یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات درد دل مالک

درد دل مالک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
1

ديگرنباید مقابل این فرقه ي كثيف جایت کارنبايد سكوت كرد هركس مالك شراعي را ميشناسه مسئولیت دارد که از مالک و مالک های دیگر دفاع کند ونگذرایم مالک های دیگری را فرقه به سادگی حذف کنند

درد دل مالک

با عرض سلام خدمت هموطنان عزيزم وضمن عرض تسلیت به خانواده محترم و داغدار مالک شراعی من مالك بيت مشعل هستم كه ساليان با مالك شراعي رفيق ومثل دو برادر بوديم ولي آلان نمي خواهم كه تمام جنایت فرقه رجوی را باز كنم ولي ميخوام تما م موضوع رابگويم ولي ميخواهم يك نوكي زده باشم تا در آينده بتونم بيشتر وبيشتر اين قتل جنايت كارانه را افشا كنم .راستش را بخواهيد من با مالك شراعي خيلي رفيق بوديم ومثل برادربوديم وخيلي من را دوست داشت ومن احترام خاصي به او داشتم .همه مالك شراعي را ميشناسن ازکوچيك تا بزرگ وحتي ميدونن چه قهرماني بود .وبا اودر برنامه هاي هنري زياد شركت كردم واو مسول تيم بود .دراصل مالك شراعي بخاطر شجاعت وقهرماني كه داشت هركجا ميرفت مسول ميشد چون همه مالك را دوست داشتن وهر حرفي ميزد بچه ها گوش ميدادن درحاليكه به حرف مسول آنقدر كه بايد گوش نمي داديم من يكي از انها بودم وهميشه ميگفتم هرچه مالك شراعي گفت .همونه وهيچكس نمي تونست حرفي روي حرف او بزند .من اينها ميگم كه كمي دلم خالي بشه چون از ان روز تا به الان يك ساعت راحتي نداشتم وندارم تا انتقامش را نگيرم والبته ميگيريم .ما همه جدا شده ها تصميم گرفتيم كه از خون مالك كه الا ن باچشم خودمون ديديم ونمي تونيم ساكت باشيم دفاع کنیم همه ما جداشده ها تصميم به كارهايي گرفتيم كه انشاالله دست به كار خواهيم شد وانتقام او وقربانيان ديگررا ميگيريم اين يك قسم است نه حرف من فقط خواستم مختصري از حرفهاي دردل مانده وفقط اشك وبغض در گلويم جمع ميشه وهي سرازير ميشه وازخود بيخود ميشم ولي اين را نوشتم كه بگويم من كاري را كه بايد بكنم را انجام ميدهم وحالا ديگرنباید مقابل این فرقه ي كثيف جایت کارنبايد سكوت كرد هركس مالك شراعي را ميشناسه مسئولیت دارد که از مالک و مالک های دیگر دفاع کند ونگذرایم مالک های دیگری را فرقه به سادگی حذف کنند . من ساكت نمي شينم واين چند خط راجهت اينكه همه بدونن كه مالك شراعي به قتل رسيده واين اظهر من الشمسه وهمه از كوچيك تا بزرگ ميدونن اين يك جنايت عليه جدا شده ها هستش وميخواهند وحشت براي ما وانهاييكه داخل زندان فرقه هستن ايجاد كنن ولي كورخوندن .من وما هيچ كس ساكت نمي شينم واز كميساريا ودولت الباني وامريكا ميخواهيم كه ما نفرات مورد نگراني داريم اين طوري از بين ميريم وشما داريد به اين جنايت كاران نگاه ميكنيد كه نسل ما كه شاهد تمام جنايتهاي انها را بوديم .همينطور دست روي دست بذاريم نه بخدا همه را افشا ميكنم فعلا به اين دوخط اكتفا ميكنم تا دوشنبه مصاحبه ميكنم وتمام جنايت را افشا ميكنم وخواهم كرد با عرض معذرت كه كوتاه ومختصروكلي نوشتم ولي درمصاحبه ميخوام مالك شراعي را به شما بشناسونم وشما بگيد كه چي بوده من نمي گويم الان تا به موقعش انشالله همه چيز را ميگم وتمام الباني را روي سر انها خراب ميكنيم با كما ل تشكر وبه ياري جدا شده حق مالک هارا از گلوی مریم قجر در میاوریم مالك .آيا واقعا جلوي چشم ما اونو ميكشن وما ساكت بشينم.اين چند خط رانوشتم ولي باوركنيد با چشمهايي پراز اشك ودل داغ ديده نوشتم وديگر نمي تونم بنويسم تا شما عزيزان را درمصاحبه ببينم وبا زبان وفاكتهاي مشخص اثبات ميكنم به اميد سرنگوني واز بين رفتن اين جرثومه كثيف رجوي

مالک بیت مشعل 2018/ 07 /02