دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات شکست سنگین بچه شاه ومریم رجوی

شکست سنگین بچه شاه ومریم رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

همان کلاه سفیدهایی که مجاهدین درسایتهاشون انها را خدایان روی زمین مینامیدند که برای نجات بشریت امده اند دراین فاصله بچه شاه ومریم رجوی وهوادارانشون وایرانی های مزدورکشورهای غربی هرکاری ازدستشون میامد کردند وخود راروزی هزاربارجروواجروکلیپها ساخته وپخش کردند....

                       شکست سنگین بچه شاه ومریم رجوی

قبلا ازبعد نظامی وسیاسی نوشتیم که اسد نیازی به استفاده ازسلاح شیمیایی ندارد ولی کشورهای غربی وسه قدرت بزرگ جهانی ازان سوءاستفاده وبه سوریه حمله کردند براساس تبلیغات وحرفهای ان سه کشورهمه فکرمیکردند که انها برای سرنگونی اسد وارد عمل شده وعلاوه براسد به پایگاه های ایران وسوریه هم حمله وجنگ تمام عیاری شروع خواهد شد ولی درکمال ناباوری انها فقط به پرتاب چند موشک بسنده کردند وفردای همان روز حمله درشبکه های اجتماعی نوشتم که این حمله یک شکست سنگین برای سه قدرت بود الان بعد دوهفته همه روزنامه ها وتحلیل گران وحتی اسرائیل وتروریستها ومهمترازهمه مکرون گفت که حمله شکست بود وخانم موگرینی گفت مشگل سوریه باید سیاسی وسوری ؛ سوری حل شود شکست یعنی این . نوشتیم که بعد شکست انها باید جواب کشورهای خود وجهان رابدهند حالا گرفتاران شده وقیمت سنگینی راتابحال داده وبیشترخواهند داد بخصوص اینکه الان مشخص شده صحنه سازی بوده وخبرنگارانگلیسی درمصاحبه با مردم دوما وپزشکان ومجروحین مصاحبه کرده وگفته اند که بخاطرگردوخاک بود نه شیمیایی واینها داستان سازی کلاه سفیدها که وابسته به جاسوس خونه انگلیس هستند بوده است همان کلاه سفیدهایی که مجاهدین درسایتهاشون انها را خدایان روی زمین مینامیدند که برای نجات بشریت امده اند دراین فاصله بچه شاه ومریم رجوی وهوادارانشون وایرانی های مزدورکشورهای غربی هرکاری ازدستشون میامد کردند وخود راروزی هزاربارجروواجروکلیپها ساخته وپخش کردند که کاراسد وخامنه ای وپوتین تمام است اگرمیتوانستند میکردند ولی قدرت وتوان انها درحد همین صد موشک بود بعد این شکست است که امریکا اعلام کرد که فعلا تحریمهای جدید روسیه را اعلام نمیکنیم وعقب کشید واروپا هم درتحریم ایران به توافق نرسید که دلیلش همین شکست است ازطرف دیگرهم ایران وهم روسیه وهم سوریه حق جواب رابرای خود محفوظ نگه داشتند که قبل ازانتخابات لبنان وعراق وانتخاب دولتهای انها نخواهد بود وضربات رابه نیابتی های انها که تروریسم است وارد خواهند کرد انهم بادست بازحال باید پرسید مزدوران بی جیره ومواجب که برای کشتارملتها وشروع جنگ بزرگ درخاورمیانه وشاید هم جهان رقص وپایکوبی راه انداخته بودید حالا چه میگویید کوه شمایان موش زائید که برای جشن تولد موش ؛ ترامپ گفت بمبهای ما همه به هدف خورد درصورتی که جهان میگوید فقط سی تا به زمین رسیده است بااین حرف اربابتون معلوم است که حتی موش زائیده شده ناقص الخلقه هم هست شبیه بچه شاه ومریم رجوی وبچه سلمان وشیخ امارات است چون انها پولش رادادند وشمایان هم تبلیغاتش راکردید حالا چند روز است که گرد وخاک خوابیده وبچه شاه وزوجه رجوی خفه خون گرفته ودرشبکه های اجتماعی گم شده اند نمیدونم الان زیرقبای کی خزیده اند که هیچ اثاری ازانها نیست بله کسانی که باد میکارند باید منتظرطوفان باشند والان طوفان رذالت وخباثت وخیانت به ملتها شروع ودرتمام وجود انها وزیدن گرفته است امیدوارم که بعد سالیان دروغ ونیرنگ وخون خوری ملتهای سوریه وعراق ویمن ودفاع ازتروریسم طوفان شرمندگی هم برانها بوزد شاید که دست ازدشمنی باملتهای بیچاره بردارند وباعث کشتارانها نشوند ضد هوایی های سوریه واشتباهات سه کشوربدجوری این ایرانی های بدبخت ومفلوک را ازاسمان بزیرکشید طوری که مثل مرتضوی گم شده اند بعد این داستان قطعا شکل خاورمیانه تعغیرخواهد کرد صبرکنید خواهید دید شکست سنگین نوش جان .

علی شیرزاد:اروپا  2018 / 04 / 20