یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات شو مسخره ويلپنت

شو مسخره ويلپنت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

در داخل تشكيلات خودش هم ذره اي اعتقاد به حرفهاي اين قدرت طلب وجود نداردوبراي تمام اعضا اين اثبات شده كه همه لاف است تمام حرفهاي مسعود ومريم را در تمام اين سالها جمع بز نيم در يك كلمه خلاصه ميشود ،آزادي واژه اي است كه خود اين دونفر هيچ اعتقادي به آنها ندارد.

شو مسخره ويلپنت

سلام عرض ميكنم خدمت تمام عزيزان آزاده در دنيا اميدوارم كه هميشه سرحال وشاداب باشيد من يكي ازجدا شده هاي اين فرقه وهابي رجوي هستم ميخواستم سر شو هاي مسخره اي كه مريم قجر عضدانلو برگزار ميكند وبا پولهاي كلان كه از كشورهاي منطقه ميگيرد وبا آوردن نفرات خارجي وپركردن سالن با نفرات فقير كشورهاي اطراف ازقبيل اسلواكي بلغار وپناهنده هاي خارجي هويت به اين شوهاي مسخره خود بدهد درصورتي كه نفرات خودش در آلباني زير فشارها هستند وباگفتن اينكه پولي نداريم آدمها را در منگنه قرار ميدهند درصورتي كه همين شوهاي مسخره مريم قجر ميليونها دلار خرج دارد حال ميرويم سر اين شوها مريم قجر عضدانلو هر ساله در شوهاي تكراري ومسخره اي كه در حراج ويلپنت برگزار ميكند وعده هاي سر خرمني به شركت كننده گان وشنوندگان وبينندگان ميدهد كه نه تنها هيچ كس به اين ياوه گويي ها مريم رجوي اعتقاد ندارد بلكه خودش هم ميداند سر تا پاي حرفهايش فقط براي مصرف خارجي ها هست حتي در داخل تشكيلات خودش هم ذره اي اعتقاد به حرفهاي اين قدرت طلب وجود نداردوبراي تمام اعضا اين اثبات شده كه همه لاف است تمام حرفهاي مسعود ومريم را در تمام اين سالها جمع بز نيم در يك كلمه خلاصه ميشود ،آزادي واژه اي است كه خود اين دونفر هيچ اعتقادي به آنها ندارد. به عنوان نمونه از سخنرانی خود مریم قجر استفاده می کنم .ببينيد شخصي به يك طرز تفكري اعتقاد دارد آيا نبايد براي اطرافيانش ساری وجاري كند .بله جواب قطعا مثبت است خوب ميرسيم به تناقض بزرگ در تمام حرفهاي مريم قجر در شو ويلپنت وساير شوهاي فرقه رجوي برپا کرده و میکند ، اگر آزادي خوب است عالي است چرا براي افراد شما كه من هم زماني جزو آن بودم خوب نيست آنها از آزادي چه ميفهمند .واقعا آيا به اين جمله بسيار ساده فكر كرده ايد پس خانم قجر اگر آزادي خوب است اگر آزادي عالي ومقدس است واگر ازادي چيزي است كه براي آن سالهاي متمادي مبارزه ميكنيد چرا قبل از همه وپيش از همه به آن وفادار نيستيد ودر مناسبات روزانه خودتان سالي وجاري نميكنيد . خوب من علتش را ميگويم چون اصلا به آن باور نداريد حتي سر سوزن به آزادي ودمكراسي خواهي اعتقاد نداريد چون طرز تفكر شما فرقه گونه وبيمار گونه است تمام حرفهاي شما وفرقه حالت سمبليك داشته ودارد وگرنه اين چه آزادي است كه يك نفر داوطلبانه وارد سازمان ميشود وزمانيكه خواست جدا شود با تهديد وارعاب مواجعه ميشود همان گونه كه الان خيلي از نفرات از ترس وكشته شدن جرات جداي را ندارنند كه خودتان هم ميدانيد اين چه آزاديخواهي است كه فرد در درون سازمان حتي نميتواند با خانواده اش در تماس باشد ويا اينترنت كه الان هر كسي در دنيا از آن استفاده ميكند در تشكيلات شما سم است الا تعداد نفراتي كه شما به آنها اطمينان داريد واز نفرات بالاي فرقه هستند اگر سم است براي آنها هم سم است نه براي افراد ديگرتان ووقتي ميگويم آزادي فقط  جهت تبليغات دروغين سازمان است باور كنيد كه ميدانم كه چه ميگويم سالهاي متمادي در اين فرقه بوده ام وبزرك شده ام قطعا كه خيلي از خواننده گان هم به اين نتيجه رسيده اند كه اين سخنان بظاهر قشنگ وجداب مريم خانم قجر فقط لاف است وبس، متاسفانه براي لاف خدا خمس وذكات در نظر نگرفته وگرنه مريم خانم بايد جواب سختي به خدا ميداد درود به همه شما آزادي خواهان كه اين مقاله من را خوانديد واميدوارم كه در جهت افشاگريهاي اين فرقه قدم بردارند.

خدام گل محمدی 2018 / 07 / 06