دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات تولدی دوباره

تولدی دوباره

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

کسی که واقعا آزادی خواه است نخست باید از خودش شروع کند مگه نمی گوید آزادی پس چرا از اعضاء خود انرا دریغ می کند مگه نمی گفت اعضاء گوهران بی بدیل هستند !!!   همه کسانی که از مناسباتی جدا می شونداحساس آزاد شدن دارند

تولدی دوباره

سازمانی که مدعی آزادی مردم ایران بود امروز به نقطه ای رسیده است که بزرکترین سازمانی در تاریخ ایران هست که بطور سیستماتیک دیکتاتوری را تيوریزه می کند به نام آزادی ، آزادی را قربانی می کند سازمان فریبکاری بیش نیست وبه دروغ می گوید که می خواهد آزادی برای ایران به ارمغان ببرد کسی که واقعا آزادی خواه است نخست باید از خودش شروع کند مگه نمی گوید آزادی پس چرا از اعضاء خود انرا دریغ می کند مگه نمی گفت اعضاء گوهران بی بدیل هستند !!!   همه کسانی که از مناسباتی جدا می شونداحساس آزاد شدن دارند بدون تعارف همه می گویند آزاد شدیم کسانی که درمناسبات بودند از فرط فشار به انواع اقسام قرص پناه می آوردند الان بطور قابل توجهی آن قرص ها را کنار گذاشتند مگه آنکه در آن سازمان از نظر جسمی در موقعیت مناسبی نباشند ولی همه افراد که از آن سازمان آزاد شدند بصورت کاملا مشهود تو گویی دوباره شکوفته شدند به رهبران این سازمان باید گفت که شما مدعی بودید که مریم خانم جوهر بهاره هست پس هرکسی می اید بیرون چرا شکوفا می شوند . نمی شود آزادی برای مردم خوب باشد و به قول مسعود که مدعی است که دارد برای آزادی می جنگد اعضاء نباید ازنعمت آزادی برخوردار باشد کسی که این آزادی را دریغ می کند در حقیقت آزادی خواه نیست فریبکاری بیش نیست می خواهد دوباره مردم را فریب دهداگه درون سازمان گل و بلبل هست و دارای مناستات عالی هست و مسعود یک مدینه فاضله درست کرده است پس اعضاءچرا از این مناسبات فرار می کنندمگه اعضاء از آزادی بدشان می آید اگر در سازمان آزادی بود که آعضاء مگه بیکار بودند سابقه سال ها طولانی بودن در سازمان را همه را دور بریزند و بدون پا و دست بدون سلامتی جسمی و بدون همه نداشته ها از این سازمان گل و بلبل بگریزند ادما جدا می شوند تا از نو آغاز کند تا تولدی نو داشته باشند جدا شده ها می توانند بخشی از گذشته را جبران کنند که در ادامه مسیر زندگی جدی باشند و تلاش کنند و ناامید نشوند؟

خدام گل محمدی 2018/ 05 /31