یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات بادبادک فلسطین وامنیت اسرائیل وماتم رجوی

بادبادک فلسطین وامنیت اسرائیل وماتم رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

ببینید رجوی چقدرخواروذلیل وسرافکنده ودرمانده وبدبخته که گردن خود را با قفل وزنجیربه ضریح امامزاده اسرائیل دخیل بسته تا بلکه شفا پیدا کنه نمیدونم امامزاده ای که امنیتش رابادبادک به هوا داده وتوان حفظ ان راندارد چطورمیخواهد مدد کاررجوی باشد وامنیت منطقه برقرارکند دقیقا مثل ترامپ که امنیت دانش اموزانش رادرامریکا با یال وکوپال سازمان سیا واف بی ای وپنتاگون ویدک کشی تنها قدرت جهان نمیتواند حفظ کند...

                 بادبادک فلسطین وامنیت اسرائیل وماتم رجوی

رجوی ازخدا میخواست که اسرائیل به ایران حمله کند همانطورکه الان میخواهد لازم به یاداوریست که درتشکیلات مجاهدین هیچ کس حرف خودش رانمیزند وهرحرفی که زده میشودصد درصد حرف رجویست ورجوی همیشه افتخارمیکرد که چنین تشکیلاتی دارد یک بارگفت بچه شاه گفته من درتعجبم رهبری وتشکیلات وهواداران رجوی درهمه جای دنیا یک حرف میزنند وهیچ وقت دو حرف شنیده نمیشود وازاین بابت همیشه باد درغبغب داشت فرماندهان هرجا می نشستند میگفتند اسرائیل به سایتهای اتمی رژیم حمله میکند واین بحث رادرجاهای مختلف بخصوص موقع غذا خوردن پیش میکشیدند ده ها بارپیش خودم گفتند که همیشه من با لبخند ازکناران میگذشتم وحرفی نمیزدم یک بارکه دوباره مطرح ومن طبق معمول لبخند زدم یکی گفت چیه با این نگاه ولبخند هات انگارتیربه قلب ادم میزنی گفتم تیرنیست شما فرماندهان ما هستید وبه اندازه کافی هم نظامی هستید هم سیاسی اخه این چه حرفهایی ست که میزنید زمانی که امریکا محورشررا اعلام کرد وتمام دنیا باهاش بودند وبوش درقدرت بود دستورحمله به حزب الله را داد وتمام دنیا هم انموقع حمایت ومیخواستند کارحزب الله رایکسره کنند اسرائیل سی وسه روزجنگید واخرهم درخفت وخواری عقب کشید وشکست راپذیرفت با حماس هم همین داستان بود وشکست حال اسرائیل که توان مقابله با حزب الله وحماس راندارد چطورمیخواهد ایران رابزند وشکست دهد فکرنمیکنید اگرکوچکترین حمله ایی به ایران بکند تل اویوبا موشک های حزب الله وحماس وایران با خاک یکسان خواهد شد دوما اگرحرف شما درست باشد فکرنمیکنید دربمباران تاسیسات اتمی کلی ایرانی کشته شده وان منطقه تا سالیان قابل استفاده نیست چرا اینطورفکرمیکنید ما برای نجات مردم امدیم نه برای درخواست بمباران سوما این حرفها را پیش بقیه نزنید من میدونم حرف خودتون است ولی عده ای ان رابحساب تشکیلات ورهبری میگذارند خوب نیست که سکوت کردند خواستم بگویم اگرمی بینید رابطه رجوی با اسرائیل افشا میشود پیشینه تاریخی دارد وحالا درشبکه های اجتماعی میخونیم که هوادارانش همین حرفها را میزنند که دقیقا حرف خود رجوی ها است ولی ولی الان که به صحنه نگاه میکنیم می بینیم بادبادکهای فلسطین امنیت اسرائیل را به خود به هوا برده اند طوری که با پهپاد وگنبد اهنین به مقابله بادبادک برخواسته وفرماندهان نظامی ووزرا میگویند کاری نمیتوانیم بکنیم وهرروزی یک جای اسرائیل اتش میگیرد انهم با پشتیبانی امریکا نمیتواند کاری کند ودراستیصال ودرماندگی دست به دامان السیسی رفیق دیگررجوی شده تا توسط او ازپرتاب بادبادک جلو گیری کندوامریکا هم ازشرم سرش راپایین انداخته ودرحال ریختن عرق شرم است با ان گنبد اهنینش که درعربستان واسرائیل گندش بالا امده است وبقیه کشورها دیگردنبال گنبد نیستند حال با این وضعیت ببینید رجوی چقدرخواروذلیل وسرافکنده ودرمانده وبدبخته که گردن خود را با قفل وزنجیربه ضریح امامزاده اسرائیل دخیل بسته تا بلکه شفا پیدا کنه نمیدونم امامزاده ای که امنیتش رابادبادک به هوا داده وتوان حفظ ان راندارد چطورمیخواهد مدد کاررجوی باشد وامنیت منطقه برقرارکند دقیقا مثل ترامپ که امنیت دانش اموزانش رادرامریکا با یال وکوپال سازمان سیا واف بی ای وپنتاگون ویدک کشی تنها قدرت جهان نمیتواند حفظ کند میخواهد امنیت جهان بخصوص خاورمیانه را تامین کند ورجوی ببین دلش رابه چه کسانی خوش کرده ادمی خنده اش میگیرد وباید ازهمان لبخند ها که ان راتیردرقلب تفسیرمیکرد تحویلش داد.

علی شیرزاد 2018/06/09