یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات از این ستون به ان ستون فرجی هست !

از این ستون به ان ستون فرجی هست !

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 اما در همین چند ماهی که این انتقال صورت گرفته نفراتی بودند که از اشرف 3 فرار کردند و این موج حتما  که گسترش پیدا میکند به این دلیل که نمیشود نفرات را در یک دنیای آزاد زندانی عقاید خودشان بکنند ....

از این ستون به ان ستون فرجی هست !

در این مقاله میخواهم به موضوع و علل فرار نفرات از مقر سازمان مجاهدین در آلبانی بپردازم که در اصطلاحات داخلی به آن اشرف 3 میگویند اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازم نیاز دارم که کمی به عقب برگردم و به طور مشخص به لیبرتی .

حدود 4 سال نیمی که در لیبرتی بودیم را نفرات مشغول پست دادن در نقاط مختلف لیبرتی بودند و پستهای داخل کمپ بسیار زیاد بود که علت آن به طور مشخص این بود که بتوانند روابط داخلی نفرات را به خوبی کنترل کنند . حمله 10 شهریور را بهانه قرار دادند و پستها را به دور تا دور کمپ هم منتقل کردند . پستهای اصلی را که نزدیک خروجیهای اصلی کمپ بود 4 تا 5 نفره میچیدند . از این 4 تا 5 نفر یک یا 2 نفر میبایستی حتما به سمت داخل قرارگاه پست میدادند . در یکی از نشستها یکی از بچه ها بلند شد و گفت که ذهن من درگیر است که چرا ما داریم به سمت داخل قرارگاه پست میدهیم در صورتی که موضوع اصلی که برادر ( مسعود رجوی ) مطرح کردند و روی آن تاکید کردند تهدیدات بیرونی بود که مسول نشست با صراحت گفت که ما به دلیل اینکه دشمن داریم باید حواسمان به داخل قرارگاه هم باشد که کسی فرار نکند .

از این موضوع به این نتیجه میرسیم که سازمان مجاهدین در هر جایی که یک مقدار آزادی نسبی برای نفراتش وجود دارد از ترس فرار نفرات لرزه بر اندامش می افتد .

در محل اولی که در آلبانی بودند و به آن قرارگاه مفید میگفتند موج فرار نفرات خیلی زیاد بود و حتی نفراتی که مثلا تشکیلات فرقه روی آنها خیلی حساب میکرد فرار میکردند و این نشانه خوبی برای تشکیلات سازمان مجاهدین نبود .

مسعود رجوی برای جلوگیری از فرار نفرات باز هم مزخرف تر از همیشه و با وقاحتی غیر قابل وصف باز هم زمان بندی سرنگونی اعلام کرد و در یک دعوای ساختگی با کمیساریا تصمیم گرفتند که مقر مفید را تخلیه کرده و به اشرف 3 بروند و از همه نفرات خواستند که برگه هایی امضا کنند که در آن برگه ها متعهد باشند که تا  21 بهمن 97 که زمان بندی سرنگونی است در اشرف 3 بمانند و مشغول نبرد باشند . حالا کدام نبرد بماند

 

اما در همین چند ماهی که این انتقال صورت گرفته نفراتی بودند که از اشرف 3 فرار کردند و این موج حتما  که گسترش پیدا میکند به این دلیل که نمیشود نفرات را در یک دنیای آزاد زندانی عقاید خودشان بکنند .

من از همین الان اعلام میکنم که این شروع یک راه است . تا تاریخ 21 بهمن 97 تعداد نفرات زیادی از سازمان خارج خواهند شد ...  اما بعد از ان تاریخ ما شاهد فروپاشی بخش عظیمی از پیکره این تشکیلات خواهیم بود .

شاید اینکه نفرات الان بیرون نمیآیند به این دلیل نباشد که زمان بندی که مسعود رجوی داده را قبول داشته باشند بلکه دلیل ان این است که میخواهند صبر کنند تا بگویند که ما ماندیم اما شما این مدت فقط دروغ تحویل ما دادید و با قدرت مغزشویی خودتان ما را سال به سال به اینجا کشیدید و در اینجا هم باز زمانبندی دادید و ما هم ماندیم که نگویید بی خیال رفتند . در آن زمان کسی نمیتواند به نفرات ایرادی بگیرد چون تا آخرین دروغی که مسعود رجوی گفت ایستادند و دروغش را ثابت کردند

سعید زمانی 2018 / 04 / 01