جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات خود کرده را تدبیر نیست

خود کرده را تدبیر نیست

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

دوم اینکه محمدرجوی به چه کسی می خواد امدادرسانی کند ؟به پدرش که کوس رسوایی و خیانت او که عالم و ادم را فراگرفته است !! قای محمد رجوی می توانست از این فرصت استفاده کند وخود راازاین الودگی تاریخی پاک کند حتا می توانست به پدرش کمک کند تا اورا ازاین همه خودمحوری دیکتاتوری که سراپای وجودش را فراگرفته است ...

خود کرده را تدبیر نیست

چند روز پیش در فیس بوک یک مطلبی دیدم ازجانب آقای محمدرجوی مبنی براینکه دیگر سکوت نخواهم کرد. که گویا می خواست چیزهای پنهانی که خودش درسازمان دیده بود را فاش کند .دراین مورد می خواهم چند نکته را به آگاهی هموطنان برسانم ،نخست اینکه سازمان مجاهدین تنها سازمانی نه در ایران، حتی در جهان هست، که ازاین سازمان اسناد غیرقابل انکاروجود دارد که در دادگاه وجدان ملت ایران و انصاف ملت های جهان ،خیانت وجنایت وفریبکاری این سازمان برای هر وجدان منصف می توان دراختیار همه گذاشت .هم اکنون وجود که دیگر بر هیچ کس پنهان نیست که این سازمان فریبو نیرنگ چه ها که نکرده است .

سازمان در طول این سالها تمام تلاشش این بود که یک برگه وآتو دست کسی ندهد به خاطرهمین اینقدر اصرار داشت که از اعضایش دست نوشته بگیردتا با این حربه انها را را خفه نگه دارد تا نطق کسی نکشد اما روزگار عادل است واز این سازمان نه تنها دست نوشته بلکه فیلم های مسند به دست امده است که همگان انرا دیده اند.

دوم اینکه محمدرجوی به چه کسی می خواد امدادرسانی کند ؟به پدرش که کوس رسوایی و خیانت او که عالم و ادم را فراگرفته است !!

اقای محمد رجوی می توانست از این فرصت استفاده کند وخود راازاین الودگی تاریخی پاک کند حتا می توانست به پدرش کمک کند تا اورا ازاین همه خودمحوری دیکتاتوری که سراپای وجودش را فراگرفته است وبه خاطر ان هزاران را قربانی خو دکرده است لااقل فرزند او اگر می امد وانهارابیان می کردشاید چشم و گوش اش باز می شد واینقدر بابی دنده و ترمز بیشترازاین خسارت به بارنمی اورد واز ملت ایران وازتاریخ ایران پوزش می خواست ،تاشاید مردم وتاریخ اورا می بخشیدند.

فرقی بین فرعون وایشان برای ما وجود ندارد چون مسعود هم بارنج وخون اعضا وهواداران همان کاری کرد که فرعون درگذشته برای خود اهران مصرراساخته ،فرعون هم برای فریب مردم همان توجیهات کرد که مسعود درحال حاضر می کند.

باری محمد می توانست خودش را ازاین لجنزار پاک کند که نکرد .کسی از او نخواسته بود که بگوید که دیگر سکوت نخواهم کرد ،خودش این چیزها را نوشت ازانجا که پدروفرزند هیچ وقت برای مردم ایران نبوده ونیستند.خیلی زود این آلاف والوف محو شد.این بارنخست که سازمان مجاهدین با پول دادند وترساندن ادما را مجبوربه سکوت کند ولی دراروپا ترسیدن از این سازمان بی معنی است اما پول گرفتن وشرف خودرا فروختن قابل دفاع کردن نیست.

سینا سالاری 2018 / 06 / 28