سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: انتشارات کتاب مرداب

مرداب

كتاب حاضر به منظور بررسی یك تجربه تلخ در چهارچوب تاریخچه احزاب و گروههای سیاسی در ایران، و آگاهی مردم و بیان گوشه ای از تاریخ معاصر ایران نوشته شده است. نویسنده:زنده یاد هادی شمس هائری

 


http://edalatjusticesociety.com/pages/?id=5055

نویسنده: آقای هادی شمس حائری

كتاب حاضر به منظور بررسی یك تجربه تلخ در چهارچوب تاریخچه احزاب و گروههای سیاسی در ایران، و آگاهی مردم و بیان گوشه ای از تاریخ معاصر ایران نوشته شده است. این كتاب بیانی انتقادی ندارد. زیرا خصلت انتقاد سازندگی است و این سازمان دیر زمانی است كه از حد انتقاد و نصیحت گذشته و به خاطر اعمال و رفتاری كه تا به حال مرتكب شده، ثابت كرده كه توان سازندگی و بازنگری در رفتار گذشته خود و قابلیت بازگشت به صف نیروهای مردمی را ندارد...

به نیروهایی می توان انتقاد كرد كه پای بند به اصول و پرنسیپ های انقلابی بوده و هدفشان تحقق دمكراسی و خدمت به مردم است. لذا با نیرویی كه همچنان بر مواضع غیر اصولی و روشهای نادرست و قدرت طلبانه خود پافشاری می كند، نمی توان با زبان انتقاد گفتگو كرد بلكه باید آنها را افشاء و محكوم نمود و خطر آن را برای مردم توضیح داد.

منبع: نوید رهایی از فرقه تروریستی رجوی