یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مروری بر خاطرات دوستان تازه جدا شده

مروری بر خاطرات دوستان تازه جدا شده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

اجناسی مانند پوشاکی و بهداشتی،برای اعضاء سازمان، گردانندگان این سازمان می خریدند برای ما همه اش درجه سوم و چهار م بود شلواری که برای ما می خریدند مثل گونی بود بطوریکه ما می پوشیدیم در ان گرمای طاقت فرسا بسیار ازاردهنده بود .ادکلن که می خریدند یک فایده فقط داشت ان هم باعث می شد که پشه ها را سمت ما نیاید...

 
مروری بر خاظرات قدیم بعضی از دوستان که جدیدا جدا شده اند خاطرات گذشته خود را به روی کاعذ می اورند که ممکن برای خوانندگان جای تعجب یا شگفتی داشته باشد اما ظلمی است که بر این اسیران گذشته است و تجربه ای است که چراغ راه اینده خواهد شد .
 

اجناس بنجل برای اعضاء                                                              

یکی از چیزهایی که درباره ان کم گفته شده است اجناسی مانند پوشاکی و بهداشتی،برای اعضاء سازمان، گردانندگان این سازمان می خریدند برای ما همه اش درجه سوم و چهار م بود شلواری که برای ما می خریدند مثل گونی بود بطوریکه ما می پوشیدیم در ان گرمای طاقت فرسا بسیار ازاردهنده بود .ادکلن که می خریدند یک فایده فقط داشت ان هم باعث می شد که پشه ها را سمت ما نیاید ازبس که بد بو بود.وقتی که گفته می شد که چرا این اجناس برای ادما می خرید به دروغ می گفتند مقصر واسطه ها هستند ودرحالی که این حرف مفت بیش نبودچون بهترین اجناس را برای خود و مسولین می خریدند ازکجا می گویم چون ما که برای تخلیه بار که می رفتیم می دیدیم بعضی ازاجناس رابطور سفارشی بدون انکه بازشود یا امارگیری شود زنان مسول این کار بودند می بردند معلوم بود کجا می برند دراین سال ها یک روز حتا یک وعده غذایی که لایه های پایین می خوردند حتا یک بار انها را نخوردند.بخاطرهمین کمبودها بود نفراتی که برای جمع اوری اموال اشرف برای امدن به لیبرتی می رفتند نفرات می امدند تعریف می کردند مابرای جمع اوری مقر ستادها می رفتیم چه چیزهایی دیدم و چه چیزهای برای خودش می اورندو ذوق می کردند که مثلا تن ماهی کلی پیدا کردیم وازاین پودرهای و ادویه جات مخصوص پیدا می کردند من در طول این سال ها که انجا بودم ندیده بودم .این ازجامعه بی طبقه توحیدی رجوی ،این کمبودها زیاد بود که چقدر اشیاء واجناس افراد کم می شد.افراد سرغذا ادما اگه غذاهایی روی میز می گذاشتندمال وعده های قبلی همه هجمه می کردندوهرکس می خواست خودش بردارد وکسی به فکرکسی دیگر نبود در این زمینه کلی کنتاکت و مشاجره با هم پیش می امد که ادم می خواهد اینها رابگوید احساس می کند به شخصیت خودش توهین کرده است سازمان اگاهانه این کارها را می کرد واصلامشکل مالی نداشت چون یک افکار ارتجاعی و عقب مانده ای دارد می گفت که غذای خوب ولباس خوب ،ادکلن خوب ادمارابه زندگی و زن و بورژوازی وصل می کندکه این چیزهادشمن مجاهد خلق ومبارزه هست.امان ازاین همه شیادی .سیناسالاری 2018/07/

مروری بر خاظرات قدیم بعضی از دوستان که جدیدا جدا شده اند خاطرات گذشته خود را به روی کاعذ می اورند که ممکن برای خوانندگان جای تعجب یا شگفتی داشته باشد اما ظلمی است که بر این اسیران گذشته است و تجربه ای است که چراغ راه اینده خواهد شد .

شما الا ن بروید امار بگیرید تعداد کسانی که نقض عضو شدن یا پا ندارند یا دست ندارند وو بسیار زیاد هست ،که در یک جنگ کلاسیک اینقدر نقض عضو وجود ندارد... در البانی هم کمترین امکانی برای ما تهیه نمی شد اگر گفته می شد که اینجا برای ما ازامکانات بهتری فراهم شود اینقدر معطل می کرد ند تا ادم خسته شود و دیگر پیگیری نکند یا اگر اصرار می کردی می گفتند بیا برو سرزندگی عادی خودت...

