جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات تبانی با ظالم بنام عفو بین الملل وحقوق بشر (شادی صدر؛ شادی امین ورها بحرینی )

تبانی با ظالم بنام عفو بین الملل وحقوق بشر (شادی صدر؛ شادی امین ورها بحرینی )

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

این خانم ها طبق گفته خودشون برای کاردیگری رفته ولی سرازصحرای کربلا دراورده وبجای گریه برای کشته شدگان ومحکوم کردن حاکمیت دینی برای رجوی درالبانی نوحه خونی وسینه زنی کرده وجداشدگان ازرجوی را محکوم میکنند انها میخواهند با حمله به جداشده ها مطامع کثیف خود را پیش ببرند ومطامع خود را هم درپوش حقوق بشروعفو بین الملل وکیل ووکالت پیش میبرند..

تبانی با ظالم بنام عفو بین الملل وحقوق بشر (شادی صدر؛ شادی امین ورها بحرینی )

شنیدم که این خانم ها به البانی رفته وبا مجاهدین وارد گفتگو شده واعلام کرده اند برای بررسی کشته شدگان وزندانی ها درزندان خمینی رفته اند ولی درصحبتها به تعدادی ازجداشده ها حمله کرده اند اینکه هرکس بخواهد با کسی یا حزبی وگروه وسازمانی ارتباط داشته باشد حق اوست وکسی روی این مسئله حرفی ندارد وبنده هم هیچ ایرادی برای ان نمی بینم وحرفی ندارم هرکسی ازاد است سرنوشت خودش را تعیین کند ومسیری که میخواهد برود ولی حرف اینجاست این مسیروتعیین سرنوشت ورابطه ایا باید ازجیب دیگران وسرنوشت دیگران پرداخت شود به چه دلیل این خانم ها طبق گفته خودشون برای کاردیگری رفته ولی سرازصحرای کربلا دراورده وبجای گریه برای کشته شدگان ومحکوم کردن حاکمیت دینی برای رجوی درالبانی نوحه خونی وسینه زنی کرده وجداشدگان ازرجوی را محکوم میکنند انها میخواهند با حمله به جداشده ها مطامع کثیف خود را پیش ببرند ومطامع خود را هم درپوش حقوق بشروعفو بین الملل وکیل ووکالت پیش میبرند اگرکارشما حقوق بشراست چرا درانجا باجداشده ها ملاقات نکردید وبه حرفهای انها گوش نکردید ولی برعلیه انها حرف میزنید بگذارید به این خانمها یاد اوری کنم ما جداشده ها بیدی نیستیم که با بادهای حقوق بشری وعفو بین الملل بخود بلرزیم وبه دهان هرپدرسوخته وحامی جنایتکاری میکوبیم که بخواهد با سرنوشت وامنیت جانی ما بازی کند کاراین سه شارلاتان ودجالهای حقوقی درالبانی این است که به رجوی چراغ سبزتروروکشتارجداشده ها رامیدهد ومیگوید شما چرا تهدید میکنید عمل کنید بکشید ما هستیم ونمیگذاریم اب ازاب تکون بخورد وجداشده ها بدانند هرگونه تعرض به انها زمینه حقوقی ان توسط این سه خانم فراهم شده است وازاین ببعد درترددات ورابطه های بیرونی نهایت دقت وهواس جمعی رابخرج بدهید تنهایی تردد نکنید که قطعا بعد این دیدارومحکوم کردن جداشده ها توسط این اشخاص شما ها بیشترزیرفشاررجوی خواهید رفت چونکه این سه خانم جای جلاد وقربانی را انهم بنام حقوق وقانون بین المللی عوض کرده وپشتیبان ظالم شده اند تف برذاتتون وحقوق بشرتون وعفو بین الملل تون وقتی درجای خودش استفاده نمیشود . روزگار غریبی است نازنین مدافعین حقوق بشر ، پژوهشگران عفو بین الملل را با دلار های اغشته به خون صدام حسین میشود خرید .شرم بر شما ها باد .

علی شیرزاد 2018 / 06 /15