دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات قسمت اول مصاحبه مالک بیت مشعل با تلویزون مردم

قسمت اول مصاحبه مالک بیت مشعل با تلویزون مردم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

وهزاراشرف شروع شد ويك مدتي هم گذشت انجمنها شروع شد.شروع به اسم گذاشتن كردن وبراي هر انجمني يك اسم گذاشتن .وهمين كارودر عراق كه حفاظت دست امريكاييها بود همين كارو كردن .در عراق هر ميهماني يا گردهمايي راه ميانداختن واين كميته فلان وفلا ن وفلان

داستان كانون شورشي چی هست ؟

لینک به مصاحبه مالک بیت مشعل

مصاحبه از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است.

مالك :سلام اقاي سربي خيلي خوشحال هستم وقتي باشما صحبت ميكنم ووقتي با شما وهموطنان صحبت ميكنم احساس ارام وشجاعت پيدا ميكنم اگر اجازه بدهيد اول سوال شما را جواب بدم وبعد سوال بينده عزيز را بدهم .

سركانون شورشي كه گفتيد.والله اقاي سربي اسم اينهارو گذاشتم پرنده مقلد .واينها همه كار ميكنن وبخاطر امور مالي خودشون جنگ وجدل ميكنن

واز هر سوراخي وارد ميشن وفاكت مشخص كه همين تازگيها براي فريب دادن وپول گرفتن از مردم .اين موضوع تقليديه واين موضوع از هزار اشرف شروع شد وهمان روز كه حمله كردن ودرست كردن ومردم عراق هم گفتن اقا اينها راگرفتن ونمي خوان برن بيرون .وهزاراشرف شروع شد ويك مدتي هم گذشت انجمنها شروع شد.شروع به اسم گذاشتن كردن وبراي هر انجمني يك اسم گذاشتن .وهمين كارودر عراق كه حفاظت دست امريكاييها بود همين كارو كردن .در عراق هر ميهماني يا گردهمايي راه ميانداختن واين كميته فلان وفلا ن وفلان ومبردن روي سن مثلا انجمن الديالي وغيره وهمينجور انجمن انجمن چكار ميكردن پول جمع ميكردن حتي خودشون توي هميارشون ميگفتن فلان شيخ كمك مالي كرد وفلان شخص كمك مالي كرداونجا كه ديگه تمام شد ديگه انجمني وجود ندارد حالا اومدن توي اروپا كه الان هم ده انجمن در امريكا هستش واسم عوض كردن اسمشو گذاشتن كانون شورشي اينها مثل مار   هي پوست عوض ميكنن .فاكت مشخص براي شما بگم همين چند وقت پيش يكي به پسر عموش زنگ ميزنه .سلام واحوال پرسي بهش ميگه كجايي . جواب ميده سوئد هستم .واز فرقه جدا شدم وناگفته نماند تمام توجيهات را كردن چون كسي بود كه فقط وفقط عراق را ميشناخت وبس همه چيزرا گفته بودن .ونفر هم ميگه خوب چطوري خوبي ميگه اره خوبم وفقط كمي پول لازم دارم .وپسر عموش زرنگ بود واز فرقه نفرت داره بشدت نفرت داره .پسر عموش ميگه ميتوني يك عكس برام بفرستي كه سوئد هست گفت نه اين گوشي رفيمه نميتونم وگفت گوشي مال كيه گفت مال فلانيه ،گفت خوبه اون كه فاميله با گوشي اون عكس بفرست .درجا پسر عموش بهش گفت چرا دروغ ميگي چرا مخ مار ا ميخوري ومزاحم ميشي تو ي هنوز توي فرقه هستي وتا موقعي كه اونجا هستي من با تو كاري ندارم وپول براي فرقه ميخواي درگوشي رو قطع كرد.اين هم يك راه براي فريب وپول جمع كردن وهميشه وهميشه يك چيزي در مياوردن من توي اين 15سال بهمن كه 30سال از اين مارشهاي پيروزي كلافه شده بودم .يا مارشي درست كرده بودن با اسم مارش پيروزي .اي داد بيداد مارش پيروزي والان ميريم والان 15سال برما ومن گذشت واخرش هيچ ماده اي نداشت وسراز اينور اب دراوميديم ونمي دونم هدفشون چيه الان وشايد مثل همون نفري كه خواستن دفن كنن بايد دفن بشن اخر خطه .واين بزن وبكوب فقط بخاطر دوچيز براي نگه داشتن نفرات هستش مثلا همين چند ماه پيش خود مسولين فرقه گفتن .چون ديدن نفرات فرارميكنن ومثلا جمعي ميرن ولي دونفرزيرابي

