یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات بازی رجوی خون اشام

بازی رجوی خون اشام

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

امروز که دیگر مصرف انها تمام شده است ودیگر صرفی برای تو ندارد به آنها می گویید بروید دنبال زندگی خود ،با چی زندگی کند ؟با کدام جسم ؟با کدام روح و روان ؟با چه امید و اعتمادی ؟ با کدام سرمایه مادی و معنوی ....چون که یک روز اعضاءبه تو اعتماد کرده بودند؟ اما تو به همه آنها خیانت کردی و مسیری بردی که تمام سرمایه ، زندگی ، خانواده ...را از انها گرفتی و افراد را به پوچی رساندی می گوید بروید دنبال زندگی تان؟

بازی رجوی خون اشام

به بعضی چیزها یا نباید فکر کرد ویا نوشت .اما درموردموضوعاتی آن آنقدر باید گفت و نوشت تا چشمانی که خودش را به خواب زده ،و گوش های که خودش را به کری زده باز شود تا که دور برشون چه گذشته است .امروز من از سازمان مجاهدین خلق می گویم که این سازمان جنایتکار چه بر سر اعضاءخود آورده است چه بیگاریها یی که از اینها گرفته است کسانی که فریب شعارهای این سازمان خوردند و وارد این سازمان شدند و تمام هستی خود را در چاه ویل خودخواهی و خودمحوری مسعود رجوی ریختند و این فرعون زمانه وبت بزرگ همه را برباد داد و هیچ چیز کف دستشان نگذاشت وبه همه وعده آخرت داد .دیکتاتورها چون نمی توانند پاسخگو باشند البته ادرس بهشت واخرت که یک چیز نسیه است می دهند، چون بعد از مرگ کسی نمی توانداز انها سوال و جواب کند که چرا دروغ می گفتید .

باری داشتم می گفتم که این شخص همه چیز را از اعضاءخود گرفت ، هیچ چیز برای آنها نگذاشت این سازمان خیلی وقیح هست که به کسانی یک عمر همه چیز را برای جاه طلبیهای این نامرد هزاررنگ گذاشتند ذره رحم و مروت ندارد همه چیزرا ازآنها دریغ می کند ،باید از این شخص پرسید تو که اینها می فرستادی به عملیاتها تا به اصطلاح چراغ مقاومت روشن نگه دارند ،از همین ها به عنوان سرباز یک باز مصرف استفاده می کردی در حقیقت می خواستی اینها را به کشتن بدهی ،بعضی از اینها به تصادف زنده ماندند اما هیچی از اینها ازنظر سلامتی باقی نمانده است امروز که دیگر مصرف انها تمام شده است ودیگر صرفی برای تو ندارد به آنها می گویید بروید دنبال زندگی خود ،با چی زندگی کند ؟با کدام جسم ؟با کدام روح و روان ؟با چه امید و اعتمادی ؟ با کدام سرمایه مادی و معنوی ....چون که یک روز اعضاءبه تو اعتماد کرده بودند؟ اما تو به همه آنها خیانت کردی و مسیری بردی که تمام سرمایه ، زندگی ، خانواده ...را از انها گرفتی و افراد را به پوچی رساندی می گوید بروید دنبال زندگی تان؟

وقتی همین افراد بی جسم و جان در این سازمان موضوعات پزشکی که را دنبال می کنند به آنها پاسخ می دهند که سازمان مشکلات مالی را پیش می کشند چگونه 50.000هزار دلار پول دارید تا برای سخرانی چند دقیقه ای به ده ها نفر اجنبی بدهید اما برای اعضاء خود مشکلات مالی دارید؟با همین سیاست خون آشامی سازمان خیلی از اعضاء اگر به موقع به مشکلات پزشکی آنها رسیدگی می شد چه بسا خیلی ها ازمرگ رهایی می کردند یا می توانستند عمر باقی مانده خود را با مشکلات کمتری سپری کنند مگه رجوی مارا فریب نمی داد هزار القاب دروغین به ما نمی داد مگه به ما نمی گفت کوهران بی بدیل و نوامیس ایدئولوژیک ؟ همه اش دروغ همه اش فریب فقط می خواست این شجره خبیثه را نگه دارد تا در مسیر تکامل تاریخی نیست نابود نشود او می خواست این شبح را هر جور شده را حفظ کند اگر چه با هزار فریب باشد.اما هزار افسوس سیاست خون آشامی رجوی این چیزها حالیش نیست!!!!! فقط خودش و ملکه اش سالم باشند بقیه همه در رکابش نسیت نابود شوند اصلا برایش مهم نیست. ای مرگ براین بی شرافتی

سعید کیانی 2018/06/