یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات انقلاب تو خالی مریم

انقلاب تو خالی مریم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

یک قلم از ان همه بچه کوچک که به خارج فرستاده شد فقط ان دسته موفق و با سرپناه ماندند که در خارجه اقوام نزدیک داشتند . مابقی این بچه ها یک سری که در کلیساها زندگی میکردند و انجا پناه اوردند ، یک سری در پایگاه های فرقه در المان ... بودند که کودگان برده بودند که برای گدائی توسط سازمان مورد سو استفاده قرار می گرفتند ، که در همان پایگاه ها تعدادی از این مورد ازار جنسی قرار می گرفتند.....

انقلاب تو خالی مریم

با سلام به هم وطن و دوستان

می خواستم گوشه ای از واقعیت تلخ که در فرقه رجوی بر سر جوان و فرزندان شما در آوردند به نامه انقلاب مریم را برای شما عزیزان بگویم

تقریبا سی سال قبل و به طور مشخص بعداز شکسته سنکین رجوی در عملیات دروغ جاویدان رجوی آمد با ترفنده به نام انقلاب مریم تمام خانوادها در مناسبات خودش از هم پاشید.در آن زمان خیلی از خانواها در مناسبات فرقه رجوی بچه داشتن و همسر . ولی به نام انقلاب مریم تمام زندگی و فرزندها آنها از هم پاشید . درست یادم هست رجوی بعد فروغ در نشست گفت علت نرفتن و نرسیدن به تهران این بود که شما ها پشت زن های خودتان ماند بودند.

درصورتی که همان زمان هم خیلی ها در فرقه رجوی مجرد بودند ولی این ترفنده رجوی بود . در همان زمان شاهد بودم چقدر خانواها از هم پاشیدن و فرزندها آنها رجوی جدا کرد این هم یک جنایت و خیانت رجوی به نیروهای خودش بود که به نام انقلاب انجام داد

یک قلم از ان همه بچه کوچک که به خارج فرستاده شد فقط ان دسته موفق و با سرپناه ماندند که در خارجه اقوام نزدیک داشتند . مابقی این بچه ها یک سری که در کلیساها زندگی میکردند و انجا پناه اوردند ، یک سری در پایگاه های فرقه در المان ... بودند که کودگان برده بودند که برای گدائی توسط سازمان مورد سو استفاده قرار می گرفتند ، که در همان پایگاه ها تعدادی از این مورد ازار جنسی قرار می گرفتند . یک سری از این کودکان به دام باندهای خلاف افتادند که بد تبدیل به خلاف کار شدند .بعدا یک سری از کودکان دختر و پسر که مقداری بزرگ شدند سر از روسپی خانه ها در اوردند ..... زمانی که بزرگ شدند .از 900 کودکی که به خارجه رفته بود هفتاد یا هشتاد نفر به اردوگاه اشرف برگشتند . تعداد معدودی موفق و سربلند از ان تعداد بیرون امدند که بعد ها خانه و زندگی خود را تشکیل دادند .این یکی از بزرگترین جنایت های رجوی و انقلاب دست ساز وی است که در حق این کودکان بی سرپرست به وجود اوردند .

خیلی شرم آور هست که خودش دست مریم رجوی می گفت چون فقط انقلاب و طلاق فقط شامل نیروها ی او بود

طلاق اجباری خیانت رجوی بود که برسد خانوادها مناسبات خودش انجام داد

به نام برای عملیات سرنگونی واقعیت تلخ که برسر فرزندها این خانواده آمد

البته مابقی افرادی که در عراق ماندند سرونشتی بهتر نداشتند وندارند

جالب این هست درهمان زمان خیلی ها مجرد بودن ولی رجوی با ماک زدن به این افراد هم به نام این که در ذهن و فکر شما زن بود واقعیت الان هرچقدر فکر می کنم می ببینم با چه دورغ و فریب های سر پاها کلاه گذاشت بود با نام انقلاب مریم و طلاق اجباری

چه خانواهای که زندگی خودشان و فرزندها خودشان را از دستت داردند ....واقعیت بسیار تلخ

ولی رجوی با این هم خیانت و جنایت خودش در کنار همسر خودش با امکانات بسیار زندگی خودش را می کردم

ای مرگ بر مریم و مسعود رجوی

با این هم جنابت و خیانت که هر روز بر سر اسیران در فرقه خودش می آورد.و هم اکنون هم باز به نوعی دیگر جنایت وخیانت هایش را دارد ادامه می دهد .ایا این جنایت ها در تاریخ بی پاسخ می ماند ؟؟

سعید زمانی 2018 / 03 / 13