه يكي از جيره خواران اين فرقه است وتامين مالي ميشود تا در فاكس نيوز وسي ان ان بيايد به اسم دولت ويا مشاور رهنمودهاي لازمه را بدهد اعلام شده كه دولت ترامپ فرجام را قبول ندارد واين خبر كافي بود تا فرقه ان را در بوق وكرنا كند وبه عنوان يك پيروزي بزرگ قلم داد كند وبا ان به نيروهاي خود بخواهد جان تازه اي ببخشد، بگذريم كه اين فرقه نه به ساير خبرها ونه حواشي ان پرداخته ويا ميپردازد واخبار را به نفع خود بيان وتبليغ ميكند اما همين فرقه كه به اعضاي خود فشار مياورد تا دندان امريكارا بكشند وان را يك بحث سرفصلي بيان ميكند وهنوز نيز ادامه دارد در يك نعل وارونه به اعضاي خود اين حرف ترامپ را يك پيروزي سريع السير عنوان كرده وشايان جشن وسرور ميداند ودر يك نمايش مسخره براي اعضا با پخش شيريني وفيلم سينمايي ان را جشن گرفته تا به اصطلاح روح تازه اي در كالبد اين مرده وجسد فاسد بدمد.

حال بايد ازرهبران اين فرقه پرسيد شما كه در يازده سپتامبر بعد از انفجار برجهاي دوقلو جشن گرفتيد ودر همان سالن عمومي خود هورا وهوار كشيد الان چگونه است كه در رابطه با اين حرف ترامپ نيز جشن ميگيريد وبعد هم اين دندان امريكا چه شد ودر دهان چه كسي در امده است وايا شما براي ان دنداني نيز پختيد وجشن هم گرفتيد

اري چون قافيه تنگ ايد             شاعر به جفنگ ايد

دقيقا همين وضع فرقه است كه دارد با اعضاي خود بازي ميكند

سیعد زمانی 2018 / 03 / 05