عملیات راهگشایی                                                        

همه بی شرافتی چقدر ایدئولوژیک این سازمان کثیف هست دست به چنین کارهای ضد انسانی می کند ،رفاه و اسایش وغذای خوب را از کسانی دریغ می کند که روزی انها مثل سرباز یک بار مصرف وحتی کمترازسرباز استفاده می کرده است .حالا من داوری یکی از چیزهایی که در سازمان مجاهدین درباره ان کم صحبت می شود این جنگولک بازی به نام عملیات های راهگشایی می باشد در اشرف درقبرستان ان یک قسمت است که نفراتی که در این عملیاتهای کشته شدند قرار داشت .رجوی برای اینکه فریب دهد افرادش را روی این بازی ها عناوین پرطمتراق می گذاشت تا انکسی که دراین عملیاتها می رود جانش را بدهد هم انها یی که نظارگر ان هست به ان ببالد.وخودنیزداوطلب رفتن باشد انچه که در داور هست همه نفراتی که برای چنین بازی های می رفتند بدون کمترین ایمنی می بایستی ازمناطق مین عبور کنند شما الا ن بروید امار بگیرید تعداد کسانی که نقض عضو شدن یا پا ندارند یا دست ندارند وو بسیار زیاد هست ،که در یک جنگ کلاسیک اینقدر نقض عضو وجود ندارد .همه ما ها که دچار اسیب جسمی هستیم و همه انهایی که نقض عضو هستند کمترین امکانات برای ما تهیه نمی شد واگر پروتز ، اگه برای ما می گرفتند ارزان ترین ونامرغوبترین انها بود .برای انها اصلا مهم نبود هم ان موقع که ادما را برای این عملیات ها می فرستادند هم بعد از ان .در البانی هم کمترین امکانی برای ما تهیه نمی شد اگر گفته می شد که اینجا برای ما ازامکانات بهتری فراهم شود اینقدر معطل می کرد ند تا ادم خسته شود و دیگر پیگیری نکند یا اگر اصرار می کردی می گفتند بیا برو سرزندگی عادی خودت .چون این سازمان اینقدر بی شرم هست حاضر هست پول ، کادو ، هتل پنج ستاره ..... سناتورها و سخنرانان که برای ویلپنت می ایند بدهد . اما اینقدر شرف ندارد کسانی راکه سلامتی انها را خودش گرفته است یک دوزا خرج کند. ما قضاوت را میگذاریم بر عهده خوانندگان که چه خواهند گفت.

احمد رضاپور 2018 /07/08

این چند سال اگه کمی دقت کنید وکار وکلا و سناتوروافرادی که سناریو سازمان را دنبال کردند خواهید که تماما ضد منافع و جان و زندگی اعضا این سازمان بوده است .مسعود رجوی در یکی از همین نشستها در لیبرتی می گفت که اینقدر گفتیم که تیوال ها را برداشتند

دروغگوی بزرگ                    

ما که اشرف بودیم وهم در لیبرتی مسعود رجوی مدام از موضوع حفاظت جان مجاهدین اشرف صحبت می کرد وهی تکرار می کرد که جان مجاهدین برای ارزش دارد .ما که به لیبرتی امده بودیم کلی تیوال در لیبرتی بود واز نظرحفاظتی کاملا حساب شده کار مهندسی بود که ارتش امریکا برای حفظ جان نیروهایش درعراق درست کرده بود که هیچ آسیبی بود به انها وارد نیاید . چونگه برای ارتش امریکا جان نیروها برایش ارزش دارد. نیروهایی که این همه امکانات دارد بازم هم در جایی که زندگی می کند با انواع تیوال های بلند و گونی های پراز شن وانواع اقسام سنگرها ی جورواجور.ما که به لیبرتی امده بودیم می دیدیدیم که تیوال ها را دارند می برند. جویا شدیم که داستان چیست ؟ به ادما می گفتند که اینقدر شکایت و گزارش نوشته شده به سازمان که اینجا مثل زندان شده است ....براثر فشارهای وکلا و سناتورها دولت عراق هم تیوال ها را دارد می برد ،همه مید انند که سازمان با پول های کلان وکلاو حتی شرف سناتورها را می خرد، یا انها رافریب می دهد وانها را متفاعد می کند که همان سناریوی سازمان را پیش ببرند . شما درطول این چند سال اگه کمی دقت کنید وکار وکلا و سناتوروافرادی که سناریو سازمان را دنبال کردند خواهید که تماما ضد منافع و جان و زندگی اعضا این سازمان بوده است .مسعود رجوی در یکی از همین نشستها در لیبرتی می گفت که اینقدر گفتیم که تیوال ها را برداشتند .همین کارزاررا سازمان سربرگشت دوباره به اشرف راه انداخته بودند وگذاشتن صد نفر دراشرف برای همین موضوع بود می خواست درمعامله ای که با وزارت خارجه کرده بود می خواست جر بزندوبعد چندما ه امدند به لیبرتی می خواست بعد از اینکه از لیست تروریستی در امده بود می خواست بهانه بیاورد که لیبرتی مکان موقت بودبرای انتقال .حالا که چند ماه شده پس سازمان ملل مجاهدین را انتقال نداده به خارج عراق که البته بیشتراین ناکامی ازانتقال مجاهدین به خارج عراق خود مسعود رجوی و کارشکنی های خودسازمان بود می خواست بعد از اینکه ازلیست درامده بود برگرددکه هم از لیست درامده باشد هم که اشرف راداشته باشد .همه این فریبکاریهای سازمان نه برای حفظ جان مجاهدین بلکه حفظ خود سازمان وحفظ جان خود مسعود بود.که می خواست همه اعضا را به مسلخ خودخواهی خود نماید.که خوشبختانه این نیرنگ مسعود به خودش برگرشت واعضا ان جان سالم به در بردند

سعید قبادی 2018 / 07 / 08

اجناسی مانند پوشاکی