دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:39:50 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات لاک پشت باهوش

لاک پشت باهوش

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

سالهاست به خاطر اشتباهات اساسی این سازمان وشخص مسعود، پته این سازمان برای مردم رو شده است ،تمام گروه های وسازمان ها یی که تبدیل به فرقه وسکت ودرشان را به مردم بستند چون نتوانستند به دریا بی کران مردم وصل شوند ،خودشان درلجنزار اشتباهات خود گرفتارند

لاک پشت باهوش

ما زمانی که بچه بودیم به مدرسه می رفتیم درکتاب فارسی داستان های شیرین وآموزنده ای جزءدرس بود آن موقع ما زیاد نمی فهمیدیم اما کمک که بزرگ شدیم بیشتر فهمیدیم .یکی از این داستانها مهاجرت پرندگان و حیوانات از منطقه ای به منطقه دیگر بود ،این حیوانات و پرندگان دراطراف آبگیروبرکه ای زندگی می کرند،مدتها گذشت پرندگان چون پرواز می کردند آشنایی زیادی به سرزمین های دیگر داشتند خبر آنها را برای دیگر می آوردند بقیه حیوانات تصمیم گرفتند که محل زندگی خود را عوض کنند تاسرزمین های دیگر را کشف کنند می گفتند این برکه دیریازود خشک می شود چون به ابها ی آزاد ارتباط ندارد روزی خواهد رسید که اب این برکه تمام می شود پس باید از این سرزمین کوچ باید کرد.پرندگان که مشکلی که نداشتند مشکل خزندگان حیوانات ابزی بودند همه رفتند نوبت کوچ اخر رسید لاک پشت بود که خودش را محکوم به ماندن دراین برکه دید پرندگان به او گفتند که چه می خواهد بکند اوپاسخ داد که من مثل شما بال و پر که ندارم من همینجا باید بمانم با پای پیاده هم که نمی توانم بیایم پرندگان گفتند بیا باما بیا گفت چگونه؟خلاصه قرارشد یک قطعه چوب که دوسران را پرندگان با منقار بگیرند و لاک پشت هم با دهان ودندانش انرابگیرد و پرندگان پرواز کردند و لاک پشت راهم باخود بردند به سرزمین های سرسبزو ابها ازاد.

غرض از گفتن این داستان آموزنده که حتما خیلی ها یادشان شاید باشد.زندگی در یک برکه که همه چیز ان محدود هست اینده های برای هیچ موجودی زنده ای متصور نیست ،برای ما مثل زندگی کردن در سازمان مجاهدین می باشد این سازمان در مثل به همان برکه می ماندکه درظاهریک ابی و صدایی دارد که کسانی را مشغول می کند ،ایا اینده ای دران می توان تصور کرد فرض کنیم بهترین حرف را بزنید اگرچه بسیاری از ان فریب و دروغ هست وقتی این گروه سازمان خودش را به ابهای ازاد پیوند ندهد منظورم مردم می باشد نتیجه اش چه می شود که کثافت و لجن تمام وجود این سازمان را فرامی گیرد طوری شده که مردم اصلا این سازمان را قبول ندارد،چون سالهاست به خاطر اشتباهات اساسی این سازمان وشخص مسعود، پته این سازمان برای مردم رو شده است ،تمام گروه های وسازمان ها یی که تبدیل به فرقه وسکت ودرشان را به مردم بستند چون نتوانستند به دریا بی کران مردم وصل شوند ،خودشان درلجنزار اشتباهات خود گرفتارند و چون در اقیانوس مردم هم وصل نیستند پس نمی توانند خودشان را پاک کنند نتیجه اش چه می شود؟می شود مثل همین سازمان مجاهدین که با اون همه ادعا وشعارها ی دهن پرکن وووالان به سرنوشتی دچار شده است حتا اعضایش قبولشان ندارد وکسانی که عمرشان را برای این سازمان گذاشتند، شدن ضد همان سازمانی که روزی سنگ شان را به سینه می زدند.

سینا سالاری 2018 / 06 / 14