ميرن وخودشون به كميساريا معرفي ميكنن.وقتي ديدن اينجوريه گفتن .تا بهمن يعني بهمن سال گذشته سرنگون نشد همه ميتونن برن وبخاطر اينكه اينو پاكسازي كنن گفتن بازهم تمديد ميكنيم تا بتونن اين بدبختها رونگه دارن .وبيشتر ميخوان فشار رومردم بياد .يك زماني بحث جرقه وجنگ شد كه بين امريكا وايران شد .من سوال كردم اگه اين جنگ بشه مردم ماچي ميشن اين وسط ،گناهي كه نكردن .جوابش چي بود ، ميگه مردم بايد قيمت ازادي را بدهند،مردم قيمت ازادي رو بدن تو چي پس چرا ميگي من سازمان مجاهدين خلقم .مگر نميگي اين سازمان مال خلقه ،مگه ما بچه اين خلق نيستيم چرا.پس خلق براي تو معني نداره اخه،اصلا براش مهم نيست .از هركس بپرسي اگه ا يران تحريم بشه چي ميشه ا ول ميگه مردم اگر تو مروتي يا خدايي داشتي ا ينكارو نميكردي،مردم قيمت ازادي روبدن بعد مياي ميگي من مريم رجوي پرزندت منتخب شوراي مقاومت هستم .وحاضر اماده بياي بشيني واين بزن بكوباالان چنان بالا مبرن كه حد وحساب ندار ولي هيچ فرقي با قبل نداره وحتي چند بار از نفراتي كه هنوز هم داخله گفت همش براي دل خوشيه من هم گفته بودم همش براي دل خوشيه   براي سرگرميه هي ميگن امسال نه ساله ديگه وهرچه بگذره هم ما زيرفشاريم وهم مردم ما زيرفشار ميرن .ماداريم عذاب ميكشيم مردم ما بيشتر .ما داره عمرمون تلف ميشه مردم ما بدبختر ميشن .فق سرفا بخاطر اينها سرهمين شورشي كه علم كردن توي ذهن من طوري نشونده بودن كه اگه ايران 80مليونه 160ميليون هوادار ماهستن واگر شما يا هركس ميگفت ميگفتم اصلا اينطوري نيست هوادار دارن شما دروغ ميگيد سازمان راست ميگه همين عكس گرفتن پول ميدادن بابا توي عراق هم همين كاروو ميكردن .توي عراق هم انجمنهاي مختلفي درست كرده بودن من توي اجتماعي بودم 5سال كارم مترجمي بوده .وريز به ريز خط وخطوط اونها ترجمه ميكردم .وعربي زياد بلدنبودن فقط كتابي وكتابي نفر زود خسته ميشد من بيشتر وارد ميشدم .وبراي واونها حقوق درست كرده بودن ومرتب به ا ونها ميگفتن كميته فلاني هستي .ببين جالب وعراقيها درعشريه يك سلسله مراتب دارن فخذ ومختار وشيخ وشيخ عام وامير قيبله ووقتي امير قبيله بزرگ چند عشيره

از شيخ ميپرسه ميتوني شيخ فلاني را دعوت كني .شيخه جواد ميده ،اين شيخ ما نيست ا ين شيخ مجاهدين هستش .شيخ شماست .اينها كاروشون حتي براي لباس هم احترام قائل نيستن.الباس شيخي يك اسمي يك هيبتي داره ا ينها ميومدن يك جوان ولباس شيخي ميپوشوندن وچند نفر زيردستش ميذارن وميگفتن توبشو شيخ .

بله واقعا خط خودشون اينطوري پيش ميبردن .

:اينها ادمهاي عجيب وقريب هستن اينها به نقطه اي رسيدن كه بايد بيرون ازخودم قيمت بده واينها در اين حال وهوا نشستن كه روزي برسه امريكا بياد پشتشون خيلي خوب مرتب كه قبلا امپريا ليزم بودم هنوز هم دارن در نشستهاي مخيفيانشون ميگن دشمن بوژوازي يعني سرمايه داري كيه ا مريكا وميگن دشمن اصلي ما بوژوازيه 15سال بودم من به يك روزنه نگاه ميكردم درعراق بودم لب مرزيم يك گام بپرم درايران هستم .واز روزي كه اينجا اوميدم .انگار ذهنها يك دست شد. وسوال ما اين بود بلاخره ما چي هستيم واين همه اعتراضات واينهمه خبر ما نبايد كاري بكنيم واسم ما مجاهد هم هست .شريف ابريشمچي ومعروف به شريف .واين جواب داد ولو هيچ كاري نكنيم وفقط تشكيلات حفظ كنيم الان جنگ ما بوژوازي ...ادامه دارد

مالک بیت مشعل 2015 / 05 / 16