سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات عبادات ریائی رجوی

عبادات ریائی رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

از تاسیس این سازمان از همان روز نخست رویه سوء استفاده از اسلام وشیعه را سرلوحه مکتب خود قرارداد،نطفه این سازمان با ترور، اعمال دیکتاتوری و خودمحوری بسته شد جالب اینکه به همه اینها یک سس مذهب می مالید...

عبادات ریائی رجوی

ماه رمضان دوباره آمد،که اگر در جای خود باشد برای کسانی که به آن اعتقاد دارند واقعا ماه پربرکتی هست .

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان که ماه خودسازی و تراز کردن انسان

با انسانیت خود و ارزشهای خدایی و انسانی که جهان شمول می باشد.برای ماها که سالها داخل تشکیلات رجوی بودیم این ماه یادآور خاطرات دیگرهم هست ،تمام سال هایی که انجا بودم بویژه سال های بعد سقوط دولت عراق ،رجوی در ادامه همان سیاست استفاده ابزاری ازاسلام وتفسیر قرآن به رای وطوری آسمان وزمین را به هم می دوخت که انگاراووزوجه اش نقطه تکامل عالم هستی بودند وگویا آنها دو نفرهستند که ادامه کار انبیاء و امامان را شیعه را دارند انجام می دهند،این چنین بود که رجوی هر طوری که می خواست قران راتفسیر می کرد که گویا همه حرفایش و همه کاری که در اشرف بویژه بعد ازسرنگونی صدام می کند همه اش در مسیر خدا و خلق هست واین قران هم مؤید این مدعاست، خدا راشاهد گرفتن که گویا همه چیز سازمان وهمه اعمال رجوی عین گفته خداو پیغمبر است که البته این بزرگترین فریبکاری قرن بود.هیچ وقت در طول تاریخ هیچ مصلحی چنین اطمینان از اعمال خود نداشت ، اما رجوی فریبکارانه می خواست سرپوشی روی کارهای تماما نامشروع خود بگذارد متوسل به کلام خدا می شد تا به کارهایش بار مذهبی بدهد تا همچنان خودش را از پاسخگویی مبرا بداند،که استفاده ابزاری از قران واسلام ودین، فریبکاری همه ستمگران و دیکتاریها در گذشته بود وتا حالا ادامه دارد ،رجوی خصوصا سازمان مجاهدین عموما از تاسیس این سازمان از همان روز نخست رویه سوء استفاده از اسلام وشیعه را سرلوحه مکتب خود قرارداد،نطفه این سازمان با ترور، اعمال دیکتاتوری و خودمحوری بسته شد جالب اینکه به همه اینها یک سس مذهب می مالید و به خورد خلق الله می داد، در برخورد بااعضاء خود و جدا شده ها هم از همین تفسیرها وروایت ها ی مجعول تا میتونست استفاده کرد ،رجوی ازکجا می گوید که باید کسی که از سازمان جدا شده است باید کشت و گلوله حق شان است از کجا می آورد ؟از همین مذهب فریب از همین تفسیر به رای قران .خدا هم اینقدر برای بندگان خود چنین حرفی نمی زند،رجوی که می گوید مثل امام حسین چراغ خاموش داده است تا اعضا بتوانند دنبال زندگی خود بروند اگر نخواهند در سازمان بمانند،امام حسین که چنین کاری کرد که حتما هم کرد دیگر اینقدر وحش وفضیحت نثارآنهایی که از صف امام حسین خارج شده بودند که نداد .اما رجوی حتا گفت که جدا شده ها را باید کشت.چه کسانی را باید کشت؟کسانی تمام زندگی وعمر و جوانی وسلامتی و خانواده وعشق و عواطف خود رابرای این سازمان دادند باید توجه داشت که چیزهایی اعضاءازدست دادند ؟ به نظر من همه چیز را ازدست دادند. چیزی برای اعضاء جدا شده باقی نماند.نه سلامتی نه خانواده ای نه اعصاب و روانی ووووچطور رجوی توانست همه چیز را از اعضاء بگیرد ازهمین تفسیرها و روایت ها ی جعلی و خود ساخته خود رجوی .چطور سازمان همه را فریب داد دقیقا ازهمین پشت اسلام و شیعه قایم شدن ها بود .

خدام گل محمدی 2018 / 06 / 06