سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات باز هم شعار سرنگونی

باز هم شعار سرنگونی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

هر سال با رنگ و لعابهای متفاوت و با اسمهای متفاوت کهکشانشان را کهکشان سرنگونی اعلام میکنند و از شواهد و ظواهر امر پیداست که این کهکشانها 30 سال است که همچنان دارند به کار خودشان ادامه میدهند . جالب تر اینجاست که هر چه ضعیف تر میشوند شعارهای تند و تیز تری میدهند.

باز هم شعار سرنگونی

آنچنان که از ظواهر امر پیداست باز هم سازمان مریم رجوی اسم مراسم امسال را کهکشان سرنگونی گذاشته .

از هر چه که بگذریم نمیتوانیم از این موضوع بگذریم که سازمان مجاهدین و مسعود و مریم قدرت عوام فریبی بالایی دارند و هر سال با رنگ و لعابهای متفاوت و با اسمهای متفاوت کهکشانشان را کهکشان سرنگونی اعلام میکنند و از شواهد و ظواهر امر پیداست که این کهکشانها 30 سال است که همچنان دارند به کار خودشان ادامه میدهند . جالب تر اینجاست که هر چه ضعیف تر میشوند شعارهای تند و تیز تری میدهند .

به راستی چرا ؟

سازمان مجاهدین خودش به خوبی میداند که بعد از انتقال از عراق به آلبانی و به دلیل اینکه در آلبانی هم برای اعضا زندان درست کرد خیلی از هواداران خودش در خارج از کشور را از دست داده است و مهم تر از آن خیلی از اعضای خودش را هم در داخل آلبانی از دست داده است .

پس چرا دارند دست و پا میزنند ؟

چرا مریم رجوی با اینکه میداند شعارهایشان فقط و فقط و فقط طبل توخالی است و حتی در د اخل تشکیلاتی که قبلا راحت مغزشوئی میشد خبری از باور به شعارهایش نیست باز هم چنین شعارهایی میدهد ؟

دلیل کاملا واضح و مشخص است .

سازمان مجاهدین از ابتدا شعار غیر وابستگی میداد و میگفت که ما بر ضد تعادل قوای جهانی حرکت میکنیم و هیچ وابستگی به هیچ ابر قدرتی نداریم و ... اما طی این سالیان سازمان مجاهدین فقط و فقط به دنبال کسب حمایت ابرقدرت بود . با به کشتن دادن نفرات و با ایجاد جنگهای ساختگی با دولت عراق که به کشته شدن نفرات منجر شد و ... به همین دلیل مسعود رجوی بعد از هر حمله ای در نشستهای مدون خودش میگفت که اگر چند برابر هم کشته میدادیم ارزش داشت چون ما حمایت کسب کردیم و مطرح شدیم . این دقیقا یک بازی کثیف با جان انسانها بود .

و اما امروز مسعود رجوی به تمام سرکرده های خودش دستور زندان سازی داده است . میداند که در نهایت به ضرر خودش تمام میشود و نیروهای زیادی سازمان را تر ک خواهند کرد اما باز به این بازی کثیف ادامه میدهد . اسم کهکشانشان را هم سرنگونی گذاشته اند به این دلیل که بتوانند اپوزیسیون نمایی بکنند . زندان درست کرده اند که نفرات را در آن محبوس کنند که بگویند که ما تشکیلات داریم و ... و به همین دلیل میتوانید روی ما حساب کنید و فکر میکنند میتوانند سیاسیتهای بین المللی را با این کارهایشان تغییر بدهند .

اما در نهایت راه تمام کارهایشان به شکست خواهد ا نجامید فقط و فقط به یک دلیل و آن هم اینکه تشکیلاتی که با اعضای خودش و با هوادارانش صداقت نداشته باشد و روز به روز به جای پیشرفت نیرو در آن شاهد ریزش نیرو در آن باشیم نمیتواند کاری از پیش ببرد

به امید برملا شدن تمام دروغهای سازمان بر تمام اعضا و هوادارانش و در نهایت فروپاشی فرقه رجوی

محمدرضا هخامنشیان

2018/06/10