جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات رجوی بازم هم روسیاه شد و مردم پیروز زمین

رجوی بازم هم روسیاه شد و مردم پیروز زمین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

.اما همیشه در طول تاریخ این دیکتاتورها بودندکه از فرجام خود غافل بودند.اون روز گفتم وقتی برکه باشی و به اقیانوس راهی نداشته کم کم خشک و بی اب وبدون هیچ حیاتی می شوی برکه ات همونهایی که هستند همه اشان مایوس از اینده و غمگین ووو

رجوی بازم هم روسیاه شد و مردم پیروز زمین

سی سال مجاهدین در اشرف تماشای مسابقات ورزشی که تیم ملی ایران دران شرکت داشت ممنوع بودند . رجوی انرا مرزسرخ برای اعضاء خود کرده بود . بطور کلی مجاهدین که جزء تلویزیون سیمای حقارت ،هیچ تلویزیونی نمی توانستند ببیننند ،حتی پیگیری کردن انرا ممنوع بود، ،سی سال بچه ها ی ایران در میدان های ورزشی عرق می ریختند تا نام ایران در عرصه بین المللی بدرخشد اما رجوی با این دل سیاهش نمی توانست انرا تحمل بکند وبه قول خودش این پیروزی های به جیب رژیم ایران می ریزد. ببیند این شخص چقدر ازارمان مردم ایران دور باید باشد که چنین فکر و نظر دارد. این مردم همیشه هستند که پایینده هستند و فرزندان مردم ایران در هردوره ای نام ایران را بلندآوازه کردند از انجا که چون دل ایشان فقط نام بردند اسمش وزوجه اش می باشد ما می گوییم که غلط کردی هیچ چیزی بالاترازنام ایران مردم ایران نیست .

در طول این سال ما نتوانستیم هیچ بازی فوتبال ایران را ببینم فقط یک سال ان بین بازی فوتبال ایران و امریکا ،وسازمان ترس از نزدیک شدن ایران با امریکا داشت و سازمان می خواست پیروزی احتمالی ایران را به سود خود ش تمام کند که موفق نشد.

سازمان از یک طرف مستمر می گوید که خودش بیایند که همه چی در ایران درست می کند ان هم چطور الله اعلم ؟ ازجمله در ورزش ؟؟؟!!! پس شما که تحمل یک پیروزی ایران را ندارید حتی خبرش را نمی خواهی که افرادت بشنوند که شاید دردل شان شاد شوند. شاید اعضایت ذره ای به اینده ایران به دور از کشکیات و مهملات تو امیدوار شوند وهمه دربرابر تو ذلیل و بی اراده باشند .اما همیشه در طول تاریخ این دیکتاتورها بودندکه از فرجام خود غافل بودند.اون روز گفتم وقتی برکه باشی و به اقیانوس راهی نداشته کم کم خشک و بی اب وبدون هیچ حیاتی می شوی برکه ات همونهایی که هستند همه اشان مایوس از اینده و غمگین ووو

فردا رجوی که باید درپیشگاه مردم ایران باید این سالها پاسخ دهد چه پاسخی نسبت به این همه ستم به اعضاء این همه خسارت به مردم ایران چه می خواهد بکند.وای بر دروغگویان.

سینا سالاری 2018 / 06 / 18