جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات وضعیت کار در مجاهدین و برخورد رجوی چی ها

وضعیت کار در مجاهدین و برخورد رجوی چی ها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

اول باید به اینها گفت اگر برای حقوق کارگران دل میسوزانی باید اول از درون تشکیلات خودت شروع بکنی و حق و حقوق انسانهایی که زیر فشار کارهایی که مشخص میکنید یکی یکی دارند جان میدهند را ادعا کن ، کارگران ایران پیش کش شما .

وضعیت کار در مجاهدین و برخورد رجوی  چی ها

آنهای که در تشکیلات بوده اند خوب میدانند که برنامه کاری و برنامه روزانه به چه شکل بوده ،این مطلب برای کسانیست که آشنایی کمتری نصبت به برنامه های رجوی دارند و با مشکلاتی که در فرقه وجود داشته روبرو نشده اند ،

رجوی به روشنی در نشستها به همه ما میگفت و نشست چند ده ساعته میگذاشت و حرفش این بود که مردن در زیر فشار کار برای شما ارزش است ،بهتر است که زیر فشار کار بمیرید و رستگار بشوید و من رستگاری همه شما را میخواهم منظورش این بود که هر کاری در هر شرایط یعنی در شرایط طاقت فرسای هفتاد درجه سانتیگراد گرما از کار دست نکشید ،و دورانی که صدام سرنگون نشده بود تعداد زیادی در گرمای شدید و آنهم در بیابانهای اطراف اشرف در تمرینات نظامی گرما زده شدند و جان خود را از دست دادن ،حتی افرادی مثل جزایری که در شورای می مقاومت بود در عراق از گرما جان خود از دست داد ،رجوی با این کار میخواست با جان افراد برای پیشبرد کارهایش بگیرد و آن را هم رستگاری توجیه میکرد ،کسی که میگوید من نماینده قشر کار گر هستم و حق کارگران را باید از گلوی رژیم بکشم و در حال حاضر هم در رادیو تلویزیون سنگ معترضین کارگران را به سینه میزند و از کارگران دفاع میکند و سرکردگان خود را مثل عباس داوری و محمد علی توحیدی را وارد صحنه میکند و مریم رجوی شخصا وارد میشود و پیام میدهد ،اول باید به اینها گفت اگر برای حقوق کارگران دل میسوزانی باید اول از درون تشکیلات خودت شروع بکنی و حق و حقوق انسانهایی که زیر فشار کارهایی که مشخص میکنید یکی یکی دارند جان میدهند را ادعا کن ، کارگران ایران پیش کش شما . چقدر باید روی کسانی که بیست و چهار ساعته مشغول کارهایی هستند که فردای آن روز همان کارهایی که کرده اند را خراب میکنی و مجدد باید کاری دیگر شروع بکنند تو که در کار به افرادی که میخواهی با آن رژیم را سرنگون بکنی و باد سالم و سرحال باشند به این شیوه بر خورد میکنی وای به روزی که پایت به ایران برسد و حکومت را در دست بگیری که چنین نواهد شد ،به سر کارگران ایران چه خواهید آورد ،

خلاصه کلام در این شرایط و اعتراضات کارگران ایران سنگ کارگر را به سینه نزن و دل نسوزان کارگران ایران حقوق خودشان را از حکومت میگیرند و نیازی به پیامهای شما ندارند و سوءاستفاده از نام کارگر نکنید ،همین کارگران معترض حتی در هیچ یک از تجمعات و اعتصابهایشان اسمی از شما هم که دارید گلوی خودتون را پاره میکنید نمی آورند ،

باید به رجوی گفت تو اول قوانین کار و دلسوزی و حقوق کسانی که در تشکیلات به عنوان کارگر به کار میگیری قائل باش باید اول از خودتان شروع بکنید که کارگران هم شما را الگو قرار بدهند ،

چرا تمامی افراد این تشکیلات دچار دیسک کمر یا مشکلات مفاصل و یا آسیبهای جسمی جدی دارن ، ما هم که جدا شده ایم وقتی به دکتر مراجعه میکنیم اولین حرفی که میزنند که شما کارهای فوق سنگین انجام داده اید به مدت طولانی و مشکل جدی و برگشت ناپذیر گرفتی تمام دکترها و متخصصین در تعجب هستند که مگر ما در اردوگاه کار اجباری بوده ایم ،این حرف متخصصین آلبانیایی است ،

کار در سازمان هیچ قوانینی  ندارد هرکسی باید تا وقتی که در حال مرگ است نباید از کارهای سنگین سرباز بزند و هرکس اعلام خستگی و ناتوانی و یا مریضی در کار بکند با شدید ترین و زشت ترین حرف و تنبیهات مواجه میشود ،اینهم داستان کار و کارگر در سازمان مجاهدین و وضعیت جسمی افراد در کار اجباری ،

سعید زمانی 2018 / 05 / 09