دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات در گذر زمان خیلی موضوعات روشن میشود

در گذر زمان خیلی موضوعات روشن میشود

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

باید دید حربه رژیمی شدن و وزارت اطلاعاتی شدن را به هر کسی میزند ولی سر این یکی که میرسد حرف دیگر میزند در ست به مصداق این است که در پوست میش باشی ولی کار گرگ را بکنی با گله بله خانم قجر چرا سر این موضوعات حرفی نمی زنید و موضع نمیگیرید اینجا لاله مانه میگیرید...

در گذر زمان خیلی موضوعات روشن میشود

بله خوانندگان عزیز در گذر زمان حقایق انچنان فاش میشود که که حتی نفر انجام دهنده کار هم مخش سوت میکشد این بار باید به مریم قجر تبریک گفت چرا چون او هیزم بیار معرکه و داغ کردن روغن افشا نشدن ان ملعون در زندانهای شاه ملعون است که دست مسعود رو نشود که چگونه با ساواک هم کاری کرده که یاران خودش را به پای چوبهای اعدام فرستاد و این بار نامه سرگشاده این خائن رو شد ما را باش که باور کرده بودیم که این کار برادرش بود که او را از دست ساواک نجات داده و بعد از انقلاب هم ازاد شده خیانت که شاخ دم ندارد با این سند خوب میتوان دید که در هر کجا دست خیانت ان ملعون چکون در خون بوده در ست مثل همان نوار های ویدئوی که زمان صدام مخفیانه در جلسات گرفته شده و تازه درز کرده و همه دارند به چشم میبینند که چگونه به ملت ایران پشت سر هم خیانت ویشه باید از مریم خانم سوال بکنم که شما اسم این را چه میگزارید نکند برای نجات جان ان ملعون میگوید که مشروع است این کارها .

ولی ان طرف تر را باید دید حربه رژیمی شدن و وزارت اطلاعاتی شدن را به هر کسی میزند ولی سر این یکی که میرسد حرف دیگر میزند در ست به مصداق این است که در پوست میش باشی ولی کار گرگ را بکنی با گله بله خانم قجر چرا سر این موضوعات حرفی نمی زنید و موضع نمیگیرید اینجا لاله مانه میگیرید و به سمت دیگران نگاه میکنید که این کارها نیاز تشکیلات پوسیده شما است و دیگر به هیچ کجا نامه ای نمی دهید که بگوید ما به مردم ایران خیانت کردیم که به زبان ساده میگوید این که شاخه از بن بریدن است اخر کجا و تا کی میخواهید مارک رژیمی شدن و وزارتی شدن به نفرات بزنید که اینها بعد از سی سال چه شد یک شبه همه رژیمی شدند چی شد افعی کبوتر زاید و وزارت اطلاعات یک شبه همه نفرات را بلعید ای بابا شما چون الوده به همان ساواک و استخبارات عراق هستید و نجاست کارهایتان از همه جا بیرون میزند مجبور هستید که دست به دامن امریکا بشوید و دنبال حقوق بشر راه بیفتید که فلان سال این همه از ما را کشتند شما فقط اسامی دو هزارتا را دارید ولی انچنان دروغ گفته اید که همه باور دارند که 120 هزار کشته دادهاید اخر خدادو شکر دروغ هم حدی دارد ما که سی سال در بن خودتان بودیم به چشم هم خواندیم و هم دیدیم که چقدر تناقض در تمام کارهایتان است این است اخر خط شما که یک به یک اسناد شما رو بشود این تازه اول کار است . ویک نکته دیگر بگویم شما همیشه نیاز دارید به کوچکترین نگته ای که از طرف یک ادمی که بخواهد برادر خودش را لو بدهد مثلا در رژیم ایران تا حرفی در مجلس علیه کسی زده میشود رد ورق پارهای شما انچنان رنگ لعاب میگیرد گوی این که دارید سرنگون میکنید ولی برسر موضوعات خودتان و لو رفتن این اسناد خفقان میگیرید چرا چون تشکیلات از هم پاشیده حرفی برای گفتن ندارد ولی در زمان و مکان مشخص زبان باز میکنید

سعید زمانی 2018 / 04 / 24