یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات ساندیس خوری انقلابی و ساندیس خوری ارتجاعی ؟!

ساندیس خوری انقلابی و ساندیس خوری ارتجاعی ؟!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

یک نفر دیگر را با لباس و یکی دیگر را با ساعت و جدیدا در قرارگاه جدید به برخی نفرات ضعیف تر گفته که میتوانیم برایتان دوچرخه بخریم و شما بروید و در شهر بچرخید اما بمانید ..... شما ساندیسهایتان را قطع کنید دیگر کسی کنار شما نمیماند و باید فکری به حال خودتان بکنید که سرنگون نشوید و بهتر است که من بگویم سرنگونی پیش کش شما باشد

ساندیس خوری انقلابی و ساندیس خوری ارتجاعی ؟!

اینبار میخواهم در مقاله ام به موضوع ساندیس خوران اشاره کنم

ساندیس خور واژه ای است که سازمان مجاهدین در مورد بسیجیها و مردمی که در راهپیمایی های جمهوری اسلامی شرکت میکنند بیان می کنند. من نمیتوانم بگویم که غلط است یا درست ،

چون سالیان است که از ایران و مردم ایران بدور هستم.از روی باد معده هم نمی خواهم تحلیل کنم . در یان مقاله نمی گنجد که بخواهم وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشوم. چون من موضع خودم را در این مورد از سالهای قبل که با سودای آزادی در سر وارد سازمان مجاهدین شدم مشخص کردم .

اما حالا میخواهم به واژه ساندیس خور در سازمان مجاهدین بپردازم از داخل تشکیلات سازمان گرفته تا هواداران و جمع کردن نیروهای کاذب برای گردهمایی هایشان .

سازمان مجاهدین درون تشکیلات تلاش میکند که هر کس را به یک نحوی در داخل تشکیلات حفظ کند . چون همچنان که خودش بارها اعلام کرده و علنی هم اعلام کرده نیاز به نفرات فدایی دارد که بتواند راه خودش را در سیاست باز کند . به عنوان مثال با توجه به سطح نفرات تلاش میکند با شکلات و لباس و عطر و ادکلن برخی نفرات را حفظ کند . یک نفر مثل روزبه عماد زاده را با بها دادن به علم موسیقی او گذاشتن امکانات در اختیارش حفظ میکند و "ا - ق" را با شکلاتهای ماهیانه . یک نفر دیگر را با لباس و یکی دیگر را با ساعت و جدیدا در قرارگاه جدید به برخی نفرات ضعیف تر گفته که میتوانیم برایتان دوچرخه بخریم و شما بروید و در شهر بچرخید اما بمانید ..... ...

حالا از تشکیلات میرویم بیرون و میرسیم به هواداران این سازمان

در خارجه سازمان مجاهدین تلاش میکند که با پول و امکانات رفاهی خیلی از اعضای شورا را حفظ کند و ماهیانه پولهای هنگفتی به آنها میدهد که مثلا در این شورا باقی بمانند . خیلی واضح است که نفرات شورا اگر یکروز پولشان کم شود به سرعت از شورا میروند و این موضوع بارها و بارها در داخل تشکیلات هم اعلام شده است . در مورد هوادران هم این موضوع صدق میکند . مثلا برای ویلپنت و کهکشانشان پول هتل و غذا و بلیطهای رفت و برگشت تمامی هواداران را حل و فصل میکنند که فقط نفرات در این مراسم شرکت کنند . من هم باشم میروم چون یک سفر مجانی با هتل خوب و ... است . برخی از هوادران در کشورهای مختلف مشغول گردآوری نفرات آفریقایی و ... هستند .

چرا ؟

به این دلیل که سازمان مجاهدین در آن گردهمایی هم نیاز به سیاهی لشگر دارد . علاوه بر بلیط و پول هتل و ... که به نفرات خارجی میدهند یک پولی هم میدهند که نفرات راضی شوند در کهکشان شرکت کنند و طبق اخباری که من شنیدم به جوانهای خارجی مثل کروات و ... علاوه بر پول هتل و ... 100 یورو هم میدهند که فقط آنها را به مراسم بیاورند . من هم باشم میروم . هم یک سفر مجانی با تمام مزایا و هم 100 یورو پول باد آورده .

بله این است حکایت سازمان مجاهدین

و حتما سازمان مجاهدین میخواهد با همین شیوه سرنگون کند .

شما ساندیسهایتان را قطع کنید دیگر کسی کنار شما نمیماند و باید فکری به حال خودتان بکنید که سرنگون نشوید و بهتر است که من بگویم سرنگونی پیش کش شما باشد

سعید داوودی 2018 / 07 / 08