چهارشنبه, 25 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات فرق گذاشتن بین نفرات در بیرون توسط سران فرقه

فرق گذاشتن بین نفرات در بیرون توسط سران فرقه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

حرف خبرهايي رسيده كه دو نفر از جدا شده هاي فرقه كه الان هم از فرقه در آلمان ماهيانه ميگيرند به آلباني آمده واحمد را با خود برده اند كه نفرات اين را تاييد كرده اند نفراتي كه او را برده اند حميد رضا صنوبري و حميد قنبري كه الان هم براي فرقه مزدوري ميكنند...

فرق گذاشتن بین نفرات در بیرون توسط سران فرقه

اگر يادتان باشد نفري چند ماه پيش آمد به نام احمد تاج گردان ويك دو نفر ديگه كه اسم آنها را به احترام اينكه چيزي نگفتند نگه ميداريم ولي گفتيم كه احمد تاج گردان يكي از جانييهاي فرقه بود ويكي از فرمانده هاني كه خيلي از سران فرقه به او افتخار ميكردند ولي زد اين افتخار چپه وارو شد وپيمانه شكست واين نفري كه افتخار سران فرقه بود نتوانست تحمل كند وبه بيرون آمد يادم هم هست كه ما همه خوشامد گفتيم به او حتي جنايتهايش را هم بخشيديم و گفتيم گناه دارد بگذرايم برود دنبال زندگيش ولي از همان ابتدا كه به بيرون آمد شاهد آن بوديم كه تكي خانه گرفت در صورتي كه تما م جدا شده ها بايد چند نفر بشوند تا پول كرايه خانه رابدهند ولي احمد تاج گردان جنايت كار با گرفتن پول بيشتر از فرقه ادم فروشي ميكرد وچند ماهي كه در اينجا بود وديد نفرات از او بشدت ناراحت هستند او سريعا به فكر رفتن از اين كشور شد چون كثافت كاريهايش چه در فرقه وچه در بيرون تمامي نداشت بله آدمها كه ازفرقه بيرون ميايند غسل ميكنند وميگويند تمام گذشته تمام والان رو به آينده وكاري هم به سياست نداريم ولي اين نفر خود فروش ومزدور بخاطر پول بيشتر وخوشي ها دست به آدم فروشي ميزد ولي متاسفانه از اينكه ديد آدمها متنفر شده اند با كمك فرقه كه مبلغ 3000 الي 4000 يورو به آلمان رفت در صورتي كه نفرات اينجا درخواست 800 يورو براي رفتن ميكنند فرقه ميگويد نداريم جالب اين است كه تازه نفرات بيشتري هم هستند كه دريونان با دوبرابر پول احمد تاج گردان هنوز به اروپا نرسيدند منظورم آلمان يا فرانسه است ولي آقاي خود فروخته سه روزه به آلمان رسيد كه من مانده ام كه اين آقا كه از كودكي در فرقه بوده ورنگ بيرون را هم نديده چطور توانسته برود شايد وحي شده وراه را خدا به او نشان داده است كه سه روزه به آلمان برسد و13 بدر را در كنار دوستانش باشد ما كه بخيل نيستيم اتفاقا اميدواريم كه همه به آروزويشان برسند ولي به كساني كه با مزدوري حق ديگران را پايمال ميكنند حرف داريم بله حرف خبرهايي رسيده كه دو نفر از جدا شده هاي فرقه كه الان هم از فرقه در آلمان ماهيانه ميگيرند به آلباني آمده واحمد را با خود برده اند كه نفرات اين را تاييد كرده اند نفراتي كه او را برده اند حميد رضا صنوبري و حميد قنبري كه الان هم براي فرقه مزدوري ميكنند بله هنوز براي بعضي ها پول مهم است كه من هم سر اين دو نفر حرفي ندارم انشالله كه خوشبخت بشونند ولي آقاي تاج گردان ميشود در يك برنامه يا درسايت يا درفيس بوك ويا در هر جا كه خودت صلاح ميداني به نفرات بگويي كه چگونه به 3000 يورويي كه فرقه داده به آلمان رسيده اي تا نفرات هم بتوانند اين راه را برونند بله چون تو نفري هستي كه تمام جنايتهاي فرقه را در طي اين 40 سال ديده اي فرقه از ترسش هم كه شده براي تو همه كار كرد وميكند ولي بدان كه مزدوري براي فرقه اي كه مردم ايران تشنه خونشان هستند عاقبت ندارد وهمين جدا شده ها انتقام خود را خواهند گرفت از مزدوري تو وآدم فروشي من اگر جاي تو باشم طرز آمدنم را توضيح ميدهم وتوبه ميكنم وتمام جنايت هاي فرقه را افشا ميكنم تا اينكه مردم ايران كمي از تقصيرات تو بگذرد هنوز هم دير نشده مزدوري عاقبت خوشي ندارد فرقه اي كه به آخر خط رسيده خودت هم ميداني براي من جالب است كه تمام كساني كه بيرون آمده اند عليه اين فرقه ضاله موضع گرفته اند ولي شما يك موضع هم نگرفتتيد وگفته ايد كه اين سازمان تنها اپوزوسيون ايران است ودر همين سال دولت ايران را سرنگون ميكند براي من وخيلي ها سوال است كه اگر اين فرقه امسال يا سال بعد قرار است كه به ايران برسند تو كه مسئؤل بالايي هم بودي چرا بيرون آمده اي اين يك سال ويا دوسال را هم ميماندي تا يك پست عظيم كه كمتر از استانداري يك شهر نيست به شما ميرسيد شما نزديك به 40 سال مانده بوديد اين يك سال براي شما سخت است ميتوانيد اين سوال خيلي ها را هم پاسخ بدهيد من كه خودم حدسم اين است كه خود فرقه تو را به عنوان جدا شده به بيرون آورده كه بخواهد از طريق تو كارش را پيش ببرد نمونه اش كه تمام هواداران اين فرقه با افشا گريهاي نفرات جدا شده از فرقه دور ميشوند وپشيمانند فرقه شما وتني از شما را بين آنها ميخواهد بفرستد تا كمتر جلوي ريزش نيروهاي هوادارتان رابگيرد همه ميدانند كه ديگر در خارج فرقه هواداري ندارد واسم فرقه را بياوري به تو توهين ميكنند اين حرفهاي نفراتي هست كه در خارج هستند وقسم ميخورم كه حرف نفرات را ميزنم بعد مسئله دوم بر ميگردد كه تو واقعا جدا شده اي وديگر طاقت مبارزه را نداري كه چون از فرقه ميترسي كه بلايي سرت در بياورد مجبور به همكاري با آنها هستي اين دو تنها جواب براي شما است من به عنوان يك جدا شده كه از شما هم خورده ام ميخواهيم به اين چند سوال   پاسخ بدهيد علت جدايي . مقدار كمك مالي فرقه ، وطرز آمدن به آلمان ، ما سوالات زيادي داريم ولي به اين سه سوال بسنده ميكنيم اميدوارم كه هنوز مردانگي در تو باشد يعني ذره اي از انسانيت كه تو به سوالات پاسخ بدهي ودر آينده از بخشش مردم وجدا شده ها در امان باشي

سیعد زمانی 2018 / 04 / 14