یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات چهارده بدر يا ترس ازگریختن

چهارده بدر يا ترس ازگریختن

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مثلا برای گردش و شادی بیرون امده بودند انقدر بی روح و بی رمق بودند .اگر برای یک فرد البانی تعریف می کردی که اینها برای یک جشن و شادی امده اند اینجا حتما می می گفت اینها از پشت کدام کوه امده اند که این طوری اند بیشتر مثل این فیلم زندانی های می ماند که برای کار اجباری می برند و نگهبان ها و محافظین با یک فاصله دایره وار افراد را تحت کنترل شدید دارند و نفرات حق ندارند از ان محدوده سی - چهل متری فراتر بروند .....

چهارده بدر يا ترس ازگریختن

چند روز قبل سیزده بدر بود فرقه رجوی بابهانه وفات حضرت زینب جماعت را روز بعد اوردند برای بجای سیزده بدر ، چهارده بدر کردند . وقتی از دور داشتم این افراد را نگاه می کردم روز بروز غم و اندوه بیشتری از سر روی این افراد می بارد . مثلا برای گردش و شادی بیرون امده بودند انقدر بی روح و بی رمق بودند .اگر برای یک فرد البانی تعریف می کردی که اینها برای یک جشن و شادی امده اند اینجا حتما می گفت این فرد دیوانه است که دارد این را می گوید یا می گفت اینها از پشت کدام کوه امده اند که این طوری اند بیشتر مثل این فیلم زندانی های می ماند که برای کار اجباری می برند و نگهبان ها و محافظین با یک فاصله دایره وار افراد را تحت کنترل شدید دارند و نفرات حق ندارند از ان محدوده سی - چهل متری فراتر بروند .

بازی و جشن شادی پیش کششان . و بعد هم نفرات به همان ترتیب که اورده بودند سوار کردند وبرگرداندند این شد مثلا جشن سیزده بدر !؟

افراد دیگر تحمل ماندن و ان فشارها را ندارند ومیخواهند بدنبال زندگی خودشان بروند با پانزده سال بیست سال سی سال سی وپنج سال یا کمتر یا حتی بیشتر طرف را می اورند وسط خیابان رها میکنند ومیگویند میخواهی بروی برو هرجایی که میخواهی  کجاي اينكار به انسانیت میخورد انهم بعد اينهمه سال كه نفرات همه عمر وجواني خود را داده اند .

وقتي فردي دریک جایی یا شرکتی کار میکند  حقوقش را می گيرد ولی اینها اینقدر بی شرافت هستند هیچ انسانیتی دراینها وجود ندارد

وبعد مسعود رجوی دم انسانیت وحقوق بشر میزند کجاي اينكار به انسانیت میخورد والان در یک جایی قرار گرفته اند که نمیداند چکار بکنند وچطوری این نفرات را سرگرم کنند وهیچ جوابی هم ندارند به ان نفرات بدهند فقط و فقط با دروغ ودغل چیز دیگری بلد نیستند .

از بد شانسی اینجا یعنی البانی دیگر هیچ بهانه ای مانند موشک ، امکان حمله ، ادم ربائی ، شعبده بازی مقابله خانواده های الدنگ که سوژه یک ماه نشست ها برایشا ن جور میشد ..... دیگر وجود ندارد

الانه اینجا که هیچ چیزی نيست ومجبور هستند شب وروز برای نفرات نشست بگذارند ونفرات را سرگرم کنند. انهم در واقع موضوعات تکراری است و فقط تعدادی از کلمات را پس و پیش می کنند و بلغور می کنند.در اخر نشست از خودشان هم سوال کنید که موضوع و شیرازه این نشست شش ساعته چی بود که بخواهند در سه خط بگوید نمی توانند جوهره نشست را بگویند .اگر جوهره این نشست ها یکی بنویسد وکنار هم قرار بدهی واقعا به پوچی دستگاه ادم پی می برد

ولی حرامزاده تراز اینها دردنیا پیدا نمیشودهمیشه دم از اسلام میزنند ومریم رجوی را کوک میکند تا اینکه برای نفرات سخنراني كند ودايه مهربانتر از مادر باشد .

نبي احمدی 2018 / 04 / 10